WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат

Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до фаху: економіка підприємства
Економіка господарства - це цариця наук. Вона є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Економіку цілком справедливо вважають головною царицею діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграцій складових елементів економічної системи виокремлюють економіку народного господарства країни, економіку тих чи інших його галузей і територіальних одиниць, економіку певних суб'єктів, господарювання. Основною ланкою економічної системи країни. Де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому є економіка фірми або підприємства.
Водночас терміном "економіки" широко користуються на позначення сукупності окремих економічних наук, що охоплює економічну теорію; історико-економічні науки. На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загально фірмові цілі, які мають відповідати певним вимогам.
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання, активніше здійснювалися економічні реформи, виявилися нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.
На сьогоднішній день, в Україні створено всі умови для професійного навчання: вищі навчальні заклади, які формують фундаментальні знання, державний та приватний сектор, що надає практичний досвід громадська професійна організація - Федерація професійних економістів.
Я вирішила стати економістом, тому що економіка України розвивається і державі потрібні кваліфіковані працівники, а саме економісти. Я вважаю, що Коломийський економіко-правовий коледж разом у співпраці з Київським національним торговельно-економічним університетом можуть дати потрібні знання, і в цьому впевнена. Сучасний спеціаліст з економіки має досконало володіти інструментарієм оцінювання результативності та ефективності діяльності підприємства, яке проводиться з метою не лише внутрішнього аудиту, але й для бечмаркінгу показників підприємства із показниками зовнішніх організацій, а також показниками світового рівня.
Для свого формування як спеціаліста я віддаю перевагу вивченню таких предметів як: мікроекономіка, макроекономіка, економічна історія, економія підприємства, економічна теорія, розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, вивчення гуманітарних наук, правознавство, а також українська мова.
Із становленням ринкових відносин в Україні та її інтеграцією в європейські економічні, фінансові та банківські структури постає нагальне питання підвищення рівня у системі підготовки фахівців економічного напрямку, які відіграватимуть важливу роль у соціально-економічних перетвореннях країни в ХХІ ст.
В коледжі посібник "Макроекономіка" являє собою систематизоване та цілісне викладення теоретичного курсу, і є достатнім для вивчення основних принципів і механізмів функціонування економічних суб'єктів, взаємовідносин між ними та ролі держави в проведенні економічної політики на макрорівні.
"Макроекономіка", викладається в усіх вищих навчальних закладах. Вирішуючи задачі, розглядаючи конкретні ситуації, можна навчитись різним методам економічного аналізу, самостійно оцінювати економічну реальність і робити висновки, прогнози. Оригінальна компоновка тексту посібника забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного. Наочного і практичного, дає можливість дистанційного вивчення "макроекономіки" як нормативної дисципліни.
При вивченні предмету були враховані особливості становлення ринкової економіки України і безпосередньо - макроекономіки: діяльність підприємницьких суб'єктів, а також їх власну поведінку в ринковому середовищі.
Економічна історія України - важлива гуманітарна дисципліна, складова вищої економічної освіти. Вона вивчає господарську діяльність українців в історичному розвитку, починаючи з первісного суспільства і до сучасності: основні явища і процеси матеріального виробництва; діяльність економічних організацій і установ; економічну політику держави; досліджує загальні закономірності економічного життя та його особливості. Відомий американський дослідник української економіки Іван Святослав Коропецький у книзі "Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки" підкреслив, що "таким самим історичним фактом, як існування окремого українського народу, є його постійне господарювання на території свого компактного поселення.
Формування в Україні ринкової економіки передбачає приведення її структури, господарського механізму, організаційних інституцій у відповідність з найважливішими тенденціями світового економічного розвитку. Значення історико-економічного дослідження виявляється не тільки у суспільно-економічних закономірностях історичного розвитку, але й у конкретних прикладах господарської практики. Історією господарства професіонал-економіст послуговується майже на кожному кроці. Різні періоди - різні характеристики, і все це враховується в системі управління підприємством, позначається на результатах його діяльності. Без історії в руках економіста залишається лише аналіз фундаментальних зв'язків - чудовий, але недостатній, обмежений інструмент пізнання суспільного виробництва. Без історії наше економічне життя є набором роздільних станів. Без знання минулого економісти позбавляються почуття історизму. Знання економічної історії України має не тільки науково-пізнавальне, а й велике виховне значення. Воно розширює кругозір студентів, сприяє виробленню правильного підходу до оцінювання найважливіших історико-економічних процесів і подій. Економіста не можна прирівнювати до обчислювальної машини, яка позбавлена емоцій, байдуже оперує, цифрами, запрограмована лише на точність результату. Українському суспільству потрібні не

 
 

Цікаве

Загрузка...