WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху – економіст (дівчина) - Реферат

Вступ до фаху – економіст (дівчина) - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до фаху - економіст (дівчина)
ВСТУП
Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у ІV - ІІІ ст. до нашої ери. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства - виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній (житло, одяг, їжа тощо) та нематеріальний (наука, освіта, виробничий досвід, творчий потенціал та ін.) формах, економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами й втілюються в раціональній економічній політиці держави.
Термін "економіка" походить від грецького "oіconomia" (oіcos - дім, господарство і nomos - вчення, закон). Тобто економіка у первісному значенні цього слова є наукою про управління домашнім господарством.
Запропонував цей термін Ксенофонт (приблизно 430-355 рр. до н.е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) науку про багатство поділив на економіку (виробництво благ для задоволення потреб людей) і хремастики (грец. Chrema - майно, володіння: мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення багатства). Термін "економіка" він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника.
Наукові дискусії про предмет економічної теорії тривають дотепер. Очевидно, що без з'ясування предмета економічної теорії, найважливіших об'єктів її вивчення та функції неможлива розуміння загальних основ економічного розвитку.
1.Чим обмовлений мій вибір спеціальності.
Коли я закінчила школу, я зрозуміла, що настав час обирати майбутню професію. Правильно вибрати професію - нелегке завдання. Закінчення школи стало початком мого самостійного життя, початком більш серйозного екзамену для моїх здібностей і характеру.
Я запитувала себе багато разів: "Ким я хочу стати, коли закінчу школу?" Кілька років тому мені було складно дати відповідь на це запитання. З роками моя точка зору з приводу того, в якій науці або галузі промисловості спеціалізуватися, змінювалася багато разів.
Було важко зважитися і обрати одну із сотні професій, що підходила б мені найбільше. Є багато людей до яких я могла звернутися за порадою і допомогою у виборі остаточного рішення, але до прийняття свого рішення я не залучала ні друзів ні рідних. Професію економіста я обрала сама, адже самооцінка - це важлива частина процесу прийняття рішень.
2. Які якості по моєму повинне мати сучасник спеціаліст.
Звичайно, що кожна людина має свої якості, і вона ніколи не стане зрозумілою, тому що її внутрішній і зовнішній світ завжди індивідуальні. На мою думку сучасний спеціаліст має бути гідним називатися спеціалістом.
Професіоналізм і людяність - це дві голові ознаки моєї майбутньої професії.
Також добре коли людина є порядною. Але, що таке - порядна людина? Якою вона повинна бути? Мені здається, що порядність не залежить від віку.
Порядна людина ніколи не зможе образити, відштовхнути, ударити іншу людину. Порядна людина є сміливою. Порядна людина вміє сказати негіднику і хаму правду в очі.
І все це порядна людина зробить, не чекаючи винагороди, подяки, похвали.
Саме таку людину я вважаю хорошим спеціалістом.
3. Яким галузям що вивчаються у коледжі я віддаю перевагу для свого формування як спеціаліста та інтелігента.
1. Мікроекономіка - Вона зосереджена на дослідженні економічних явищ і процесів, які виникають і розвиваються у первинних ланках народного господарства - на підприємствах, які з'явилися за рабовласницького ладу, а типовим явищем стали за капіталізму. Майже за п'ять століть еволюції капіталістичного способу виробництва підприємства зазнали важливих кількісно-якісних та історичних перетворень.
2. Менеджмент. Поняття "менеджмент" як наука і практика управління вперше сформувалося в США. Менеджмент - це цілеспрямований вплив власників і менеджерів на потреби та інтереси інших працівників для ефективної організації колективної праці у всіх сферах суспільного відтворення, вдосконалення, розвитку елементів економічної системи на мікрорівні, охорони довкілля з метою привласнення максимального прибутку.
3. Маркетинг - система організацій й управління діяльністю фірм, всебічне вивчення ринку й потреб споживачів та формування і обґрунтування на цій основі рекомендацій щодо розроблення нових видів товарів, їх виробництва і збуту з метою привласнення прибутку.
4. Статистика - Слово "статистка" означає кількісний облік, масових, насамперед соціально-економічних, також науку, яка об'єднує принципи та методи роботи з масовими смисловими даними - кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів.
5. Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як самостійна наука в середині ХІХ ст. Їй належить фундаментальне місце у вищій економічній освіті. Предметом її вивчення є господарство країн світу в історичному розвитку, різноманітності форм його вияву. Вивчаючи конкретні аспекти економіки, ця дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє наукове вирішення.
6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка - галузь економічної науки, яка ґрунтується на загальних економічних законах. Їхнє завдання, полягає у вивченні та виробленні теоретичних засад, необхідних для практичного розв'язання проблем раціоналізації просторового розосередження населення та виробництва.
7. ДУМ
У добу творення незалежної держави, з огляду на закріплення Конституцією України' статусу української мови як державної, питання культури мовлення в Україні набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто розмовляє, пише й читає українською мовою як рідної. Писемне спілкування в державному, суспільному політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами також переходить на українську мову. Проте, на жаль, при цьому трапляється , чимала кількість помилок, що, безсумнівно, на певний час знижує рівень культури мовлення, в тому числі в загальнонаціональному вимірі.
Мова - це "характерний для

 
 

Цікаве

Загрузка...