WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення - Реферат

Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення - Реферат


Реферат з інвестування
на тему:
Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення
Капітальні інвестиції - це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних фондів.
Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат включає такі дані:
o первісну вартість усіх основних фондів на початок планового періоду;
o наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду;
o суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду;
o орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду;
o орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні фонди протягом планового періоду;
o вартість основних фондів та суму амортизаційних відрахувань. яка буде в підприємства на кінець планового періоду.
На підставі бюджету капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень.
За складання бюджету капітальних витрат і здійснення капітальних вкладень, треба враховувати їхню структуру. Розрізняють технологічну та відтворювальну структури капітальних вкладень.
Технологічна структура капітальних вкладень відображає спів-відношення таких витрат:
o будівельні роботи;
o придбання устаткування, інструментів та інвентарю;
o монтаж устаткування;
o проектно-дослідні роботи;
o інші витрати.
Важливе значення для підвищення ефективності виробництва має поліпшення технологічної структури капітальних вкладень за рахунок збільшення питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих фондів (табл. 1).
Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА 1990-1996 роки, %
Капітальні вкладення Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Усі капітальні вкладення
у тім числі :
100
100
100
100
100
100
100
- будівельно-монтажні роботи 48,0 48,0 49,0 50,0 40,0 38,0 59,0
- устаткування, інструмент та інвентар 40,0 35,0 34,0 28,0 43,0 44,0 34,0
- інші капітальні роботи й витрати 12,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 7,0
Наведені дані свідчать, що за останні роки технологічна структура капітальних вкладень погіршала. Так, у 1996 p. питома вага витрат на придбання устаткування, інструменту та інвентарю становила 34% загальної суми капітальних вкладень, що на 6 відсоткових пунктів нижче проти 1990 p. Разом з тим збільшилася питома вага витрат на будівельно-монтажні роботи (з 48% в 1990 році до 59% в 1996 p.).
Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки витрат: нове будівництво; технічне переозброєння та ре-конструкція діючих підприємств; розширення діючих підприємств; витрати на окремі об'єкти діючих підприємств. Відтворювальна структура капітальних вкладень оцінюється як прогресивна, коли в її складі збільшується питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств (табл. 2).
Дані таблиці 2 показують, що відтворювальна структура капітальних вкладень у 1996 p. проти 1995 p. поліпшилась. Так, питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств збільшилася з 54,6% в 1995 р. до 59,3% в 1996 p.
Таблиця 2
ВІДТВОРЮВАЛЬНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ОБ'ЄКТИ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА 1990-1996 роки, %
Напрямки капітальних вкладень Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Усі капітальні нклалсння
утім числі:
100
100
100
100
100
100
100
-технічне переозброєння та рекон-струкція діючих підприємств 61,4 62,5 62,0 57,2 58,6 54,6 59,3
- будівництво нових підприємств включаючи розширення діючих підприємств
34,3
31,0
29,4
33,3
34,7
33,2
29,0
- витрати на окремі об'єкти діючих підприємств
4,3 6,5 8,6 9,5 6,7 12,2 11,7
ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів (рис. 8.4).
Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо.
Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз:
по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;
Рис. 1. Склад джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві
по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'язаного із подорожчанням капітальних витрат.
Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести до погіршання фінансового стану підприємства.
Фінансовий менеджер повинен визначити граничний розмір ка-пітальних витрат виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які можна залучити для здійснення капітальних вкладень.
Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:
1) власні фінансові ресурси;
2) позичені фінансові ресурси;
3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;
4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) кошти іноземних інвесторів.
Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді фондів, резервів у процесі господарської діяльності.
Грошова частина внесків власників підприємства передовсім спрямовується на придбання основних фондів.
Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні вкладення, залежить від балансової вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...