WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прибуток як економічна категорія - Реферат

Прибуток як економічна категорія - Реферат

підприємницької діяльності, а тільки ту частину прибутку, що "очищений" від понесенних витрат на здійснення цієї діяльності.
Прибуток є вартісним показником, виражений в грошовій формі. Така форма оцінки прибутку пов'язана з практикою узагальненого вартісного врахування всіх основних показників
Основними господарюючими суб'єктами на ринку є як окремі підприємці (фізичні особи), так і підприємства (юридичні особи). Ці відмінності в формах господарювання породжують у певні особливості формування і розподілу прибутку.
1. Прибуток підприємства є головною метою підприємницької діяльності. Основним спонукальним мотивом здійснення будь-якого вигляду бізнесу, його головною кінцевою метою є зростання добробуту власників підприємства. Характеристикою цього зростання є розмір поточного і відкладеного прибутку на вкладений капітал, джерелом якого є отриманий прибуток.
Розглянемо питання, що характеризують прибуток підприємства (рис.2)
Рис 2. Характеристика ролі прибутку підприємства
в умовах ринкової економіки.
2. Прибуток підприємства створює базу економічного розвитку держави в цілому. Механізм перерозподілу прибутку підприємства через податкову систему дозволяє "наповнювати" прибуткову частину державних бюджетів всіх рівнів (загальнодержавного і місцевих), що дасть можливість державі успішно виконувати покладені на нього функції і здійснювати намічені програми розвитку економіки. Крім того, реалізація відомого принципу - "багатство держави характеризується рівнем багатства його громадян" також зв'язана ззростанням прибутку підприємства, що забезпечує зростання прибутків його володарів, менеджерів і персоналу.
3. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої (операційної) діяльності. Індивідуальний рівень прибутку підприємства в порівнянні з галузевим характеризує ступінь уміння менеджером успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки.
4. Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. В системі внутрішнім джерел формування цих ресурсів прибутку належить чільна роль. Чим вищим є рівень генерування прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менша в нього потреба в залученні фінансових засобів з зовнішніх джерел і при інших рівних умовах, тим вище рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних мети цього розвитку
5. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства, тобто він відображає спроможність самозростання вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини отриманої підприємством прибутку.
6. Прибуток підприємства є найважливішим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється в тому, що засоби, що перераховуються в бюджети, служать джерелом реалізації різноманітних загальнодержавних і місцевих соціальних програм, що забезпечують "виживання" окремих соціально не захищених членів суспільства.
7. Прибуток є основним захисним механізмом, застерігаючим підприємство від загрози банкрутства. Хоча така загроза може виникнути і в умовах прибуткової господарської діяльності підприємства.
Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, слідує відзначити, що, на думку багатьох економістів, ця роль не завжди позитивна, бо окремі вигляди прибутку, служать джерелом лише особистого збагачування окремих категорій громадян, не приносивши користь суспільству в цілому. Це відноситься до таких її видів, як прибуток, отриманий від спекулятивних комерційних операцій, від невиправдано високих цін в зв'язку з монопольним положенням на ринку, від "тіньової" діяльності підприємств і т. п.
Прибуток підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною роллю, але і різноманітністю проявів, в яких він виступає. Під загальним поняттям "прибуток" розуміються найрізноманітніші її вигляди, що характеризуються в нинішній час декількома десятками термінів.
3. ГОЛОВНІ РИСИ ПРИБУТКУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ
Виконуючи надзвичайно складні функції, підприємець діє під впливом достатніх стимулів, вагомих мотивів. Найістотнішим стимулом є під-приємницький доход. Але перш ніж його одержати, підприємець повинен зробити певні витрати.
До витрат підприємця належать елементи факторів виробництва, використані в даному виробництві, а саме:
- витрати на оплату живої праці (заробітна плата пра-цівникам фірми);
- витрати на придбання будівель та обладнання (такі витрати в економіці називаються інвестиціями);
- витрати на оплату природних ресурсів (землі, води, корисних копалин), що використовуються у виробництві як сировина, матеріали, паливо.
Витрати поділяються на постійні та змінні. Постійні витрати протягом певного часу не залежать від обсягів виробництва. Це, наприклад, витрати на оплату приміщень чи засобів зв'язку, на придбання верстатів. Змінні витрати зростають разом із зростанням обсягів виробництва. Це витрати на сировину, паливо, заробітну плату працівників.
Фірма повинна господарювати таким чином, щоб загальні витрати були меншими, ніж доход від реалізації продукту її діяльності. Тільки в цьому випадку фірма матиме прибуток.
Припустимо, що постійні витрати дорівнюють 100 тис. грошових одиниць. Це - незмінна величина для будь-якого обсягу виробництва. Змінні витрати становлять 10 грошових одиниць на кожну одиницю товару. Отже, на виготовлення 5 000 одиниць товару загальні витрати становитимуть:
100 000 + (10 5000) = 150 000 грошових одиниць.
На виготовлення 20 000 одиниць товару загальні витрати становитимуть:
100 000 + (10 20 000) = 300 000 грошових одиниць.
Тепер оцінимо доход від продажу продукції за умови, що ціна одиниці товару дорівнює 100 грошових одиниць. Тоді за 5000 одиниць товару ми одержимо:
5000 100 = 500 000 грошових одиниць.
Грошова виручка, яку одержує підприємець за свій товар, називається виручкою фірми від реалізації.
Зрозуміло, що підприємця цікавить не сама виручка, а та її частина, що залишається після відшкодування витрат на виробництво. З виручки від реалізації він відраховує витрати на виробництво і одержує валовий

 
 

Цікаве

Загрузка...