WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту - Контрольна робота

Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту - Контрольна робота

рік 5-й рік 6-й рік
Платежі по кредиту (+) ( )
149800 80750 57930 46660 40010 35660
Відсотковий податковий щит (-)
44940
24225
17379
13998
12003
10698
Рух грошових витрат
104860
56525
40551
32662
28007
24962
Рух чистих грошових потоків витрат підприємства у зв'язку купівлею обладнання являє собою алгебраїчну суму руху грошового потоку по одержанню та обслуговуванню кредиту для купівлі обладнання (табл. 4) і грошового потоку витрат підприємства, які пов'язані з володінням обладнання (табл.З).
Рух швидких грошових потоків витрат підприємства у зв'язку з купівлею обладнання визначається за формулою:
,
де - чистий грошовий потік витрат підприємства у зв'язку з купівлею обладнання.
Величина коефіцієнта дисконтування визначається за формулою:
,
де t - номер року розрахункового періоду (t приймає значення від одиниці до п і дорівнює терміну життєвого циклу проекту); r - ставка дисконту, що являє собою вартість придбання капіталу для підприємства на ринку капіталів і дорівнює середній відсотковій ставці банку за користування кредитом.
При розрахунку величини коефіцієнта дисконтування ставка дисконту приймається рівню 9 %.
Чиста приведена вартість купівлі обладнання за рахунок кредиту банку в t-y поточному році життєвого циклу проекту визначається як:
.
Загальна чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання Счвизначається за формулою:
Результати розрахунків чистої приведеної вартості проекту купівлі обладнання записати до табл. 5.
Таблиця 5
Чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання
Показники Життєвий цикл проекту
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік
Рух чистих грошових потоків
103300 55829 40589,4 33324,64 29200,244 22938,258
Коефіцієнт дисконтування
0,9174
0,84168
0,7721
0,7084
0,6499
0,5962
Чиста приведена вартість
94767,42 46990,15 31339,075 48451,27 23607,17 13675,78
Загальна чиста приведена вартість проекту
258830,865
Визначити рух грошових потоків витрат підприємства при отриманні обладнання в лізинг.
Лізинговий платіж за отримання обладнання в лізинг сплачується лізингоодержувачем щорічно в сумі, що зазначена в договорі лізингу.
Річна сума лізингового платежу розраховується за формулою:
,
де - сума щорічного лізингового платежу у t-му році; - залишкова вартість об'єкта лізингу у t-му розрахунковому році; - лізингова маржа у t-му розрахунковому році.
Величина лізингової маржі, що являє собою прибуток лізингодавця, визначається за формулою:
,
де - ставка лізингової маржі, що складає 12% річних.
Післяподаткова вартість лізингового платежу розраховується як:
При розрахунку руху грошових витрат при лізингу обладнання післяподаткова вартість лізингового платежу враховується зі знаком "плюс".
Можлива вартість купівлі об'єкту лізингу після закінчення терміну контракту являє собою різницю між вартістю обладнання, що здається в лізинг і сумою лізингових платежів.
Річний рух грошових витрат підприємства, що відносяться до лізингу обладнання, розраховується за формулою:
,
де - річний рух засобів (витрат) при придбанні обладнання в лізинг у t-y поточному році; - річна післяподаткова вартість лізингового платежу t-го поточного року; Ck - можлива вартість купівлі обладнання наприкінці контракту лізинг.
Чиста приведена вартість лізингу обладнання у t-у поточному році визначається за формулою:
.
Загальна приведена вартість проекту лізингу обладнання за весь термін дії контракту лізингу розраховується за формулою:
.
Результати розрахунків чистої приведеної вартості проекту лізингу обладнання записати до табл. 6.
Таблиця 6
Розрахунок руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізингу устаткування
Показники Життєвий цикл проекту
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік
Лізинговий платіж
26504 22051,33 18346,70 15264,49 12700,03 10566,42
Післяподаткова вартість лізингового платежу
18552,8 15435,93 12842,69 10685,14 8890,02 7396,49
Можлива кінцева вартість обладнання
101496 79444,67 61097,97 45833,48 33133,45 22567,03
Рух грошових витрат, що відносяться до лізингу
120048,8
94880,6
73940,66
56518,62
42023,47
29963,52
Коефіцієнт дисконтування
0,9174
0,84168
0,7721
0,7084
0,6499
0,5962
Чиста приведена вартість
110132,8
79859,1
57089,58
40037,79
27311,05
17864,25
Загальна чиста приведена вартість проекту лізингу
332294,57
Порівнюючи загальну чисту приведену вартість проекту купівлі обладнання за рахунок кредиту банку і проекту придбання обладнання в лізинг, можна зробити висновок, що переважним є варіант фінансування придбання обладнання за рахунок кредиту банку, оскільки у при даному способі фінансування загальна чиста приведена вартість буде менше.
Список використаної літератури
1. Добросердова Т.О., Кардашова Т.М. Гроші, грошовий обіг та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Азовський регіональний ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. - Бердянськ: ТОВ "Будинок техніки плюс", 2002. - 110с.
2. Івасів Б.С., Савлук М.І., Ющенко В.А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ, 1999. - 403 с.
3. Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. - 84 с.
4. Луців Б. Л., Смовженко Т. С., Голуб Г. Г., Карп'як В. О., Кульчицька Р. Б. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / Тернопільська академія народного господарства; Національний банк України / - Л., 1999. - 155 с.
5. Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І. М., Шамова І. В. Гроші та кредит: Підруч. - 3. вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 598 с.
6. Слинько Д. Двозначної iнфляцiї не буде, Нацбанк не допустить // Галицькі контракти. - 2003. - №19.

 
 

Цікаве

Загрузка...