WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

компенсують понесені витрати, створюють і накопичують прибуток. Протилежним станом є збитковість, коли грошові надходження не компенсують понесені витрати.
Показники ефективності характеризують здатність понесених витрат окупитись, що є основою подальшої діяльності підприємства.
Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають результати діяльності підприємства, вони використовуються як інструмент інвестиційної, цінової політики.
Аналіз ефективності проводиться за групами показників:
- Витратні показники рентабельності характеризують доходність понесених витрат у процесі діяльності.
Для їх розрахунку використовуються показники чистого прибутку, загального прибутку, а також прибутку від реалізації продукції, які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію, собівартістю виробленої продукції, собівартістю одиниці продукції. Загальна формула витратних показників рентабельності має слідуючий вигляд:
Рв = П/В * 100%,
де Рв - рентабельність, П - прибуток, В - витрати.
Показники рентабельності розраховані за даним підходом характеризують ефективність використання засобів, спожитих у процесі виробництва або здійснення інших видів діяльності, а саме скільки підприємство отримує прибуток з кожної гривні, витраченої на здійснення певного виду діяльності. Важливим показниками, які співвідносять витрати з з доходами є коефіцієнти покриття та окупності. Коефіцієнт окупності характеризує величину витрат, понесену підприємством для отримання однієї гривні доходу від продажу продукції ( робіт, послуг ).
Коку = В/ЧД *100%,
де Коку - коефіцієнт окупності, ЧД - чистий дохід.
Коефіцієнт покриття є оберненим показником до коефіцієнта окупності, і характеризує величину, на яку дохід покриває понесені витрати
Кпокр = ЧД/В *100%,
де Кпокр - коефіцієнт покриття
-Ресурсні показники рентабельності розраховуються, якщо необхідно визначити дохідність ресурсів або капіталу підприємства.
Рк(а) = П/А(К) *100%,
де А - сума активів підприємства, К - сума капіталу підприємства.
Результати розрахунку показують ефективність діяльності підприємства, активів і їх складових. Коефіцієнти окупності активів подібні до витратних показників, але замість витрат у знаменнику наводяться суми активів.
-Дохідні показники рентабельності розраховуються як співвідношення прибутку від реалізації продукції до чистого доходу підприємства:
Рр. = П/ЧД
де Рр. - рентабельність реалізації.
Цей показник характеризує ефективність комерційної діяльності та відображає яку суму прибутку отримує підприємство з кожної гривні продажу. Рентабельність реалізації розраховується у цілому по підприємству та за окремими видами продукції.
Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативи пошуку шляхів її підвищення.
Дослідження показників рентабельності дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства.
У ході аналізу відносних показників ефективності діяльності важливим завданням є вивчення факторів, які зумовлюють зміну їх рівня.
Зміна показників рентабельності відбувається під впливом таких факторів: ціна реалізації, структура реалізації, собівартість реалізації.
Зміна структури продукції впливає на рівень її рентабельності у зв'язку з тим, що рівень рентабельності окремих її видів різний, середній рівень рентабельності виробничої продукції не співпадає з рівнем рентабельності окремих виробів. Вплив цього фактора може бути як позитивним, так і негативним. Розрахунок рівня впливу факторів доцільно здійснювати за допомогою прийому ланцюгових підстановок.
У свою чергу на ціну реалізації та собівартість реалізованої продукції спричиняють вплив різноманітні фактори, зокрема кон'юнктура ринку, якість продукції, рівень прямих матеріальних і трудових витрат.
Згідно з розглянутими моделями рентабельності продукції та одиниць продукції, рівень рентабельності не залежить від обсягу реалізації, тому що зі зміною останнього прибуток і сума витрат змінюються рівномірно. Тобто продукція є рентабельною, якщо прибуток змінюється прямо пропорційно до обсягу реалізації. І навпаки, якщо продукція є збитковою, то прибуток змінюється обернено пропорційно. У даному випадку не враховується взаємозв'язок обсягу виробництва продукції і її собівартості. Це суперечить реальній дійсності, адже витрати можуть бути постійними і змінними. Врахування такого підходу до поділу витрат дає змогу здійснювати системний факторний аналіз рентабельності одиниці продукції за наступною моделлю:
Рп = (ОРі * ( Ці - Вам і ) - Вп і ) / ( ОРі * Вам і + Вп і ) * 100%
де Рп - рентабельність одиниці продукції, Ці - ціна за одиницю продукції, Вам і - змінні витрати на одиницю продукції, Вп і - постійні витрати на окремий вид продукції, ОРі - обсяг реалізації окремого виду продукції.
Така модель факторного аналізу досліджує і кількісно визначає не лише безпосередні, а й опосередковані зв'язки її елементів, і на основі цього з'являється реальна можливість реалізації управлінським персоналом функцій операційного лаверіджу..[21]
Зробивши комплексний ааліз виробництва продукції, вивчивши прибутковість і рентабельність відразу можна виявити резерви їх підвищення, а також зниження собівартості виробництва.
РОЗДІЛ ІІ: АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА
1.Природні і організаційно - економічні умови діяльності господарства
Державне підприємство - навчально - дослідне господарство Білоцерківського державного аграрного університету було створено в 1923 році шляхом передачі частки земель Білоцерківського дендропарку Олександрія у відання Білоцерківського сільськогосподарського державного інституту для створення навчально - дослідного господарства.
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства і продовольства Украаїни від 11 серпня 1995 року № 221 було створено Білоцерківський державний аграрний університет на базі Білоцерківського державного сільськогосподарсського інституту, що ліквідувався згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 3 серпня 2002 року.
Виробничий напрямок - зерно - насінницький із молочним тваринництвом. Інші види діяльності: виробництво олії, круп.
Відповідно основній господарській діяльності в посівах господарства значну площу займає озима пшениця, кукурудза, ячмінь, горох.
НДГ БДАУ за зооморфологічним районуванням відноситься до Сквирсько - Володарської плоскохвилястої рівнини Київського плато. З елементів рельєфу на території господарства виділяють плато, схили, болота та інші днища, борова та лісова території і заплава річки Рось.
За агрокліматичним довідником Київської області територія господарства відноситься до першого агрокліматичного району з помірно - теплим, помірно - вологим кліматом. Сума ефективних температур складає 2650 ? С
Таблиця 2.9 - Середньомісячна та річна температура, ? С
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жотень Листопад Грудень За

 
 

Цікаве

Загрузка...