WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

році.
[ ст.. 64 статистичний щорічник України за 2003 рік ]
Структура сільськогосподарських угідь представлена ріллею, пасовищами,сіножатими, перелогами, багаторічними насадженнями. В структурі переважає рілля і складає 83%, пасовища займають 9%, сіножаті 5%, перелоги 1%, багаторічні насадження 2%.
Останнім часом спостерігається високий рівень розорюваності земель, виснажливе використання земельних ресурсів. Без господарське ставлення до землі проявляється і в розвитку ерозійних процесів.[40]
Загальний аналіз й оцінка землекористування свідчить, що воно в Україні зорієнтовано на досягнення максимальних вигід без відповідних заходів щодо підвищення родючості грунтів і земле охоронних витрат.
Свідченням цього є невтішні результати господарювання. Щоб прослідити ці тенденції розглянемо структуру посівних площ основних культур.
Таблиця 1.6 - Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур, %
Культури 1990 рік 1995 рік 1998 рік 1999 рік 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
Вся посівна площа 100 100 100 100 100 100 100
Зернові та зернобобові культури 45.0
100 45.7
100 47.6
100 46.5
100 50.2
100 55.8
100 56.1
100
1 2 3 4 5 6 7 8
- озимі зернові 59.1 44.6 47.4 51.0 46.3 53.0 52.9
у т. ч.:
пшениця 51.9 37.6 40.4 43.8
39.0 43.8 44.2
жито 3.6 4.3 5.4 4.9 4.9 5.9 5.1
ячмінь 3.6 2.7 1.6 2.3 2.5 3.3 3.6
- ярі зернові 40.9 55.4 52.6 49.0 53.7 47.0 47.1
У т. ч.
Пшениця 0.1 1.3 1.8 2.1 2.2 1.8 1.9
ячмінь 15.1 29.2 26.8 25.2 26.7 23.0 25.8
овес 3.4 4.0 4.5 4.4 3.8 3.8 3.6
- кукурудза на зерно 8.5 8.3 7.5 6.0 10.0 8.3 8.5
- просо 1.4 1.2 2.7 2.6 3.2 2.3 1.1
- гречка 2.4 3.2 4.3 4.4 4.2 4.6 2.8
- рис 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
- зернобобові 9.8 7.8 4.6 3.9 3.0 2.8 3.1
Технічні культури 11.6
100 12.1
100 13.1
100 15.3
100 15.4
100 13.5
100 14.8
100
У т. ч.:
Цукрові буряки 42.8 39.4 27.0 23.6 20.4 25.7 22.0
Соняшник 43.6 53.9 67.1 66.6 70.3 66.2 69.6
Соя 2.5 0.7 0.9 1.1 1.6 2.2 2.7
Льон - довгунець 4.6 2.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7
1 2 3 4 5 6 7 8
Картопля і овоче-баштанні культури 6.4
100 7.0
100 7.2
100 7.6
100 8.4
100 7.9
100 7.8
100
1 2 3 4 5 6 7 8
У т. ч.
Картопля 68.9 70.7 73.2 71.7 71.6 73.3 73.6
Овочі 22.0 23.2 22.2 22.9 23.6 22.4 22.2
Кормові культури: 37.0
100 35.2
100 32.1
100 30.6
100 26.0
100 22.8
100 21.3
100
Кормові коренеплоди 5.2 4.4 3.7 3.6 4.0 5.0 5.6
Кукурудза на силос 38.6 31.9 30.8 32.3 27.2 28.5 25.1
Однорічні трави 21.5 26.4 23.6 24.1 25.0 24.1 26.2
Багаторічні трави 33.2 35.8 40.6 38.4 42.3 40.8 41.4
[ ст..67 статистичний щорічник України за 2003 рік ]
Структура посівних площ представлена зерновими та зернобобовими, технічними культурами, картоплею і овочебаштанними культурами, кормовими культурами. Питома вага кожної із складових поступово змінюється. Це можна проаналізувати за допомогою малюнка:
Рис. 1.3 - Зміна структури посівних площ основних видів сільськогосподарських культур.
[ ст..69 статистичний щорічник України за 2003 рік ]
Негативною тенденцією є зростання частки соняшнику серед технічних культур до 70% проти 43.6% площ у 1990 році. Це спричинило суттєві порушення науково обгрунтованої структури посівів і виснаження грунтів.
Структура посівних площ здійснює безпосередній вплив на результати діяльності. Ефективно використовувати землю в сільському господарстві означає одержувати максимальну кількість сільськогосподарської продукції з одиниці площі з мінімальними витратами.[40]
Таблиця 1.7 - Виробництво основних сільськогосподарських культур
Назва культур 1990 1995 1998 1999 2001 2002 2003 2003 в % до 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Валовий збір, тисяч тонн
Зернові і зернобобові 51009 33929.8 26470.7 24580.6 24459 39706.1 38804.3 76.07
Цукрові буряки 44264 29650.4 15522.6 14063.8 13198 15574.6 14452.5 32.65
Соняшник 2570.8 2859.9 2266.3 2794.4 3457.4 2250.6 3270.5 127.2
Картопля 16732 14729.4 15405.2 12722.8 19838 17343.5 16619.5 99.33
Овочі 6666.4 5879.8 5492.2 5323.9 5821.3 5906.8 5827.1 87.41
Плоди і ягоди 2901.7 1897.4 1178.0 766.0 1452.6 1106.3 1211.1 41.74
Урожайність з 1 гектара зібраної площі , центнерів
Зернові і зернобобові 35.1 24.3 20.8 19.7 19.4 27.1 27.3 77.78
Цукрові буряки 275.7 204.7 173.8 156.3 176.7 182.6 189.3 68.66
Соняшник 15.8 14.2 9.3 10.0 12.2 9.4 12.0 75.95
Картопля 116.8 96.2 101.8 82.0 121.6 108.1 104.4 89.38
Овочі 149.0 120.2 123.2 110.6 112.3 123.2 123.7 83.02
Плоди і ягоди 42.7 29.8 28.6 19.2 38.4 30.5 36.5 85.48
Зібрана площа , тисяч гектарів
Зернові і зернобобові 14522 13962.5 12756.0 12452.1 12586 14654.5 14242.4 98.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цукрові буряки 1605.4 1448.5 893.1 899.8 747.0 853.1 763.3 47.55
Соняшник 1626.3 2007.6 2430.9 2800.4 2841.6 2396.1 2719.5 167.2
Картопля 1432.7 1530.6 1513.2 1551.1 1631.0 1604.7 1592.3 111.1
Овочі 447.2 489.3 445.8 481.3 518.6 479.4 471.0 105.3
Плодово - ягідні насадження 679.8 639.9 411.9 399.8 378.0 363.0 332.2 48.87
[ст.. 69 статистичний щорічник України за 2003 рік ]
Аналізуючи виробництво основних сільськогосподарських культур відразу можна сказати, що відбулося суттєве зниження валових зборів, урожайності та скорочення збираємих площ з 1990 по 2003 рік. Так по зернових валові збори, урожайність скоротились на 25%, а площа лише на 1%. По цукровому буряку валові збори і площа посівів скоротилися більше ніж у 2 рази, а урожайність на 40%. Зросли валові збори і площі посівів по соняшнику при цьому урожайність скоротилась на 25%. В 2 рази скоротилися площі плодово - ягідних насаджень, що призвело до скорочення валових зборів на 50% .
На скорочення урожайності основних сільськогосподарських культур здійснює вплив і недовиконання основних технологічних операцій. Це зумовлено високою їх вартістю.
Таблиця 1.8 - Витрати на виконання технологічних операцій при вирощуванні основних сільськогосподарських культур, гривень
( в розрахунку на 1 гектар )
Вид сільсько-
господарських
робіт Озима
пшени-
ця 40 ц/га Жито
25ц/га Ярий
Ячмінь
26ц/га Горох
22ц/га Овес
22ц/га Куку-
рудза
50ц/га Соняш-
ник
15ц/га Цукро-
вий
буряк
300ц/га
Основний обробіток грунту та внесення добрив 120 - 150 110 - 140 100 - 130 110 - 140 100 - 130 120 - 150 100 - 130 140 - 160
Передпосівний обробіток і сівба 70 - 90 70 - 90 70 - 90 80 - 100 70 - 90 90 - 110 90 - 110 90 - 110
Догляд за посівами 50 - 70 20 - 30 10 - 20 20 - 30 10 - 20 80 - 100 80 - 100 110 - 130
Збирання врожаю 270 - 300 240 - 270 230 - 260 250 - 280 230 - 260 300 - 350 250 - 280 750 - 850
Усього витрат на виконання технологічних операцій 510 - 610 440 - 530 470 - 500 460 - 550 410 - 500 590 - 710 520

 
 

Цікаве

Загрузка...