WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

впливу на неї метеорологічних і агротехнічних факторів; внесення на 1 гектар озимої пшениці 90 кілограм діючої речовини нітрофоски, а на цукровий буряк 180 кілограм діючої речовини нітрофоски; дотримання операцій передбачених технологією щодо вирощування цих культур. Перераховані заходи дають змогу збільшити урожайність озимої пшениці до 55 ц/га, а цукрового буряка до 220 ц/га.
2.зниження собівартості продукції: внесення необхідної кількості добрив дає змогу знизити собівартість озимої пшениці на 0.56 гривень, а цукрового буряка на 3.75 гривень. Собівартість озимої пшениці може становити 35.99 гривень, а цукрового буряка 8.37 гривень.
3.зниження витрат на технологічні операції шляхом проведення функціонально - вартісного аналізу. Були виявлені перевитрати у розмірі по озимій пшениці на 76.6 гривень, по цукровому буряку на 69.02 гривень.
4.збільшення ціни реалізації 1 центнера продукції шляхом покращення якісних параметрів. Внесення необхідної кількості мінеральних добрив і дотримання технології дає змогу підвищити ціну реалізації озимої пшениці до рівня 63.5 гривень, а цукрового буряка до 14.5 гривень.
5.збільшення обсягів реалізації основних видів культур. Перспективний рівень реалізації становить 34375 центнерів.
6.аналіз поліпшеної технології вирощування основних культур шляхом розрахунку основних показників. Проведені розрахунки показали рентабельність озимої пшениці зросте до рівня 89.44%, цукрового буряка до 83.0%.
7.визначення беззбиткового обсягу виробництва для недопущення зниження основних показників до збиткового рівня.
Врахування висновків і пропозицій дасть можливість господарству отримати прибуток у розмірі 428.5 тисяч гривень, а рівень рентабельності становить 23.7%.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.К.: Просвіта, 1996.-78 ст.
2. Закон України ''?Земельний Кодекс України ''// Відомості Верховної Ради -1991. №10
3. Закон України '' Про власність '' від 7.02.1991 р. №667 - xіі // Відомості Верховної ради України. - 1991. - №20.
4. Закон України '' Про господарські товариства ''// Відомості Верховної Ради україни. - 1991. - №49
5. Кодекс законів про працю України із змінами, внесеними Законом України '' Про внесення змін до Кодексу Законів про працю України''// Відомості Верховної Ради україни.
6. Указ Президента ''Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки №1529/99; 03.12.1999// Голос України. -1999. -№227. -7 грудня.- 2.
7. Алмашт О.К. та ін.Земельна реформа в країнах центрально - східної Європи// Економіка АПК, 1996.-№4.-с.79
8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник.-2-гевид., доп. і перероб./ В. Г. Андрійчук.-К.: КНЕУ, 2003.-с.397-423
9. Берсаєв А.І. Сучасні тенденції оцінки земель за кордоном // Аграрна наука.-2001.-№12.-с.4-5
10. Власов В.І. Новий закон по розвитку сільського господарства США // Економіка АПК, 2004.-№4.с.159-163
11. Власов В.І. Розвиток зернового виробництва у Польщі / В. І. Власов, О.В. Овсянніков // Економіка АПК.-2005.-№2.-с.134-138
12. Власов В.І. Хто і скільки збирає у світі зерна // Зерно і хліб.-2002.-№4.-с.28-30
13. Гайчук О.В. Агропродовольча стратегія США // Економіка АПК.-2004.-№4.-с.133-137.
14. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства, 1996.-с.37-98.
15. Григорьєва Є. Аграрна політика Канади // Міжнародний сільськогосподарський журнал.-2001.-№5.с.37-46.
16. Дем'яненко М.Я. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти // Економіка АПК.-2004.-№3.-с.52-56.
17. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.-К.: Вища школа, 1999.-с.59-67.
18. Дудар В.Т. Аграрний сектор економіки Східної Німеччини / В.Т.Дудар// економіка АПК.-2005.-№6.-с.153-156.
19. Дуденко В. Система забезпечення рослинництва, стан та шляхи реорганізації // Пропозиція.-2003.-№6.-с.36-38.
20. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник / За ред. Козака, В.В. Ковалевського, К.У. Ржепішевського.- Київ: ЦУЛ,2004.-352с.
21. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності '' Облік і аудит '' За ред. Професора Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ПП '' Рута ''.2004.-с.628-641
22. Економічний аналіз: навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.У. Горбатік, та ін.; за ред. Академіка НАНУ, професора М.Г. Чумаченька.- Вид. 2-ге, перероб.і доп.- К.: КНЕУ, 2004.-с.317-517
23. Збарський В. Сільське господарство Данії: досвід господарювання // Бухгалтерія в сільському господарстві /.-2002.-№20.-с.14-17
24. Зернові //Агро огляд.-2003.-№2.-с.12-15
25. Зюбровська Т.А. Вдосконалення оперативного аналізу в рослинництві при ринкових відносинах / Т.А. Зюбровська, Л.М. Будняк. //Збірник наукових праць Подільської державної аграрно - технічної академії.- Кам'янець-Подільський,2003.-Вип.10.-с.133-135.
26. Кириленко У.Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні // Економіка АПК.-2002.-№9.-с.3-8.
27. Коваленко Ю. Особливості аграрних реформ у державах ЦСЄ та в Україні // Економіка україни.-2004.-№9.-с.72-77
28. Кучер М., Шевченко В. Канадський зерновий ринок. Оптимальний варіант організації // Зерно і хліб.-2003.-с.38.
29. Кушнір І.В. Тенденції аграрного виробництва країн - основних виробників сільськогосподарської продукції // Економіка АПК.-2004.-№4.-с.124-129.
30. Литвян О.Є. Франція і Україна на Європейському ринку зерна / О.Є. Литвин // Економіка АПК.-2005.-№6.-с.148.
31. Лосіцька Т.І. Світовий ринок грубого зерна / Т. І. Лосіцька // Економіка АПК.-2005.-№7.-с.156-159.
32. Меркес Р. Технологія вирощування цукрового буряка в Німеччині / Цукровий буряк.-2001.-№10.-с.18-21.
33. Новак Т. Кононюк В. Наукові основи рослинництва України //Натуралізм.-1995.-№1-2,3-4.
34. Олійник І.Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні // Економіка АПК.-2002.-№9.-с.3-7.
35. Основи аграрної економіки: Підручник /В.П. Галушко, Гвідо Ван Хуленберг, О.А. Ковтун та ін.- К.: Вища освіта, 2004, с.286-299.
36. Порівняння аграрних політик США та Європейського Союзу // Агро бізнес сьогодні.-2005.-№15.-с.14-20.
37. Ромашкін О.О. Основні напрямки державного регулювання сільськогосподарського виробництва // економіка АПК.-2005.-№9.-с.148-151.
38. Россоха В.В. Ефективність використання виробничого потенціалу в аграрній сфері АПК // Економіка АПК.-2005.-№6.-с.16-19.
39. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.-К.: Урожай, 1995.-с.198-220.
40. Статистичний щорічник '' Сільське господарство України '' за 2003 рік / Державний комітет статистики україни: Під загальним керівництвом Ю.М. Остапчука.- К.,2004.-с.61-69.
41. Стиснюк О.І. Оптимізація структури посівних площ і матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва // Економіка АПК.-2004.-37.-с.44-49.
42. Третяк А.М. Оцінка сільськогосподарських земель у

 
 

Цікаве

Загрузка...