WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

знайомиться з основними умовами діяльності в господарстві.
Первинний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці, який вперше буде виконувати нову роботу чи переведений з іншого робочого місця.
Інструктаж проводить керівник робіт. Працівника знайомлять з умовами діяльності на робочому місці. Проведення його реєструється в " Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці ", який є наявним у кожного керівника робіт.
Повторний інструктаж проводиться керівником робіт усіма працівниками періодично раз у шість місяців, а на роботах підвищеної небезпеки - один раз у три місяці за програмою первинного інструктажу, і реєструється у " Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці " з обов?язковими підписами підписами.
Позаплановий проводиться керівником робіт у разі порушення працівником вимог нормативних актів з охорони праці; при перерві у виконанні роботи більше як на 60 днів, а для робіт підвищеної небезпеки більше як на 30 днів.
Цільовий проводиться при виконанні працівником разових робіт, що не пов?язані з основною роботою.
Крім вище перерахованого з працівниками, які вперше починають виконувати роботу на новому місці проводиться стажування на робочому місці не менше 2- 15 робочих змін.
По його завершенню керівник перевіряє знання у працівника і дає дозвіл на самостійне виконання робіт.
Відповідно до Кодексу Законів України про працю в господарстві тривалість робочого тижня не перевищує 40 годин, а для осіб віком від 16 до 18 годин 36 годин на тиждень. Робочий тиждень шести денний з одним вихідним днем неділею. Тривалість робочого дня становить 7 годин, а останній шостий день 5 годинний. Для відпочинку встановленні також святкові і вихідні дні. Нормування робочого часу в господарстві встановлюється при укладанні колективного договору та визначається у правилах внутрішнього трудового розпорядку для кожного виробничого підрозділу. Початок і закінчення робочого дня визначається головними спеціалістами, керівниками підрозділів.
Для відпочинку працівникам надається щорічна основна та додаткова оплачувані відпустки. Тривалість її не менше 24 календарних днів, а для осіб до 18 років 31 календарний день. Додаткова відпустка надається за роботу у шкідливих умовах праці певним категоріям працівників за результатами атестації роботи і ненормований робочий день до 7 календарних днів. За перший рік роботи на підприємстві відпустка надається після перших шести місяців роботи, а в наступні роки будь - який період року. Відпустка може ділитися на частини, причому більша частина повинна бути не менше 14 календарних днів. Для осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи тривалість відпустки становить не менше 30 календарних днів.
Для виконання роботи працівники безкоштовно, відповідно до встановлених норм, повинні забезпечуватися спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. В господарстві працівники майже повністю не забезпечені ЗІЗ.
З метою оцінки стану здоров?я, визначення придатності працівника до виконання певних видів робіт, запобігання розвитку професійних захворювань господарства організовує медичні огляди - попередній та періодичний. Проводяться медичні огляди за кошти підприємства.
Попередній медичний огляд проводиться при прийнятті на роботу для встановлення фізичної і психофізичної придатності його до виконання роботи за конкретною професією, спеціальністю, посадою та допуску до роботи осіб віком до 21 року. Направляє на медичний огляд керівник господарства.
Періодичні медичні огляди проводяться для осіб зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.
Санітарно - епідеміологічний заклад визначає щорічно контингент осіб, які підлягають медоглядам.
Санітарно - побутове забезпечення працівників включає туалети, їдальню, буфет.
За станом охорони праці в господарстві державний нагляд здійснюють: державні інспекції по нагляду за охороною праці, органи прокуратури, санітарно - епідеміологічна служба, служба охорони праці державних адміністрацій.
Громадський контроль за станом умов праці та безпекою виробництва на підприємстві здійснюють профспілковий комітет та уповноважені трудових колективів. Адміністративний контроль здійснює спеціаліст з охорони праці господарства, керівник.
Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві визначається Законом України " Про пожежну безпеку " та " Правилами пожежної безпеки в Україні ". Забезпечення пожежної безпеки покладається на керівника господарства та керівників виробничих підрозділів. До первинних засобів гасіння відносяться вогнегасники, які розміщуються із розрахунку один вогнегасник на 200 м площі приміщення.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Висновки:
1. ДП НДГ БДАУ було створене у 1923 році, виробничий напрямок - зерно - насінницький із молочним скотарством, має вигідне природне і географічне розташування, достатню кількість опадів і помірну температуру. Тривалість вегетаційного періоду - 160 - 200 днів.
2. Загальна земельна площа господарства у 2005 році становила 1786.9 гектарів; сільськогосподарських угідь 1296 гектарів, в тому числі ріллі1123 гектара, що нище майже в два рази ніж у 2001 році. Зменшення площі відбулося за рахунок виходу частини земель із складу господарства.
3. У господарстві відбулося суттєве скорочення трудових ресурсів: у 2005 році середньоспискова чисельність робітників становила 116 чоловік, що на 155 чоловік менше ніж у 2001 році. Основна частка працюючих- люди пенсійного віку, дуже низька частка молоді в структурі працівників підприємства.
4. Основні засоби підприємства скоротилися у два рази, а коефіцієнт зносу становить майже 82%. Відбулося погіршення фінансового стану підприємства.
5. Відбулося скорочення витрат підприємства майже всіх видів.
6. У 2005 році господарством було отримано збиток в розмірі 17 тисяч гривень.
7. аналіз потенціалу галузейрослинництва дав змогу виявити слідуючи негативні тенденції: коефіцієнт розорюваності земельних ресурсів становить 0.87, майже не вносяться органічні і мінеральні добрива, галузь забезпечена великою кількістю різноманітної техніки, використовувати і утримувати яку недоцільною. Трудовим потенціалом галузь майже повністю забезпечена.
8. Виробництво основних сільськогосподарських культур постійно знижується, чому сприяє постійне зниження урожайності ( по деяких культурах майже в два рази ).
9. Собівартість продукції рослинництва постійно зростає.
10. Основні технологічні вимоги недотримуються. По озимій пшениці6 зміна попередника, строку сівби, сорту насіння, глибини загортання, терміну зберігання. По цукровому буряку: невнесення мінеральних добрив, зниження якості насіння, норми висіву, строків збирання врожаю.
11. Рослинницька галузь є рентабельною, рівень рентабельності становить 8.77%, він є досить низьким. Прибуток був отриманий лише по зерновим і цукровому буряку.
Пропозиції:
1.Збільшення урожайності основних культур шляхом врахування

 
 

Цікаве

Загрузка...