WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

витрат були взяті на рівні 1751 гривня на гектар, для розрахунків запропонована ціна 63.5 гривень, адже із збільшенням внесення добрив якісні параметри також покращуються. Для цукрового буряку була запропонована урожайність на рівні 220 ц/га, витрати на 1 гектар 1743 гривень, і ціна 14.5 гривень. Провівши розрахунки були отримані досить переконливі результати: по озимій пшениці рентабельність зросте до рівня 89.44%, а по цукровому буряку до рівня 83%.
Після ознайомлення з цими результатами було проведено розрахунок беззбиткового обсягу виробництва на перспективу: по озимій пшениці він буде знаходитись на рівні 6236 центнерів, а по цукровому буряку 10575 центнерів.
На заключному етапі було проведено розрахунок питомої ваги реалізації озимої пшениці і цукрового буряка в загальній виручці рослинницьких галузей і вона становить 71.2%, а прибутку 99.4%.
Для господарства це дасть змогу отримати прибуток у розмірі 428.5 тисяч гривень, а рівень рентабельності його буде становити 23.7%.
Отже, основна мета дослідження підвищення ефективності галузей рослинництва може бути досягнута, і є реальні можливості виведення господарства із збитків.
РОЗДІЛ ІV: ОХОРОНА ПРАЦІ В ГОСПОДАРСТВІ
Основні засади управління охороною праці визначені в " Методичних рекомендаціях про систему управління охороною праці на підприємствах і в організаціях Міністерства сільського господарства і продовольства України",
Затверджених наказом Мінсільгосппроду України від 27.10.95 р. №291, та " Положенні про систему управління охороною праці у сільському господарстві", затвердженому наказом МінАПК від 14.12.1998 р. №361.
Управління охороною праці на підприємстві НВГ БДАУ співпадає із загальною системою управління підприємством. В господарстві особою, що приймає рішення, є керівник підприємства, по галузях виробництва - керівники галузей, а на робочих місцях - керівники робіт. Забезпечення охорони праці є невід'ємною складовою частиною виробничої діяльності усіх посадових осіб підприємства. Керівник підприємства - Кравченко Василь Федорович несе відповідальність за стан умов праці, безпеку виробничих процесів, життя та здоров?я працівників, дотримання вимог чинного законодавства на підприємстві. По галузях виробництва, цехах і підрозділах питання створення безпечних та нешкідливих умов праці покладається на керівників галузей, цехів, підрозділів, головних спеціалістів, які повинні забезпечити раціональне планування та організацію виробничих процесів, робіт, встановити оптимальний режим праці та відпочинку працівників, забезпечити дотримання прав працівників на охорону праці та відпочинку працівників, забезпечити дотримання прав працівників на охорону праці, гарантованих чинним законодавством, створювати належні санітарно - побутові умови для працівників, здійснювати контроль за охороною праці на робочих місцях.
Відповідальність за забезпеченість безпечних і нешкідливих умов праці, безпеку виробничих процесів на робочих місцях в господарстві покладається на керівників робіт.
Для організації робіт з питань охороною праці на підприємстві створена служба охорони праці. Так як на підприємстві працює 116 чоловік - то обов?язки служби охорони праці виконує одна посадова особа - Кура Григорій Йосипович ( спеціаліст з охорони праці). Ліквідуватися ця посада може лише у випадку ліквідації господарства. Кура Григорій Йосипович має вищу інженерну роботу і його робочий стаж в господарстві складає 22 роки.
Спеціаліст з охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
Права спеціаліста з охорони праці:
- безперешкодне відвідування усіх виробничих об?єктів;
- зупинка роботи дільниці, машин, обладнання, виробництва, що не відповідає вимогам нормативних актів;
- видання керівникам структурних підрозділів принципів щодо усунення порушень;
- надсилання до керівника господарства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативних актів про охорону праці.
Відповідно до Закону України " Про загальнообов?язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" керівник господарства застрахував усіх робітників.
Господарство зареєстроване у представництві Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем знаходження господарства і відбувається перерахунок встановленого розміру страхових внесків.
Між керівником підприємства та профспілковою організацією в особі голови профспілкового комітету укладено колективний договір.
Мета: регулювання соціально - економічних, трудових відносин та узгодження інтересів між адміністрацією та трудовим колективом.
У договорі регулюється такі питання: організація виробництва, нормування та оплата праці, встановлення пільг, надбавок, встановлення тривалості робочого часу та відпочинку працівників, тривалість відпусток, соціальне страхування працівників, дотримання вимог чинного законодавства.
Важливим питання організація охорони праці в господарстві є навчання працівників з питань охорони праці. Згідно закону усі працівники проходять навчання.
Види навчання та порядок його проведення встановлюється "Типовим положенням про навчання з питань охорони праці на підприємстві". Ним передбачено навчання посадових осіб та спеціалістів господарства, працівників, які виконують роботи, що належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою; навчання працівників у формі інструктажів з охорони праці та стажування на робочому місці.
Навчання та перевірка знань у посадових осіб та спеціалістів проводиться перед початком виконання ними посадових обов?язків та періодично раз на три роки.
Перед початком навчання в господарстві керівник підприємства і спеціаліст з охорони праці проходять навчання, що проводяться в галузевих навчальних закладах чи центрах охорони праці.
Працівникигосподарства, які виконують роботи, що належать до "Переліку робіт з підвищеною небезпекою " проходять перед початком робіт спеціальне навчання та періодично раз на рік. Посадові особи, які керують цими роботами проходять раз на три роки перевірку знань.
До переліку робіт підвищеної небезпеки в господарстві належать: управління транспортними засобами, використання електроінструментів та електрообладнання, роботи з пестицидами, хімічними речовинами, робота з догляду за бугаями - плідниками, кнурами та жеребцями, охорона власності.
З працівниками в господарстві проводиться навчання у формі інструктажів з охорони праці - вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового. Перевірка знань проводиться усним опитуванням.
Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, яких приймають на роботу в господарство. Інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці. Проведення його реєструється у " Журналі реєстрації вступного інструктажу" з обов?язковими підписами особи, яка інструктувала. При проведенні інструктажу працівник

 
 

Цікаве

Загрузка...