WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

результати за 2004 та 2005 рік. Можна зробити слідуючи висновки:
1. кількість реалізованої продукції зросла з 2800центнерів у 2004 році до 7031 центнерів у 2005 році, на перспективу є можливості отримання продукції у розмірі 12375 центнерів.
2. при збільшенні кількості відбувається і зростання виробничих витрат із 110.32 тисяч гривень у 2004 році до 244.12 тисяч гривень у 2005 році, на перспективу виробничі витрати можуть зрости до розмірів 414 тисяч гривень. При цьому частка постійних витрат у структурі витрат у 2004 році становила 60.8%, у 2005 році 22.3%, на перспективу планується 22.8%.
3. повна собівартість 1 центнера продукції у 2004 році становила 41.00 гривень, у 2005 році 36.55 гривень, а на перспективу вона може становити 33.45 гривень.
4. ціна реалізації 1 центнера продукції у 2004 році становила 23.93 гривні, у 2005 році 43.95 гривень, є можливість збільшення її у плановому періоді до 63.5 гривень.
5. маржинальний дохід від одиниці продукції у 2004 році становив 8.49 гривень, у 2005 році 16.97 гривень, а на перспективу він може становити 37.7 гривень
6. беззбитковий обсяг виробництва продукції у 2004 році становив 4610 центнерів, у 2005 році 5554 центнера, на перспективу він може становити 6236 центнерів.
Таблиця 3.46- Визначення беззбиткового обсягу виробництва і реалізації цукрового буряка
Показники 2004 р. 2005 р. Перспектива
1 2 3 4
1.Кількість реалізованої продукції, ц 3807 11881 22001
1 2 3 4
2.Виробничі витрати, всього, тис.грн.:
а) постійні витрати
б) змінні витрати
56.80
36.12
20.68
136.99
22.24
114.75
174.3
35.2
139.1
3.Частка постійних витрат, % 63.59 16.23 20.2
4.Виробнича собівартість 1ц реалізованої продукції, грн 14.92 11.53 6.97
5.Витрати по реалізації 1ц продукції, грн 0.05 0.59 0.95
6.Повна собівартість 1ц реалізованої продукції 14.98 12.12 7.92
7.Виробничі витрати з розрахунку на одиницю продукції
а)постійні витрати
б) змінні витрати
9.49
5.43
1.87
9.66
1.6
6.32
8.Ціна реалізації 1ц продукції, грн 12.08 13.72 14.5
9.Маржинальний дохід від одиниці продукції, грн 6.65 4.06 8.18
10.Беззбитковий обсяг виробництва продукції, ц 4702 9984 10575
11.Виручка при беззбитковому обсязі виробництва, тис. грн 56.80 116.619 153.3
12.Фактична виручка від реалізації продукції, тис. грн.. 46 163 319
13.Зона економічної безпеки, % -23.48 28.45 108
14.Критична ціна, грн 14.92 11.53 7.92
15.Критичний рівень постійних затрат при критичній ціні реалізації, грн 36128 22217 35200
16.Критичний рівень постійних затрат при реальній ціні реалізації, грн 25317 48236 179960
По перспективам вирощування цукрового буряка можна зробити слідуючи висновки:
1. кількість реалізованої продукції у 2004 році становила 3807 центнерів, у 2005 році 11881 центнер, є перспективи збільшення її до рівня 22001 центнера
2. при цьому відбудеться збільшення виробничих витрат із 56.80 тисяч гривень у 2004 році, 136.99 тисяч гривень у 2005 році до рівня 174.3 тисяч гривень, частка постійних витрат у перспективі становитиме 22.8% у структурі витрат, що є оптимальним співвідношенням.
3. повна собівартість 1 центнера реалізованої продукції у 2004 році становила 14.98 гривень, у 2005 році 12.12 гривень, є перспектива скорочення її до рівня 7.92 гривень
4. ціна реалізації 1 центнера продукції у 2004 році становила 12.08 гривень, у 2005 році 13.72 гривень, є можливості збільшення її до рівня 14.5 гривень
5. маржинальний дохід від одиниці продукції у 2004 році становив 6.65 гривень, у 2005 році 4.06 гривень, є перспектива збільшення його до рівня 8.18 гривень
6. беззбитковий обсяг виробництва продукції у 2004 році становив 4702 центнера, у 2005 році 9984 центнера, на перспективу він може знаходитись на рівні 10575 центнерів.
7. виручка при беззбитковому обсязі у 2004 році становила 56.8 тисяч гривень, у 2005 році 116.6 тисяч гривень, на перспективу вона може становити 153ю.3 тисячі гривень
8. фактична виручка від реалізації у 2004 році становила 46 тисяч гривень, у 2005 році 163 тисячі гривень, є можливості збільшення її до рівня 319 тисяч гривень.
Перспективні результати можуть бути отримані лише при врахуванні рекомендацій, які наведені в попередніх підрозділах.
Для узагальнення шляхів підвищення ефективності вирощуванню озимої пшениці і цукрового буряку розрахуємо наступну таблицю:
Таблиця 3.47 - Підсумкові показники вирощування озимої пшениці і цукрового буряка
Показники 2005 рік Перспектива Зміна у % до 2005 року
1Обсяги реалізації, тис. грн.. 472.01 1104.81 232.6
2.Витрати виробництва, тис. грн.. 401.01 588.3 146.7
3.Обсяги реалізації на 1 га, грн 1452.3 3399.4 234
4.Витрати виробництва на 1 га, грн 1233.9 1810.2 146.7
5Прибуток, тис грн 71 516.51 727.5
6.Рентабельність, % 17.7 87.8 -
7.Питома вага реалізації в загальній виручці рослинницьких галузей, % 51.4 71.2 -
8.Питома вага прибутку у загальних доходах рослинницьких галузей, % 93.4 99.4 -
Як видно з розрахунків прибуток від реалізації озимої пшениці і цукрового буряка збільшиться на 627.5%, при цьому відбудеться зростання його питомої ваги у доходах рослинницької галузі на 6%.
Для господарства в цілому поліпшення дасть наступні переваги:
1.Вартість реалізованої продукції становитиме 2235.8 тисяч гривень
2.Повна собівартість становитиме 1807.3 тисячі гривень
3.Прибуток 428.5 тисяч гривень
4.Рентабельність 23.7%.
Отже, було проведено дослідження можливостей збільшення ефективності галузей рослинництва. Для аналізу було запропоновано дві культури: озима пшениця і цукровий буряк. Основними параметрами дослідження було обрано: збільшення урожайності, підвищення якості продукції і зниження її собівартості.
На першому етапі було проаналізовано можливості збільшення урожайності за рахунок внесення добрив. Дослідження показали, щооптимальною нормою внесення добрив для озимої пшениці є 90 кілограмів діючої речовини нітрофосфатки, для цукрового буряка 180 кілограмів діючої речовини нітрофосфатки. При цьому відбудеться зростання урожайності озимої пшениці до рівня 51.4 ц/га, а цукрового буряка до рівня 208 ц/га. У результаті зростання урожайності відбулося зниження собівартості по озимій пшениці до рівня 35.99 гривень ( на 0.56 гривень ), по цукровому буряку до рівня 8.37 гривень 9на 3.75 гривень ).
На другому етапі дослідження було проведено аналіз технологічних процесів вирощування озимої пшениці і цукрового буряка, і були виявлені резерви скорочення собівартості по озимій пшениці на 76.6 гривень, а по цукровому буряку на 69.02 гривень.
На третьому етапі було проведено дослідження ефективності поліпшення технології. Для розрахунків по озимій пшениці було взято врожайність 55 ц/га, яку господарство може отримати вносячи відповідну суму добрив і дотримуючись технології, матеріально - грошові витрати з урахуванням скорочень і додаткових

 
 

Цікаве

Загрузка...