WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

технологія Поліпшена технологія Відношення в %
1 2 3 4
Врожайність в заліковій вазі, ц/га 47.9 55.0 114.82
Прибавка врожаю, ц - 7.1 -
Матеріально-грошові витрати, грн.:
на 1 га посіву
на 1 ц продукції
1751
36.55
1840
33.45
105.08
31.52
1 2 3 4
Додаткові витрати на прибавку врожаю, грн./га - 89 -
Вартість отриманого врожаю, грн.:
на 1 га
на 1 люд.-год.
2105
47.4
3493
72.46
165.93
152.9
Вартість прибавки врожаю, грн./га - 1388 -
Окупність додаткових витрат, грн.
на 1 грн витрат
-
15.59
-
Прямі витрати праці, люд.-год.:
на 1 га посіву
на 1ц продукції
44.4
0.93
48.2
0.88
108.56
94.62
Ріст продуктивності праці - 52.9 -
Умовно - чистий дохід, грн:
на 1 га посіву
на 1 ц зерна
на 1 люд.-год
354
7.39
7.97
1653
30
34.3
467
406
430.4
Рентабельність, % 20.2 89.84 -
Розрахувавши економічну ефективність вирощування озимої пшениці за поліпшеною технологією можна зробити слідуючи висновки6 збільшення врожайності на 7.1 ц/га та матеріальних витрат на 89 гривень буде компенсоване підвищенням якісних параметрів продукції, а в свою чергу і ціни до рівня 17.5 гривень за центнер, що дасть змогу отримати прибавку грошових крштів на гектар у розмірі 1388 гривень. Окупність додаткових витрат буде становити 15.59 гривень. При цьому відбудеться зростання прямих витрат праці на 1 гектар га 8%. Ріст продуктивності праці становитиме 52.9%. У разі застосування поліпшеної технології умовно чистий доход на 1 гектар посіву зросте на 367%, а рентабельність вирощування культури становитиме 83.84%.
Проведемо розрахунок ефективності поліпшеної технології по цукровому буряку. Матеріальні витрати по цій культурі з врахуванням резервів виявлених при аналізі технології, вартості добрив, гербіцидів і отрутохімікатів становитимуть 1743. при цьому якісні параметри культури підвищаться, що дасть змогу реалізовувати її по ціні 14.5 гривень за центнер.
Таблиця 3.44 - Економічна ефективність вирощування цукрового буряка за поліпшеною технологією
Показники Звичайна технологія Поліпшена технологія Відношення в %
Врожайність в заліковій вазі, ц/га 118 220 186
Прибавка врожаю, ц - 102 -
Матеріально-грошові витрати, грн.:
на 1 га посіву
на 1 ц продукції
1430
12.12
1743
7.92
122
65
Додаткові витрати на прибавку врожаю, грн./га - 313 -
Вартість отриманого врожаю, грн.:
на 1 га
на 1 люд.-год.
1619
23.13
3190
42.2
197
184
Вартість прибавки врожаю, грн./га - 1571 -
Окупність додаткових витрат, грн.
на 1 грн витрат
-
5.0
-
Прямі витрати праці, люд.-год.:
на 1 га посіву
на 1ц продукції
70.0
0.59
75.6
0.34
108
0.58
Ріст продуктивності праці - 82.43 -
Умовно - чистий дохід, грн:
на 1 га посіву
на 1 ц зерна
на 1 люд.-год
189
1.6
1.7
1447
6.58
19.1
765.6
411.3
1123.5
Рентабельність, % 13.2 83.0
З приведених даних видно, що поліпшена технологія дасть змогу отримати кращі результати. Так при прибавці врожаю на 102 ц, додаткових витрат на 313 гривень буде отримано виручки на 1571 гривень більше. Окупність додаткових витрат становитиме 5.0 гривень. Прямі витрати праці на 1 гектар посіву зростуть на 8%, а на 1 центнер продукції скоротяться майже у два рази. Ріст продуктивності праці становитиме 82.43%. Умовно чистий дохід на 1 гектар посіву зросте на 665.6%, на 1 центнер продукції на 311.3%, на 1 людино - годину на 1023.5%. Рентабельність зросте на 69.8% і становитиме 83.0%.
Аналіз технологічного процесу дав змогу виявити резерви зниження собівартості, проте резерв був перекритий додатковими витратами на поліпшену технологію. Ще одним методом зниження собівартості є аналіз структури витрат.
Витрати будь - якого підприємства поділяються на постійні (амортизація техніки і приміщень, заробітна плата постійних працівників, страхові платежі за посіви і майно рослинницьких галузей, загально виробничі витрати в галузях, ремонт приміщень, що використовуються у рослинництві) і змінні (вартість насіння, витрати на міндобрива й отрутохімікатів, на органічні добрива, паливо - мастильні матеріали, на технічний огляд і ремонт техніки, транспортні витрати на перевезення і доробку продукції).
Щоб безпосередньо визначити точки беззбитковості їх доцільно провести визначення точки беззбитковості . необхідність її розрахунку зумовлена потребою визначення беззбиткового обсягу виробництва, за якого досягається нульова рентабельність. Такий обсяг реалізації називають критичним, оскільки при його зменшенні підприємство починає зазнавати збитки. Водночас при збільшенні продажу над його критичним обсягом забезпечується прибутковість виробництва. Це дасть можливість визначити наскільки потрібно збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції, щоб одержати бажану суму прибутку та як вплине на його величину зміна витрат виробництва, що підлягають корегуванню.
Для повнішого уявлення про можливості скорочення умовно - постійних витрат доцільно розрахувати їх за наступною формулою:
?С(УПВ) = %УП витрат * собівартість додаткового обсягу виробництва/100
?С(УПВ) оз. пш. =22.3*178756.8/100=39862.8
?С(УПВ) ц/б -16.23*80142.5/100=13007
Таблиця 3.45 - Визначення беззбиткового обсягу виробництва і реалізації озимої пшениці
Показники 2004 р. 2005 р. Перспектива
1.Кількість реалізованої продукції, ц 2800 7031 12375
2.Виробничі витрати, всього, тис.грн.:
а) постійні витрати
б) змінні витрати 110.32
67.08
43.24 244.12
54.44
189.68 414
94.3
319.7
3.Частка постійних витрат ,% 60.8 22.3 22.8
4.Виробнича собівартість 1ц реалізованої продукції, грн 39.4 34.72 32
5.Витрати по реалізації 1ц продукції, грн 1.6 1.83 1.45
6.Повна собівартість 1ц реалізованої продукції 41.00 36.55 33.45
7.Виробничівитрати з розрахунку на одиницю продукції
а)постійні витрати
б) змінні витрати
23.96
15.44
7.74
26.98
7.62
25.8
8.Ціна реалізації 1ц продукції, грн 23.93 43.95 63.5
9.Маржинальний дохід від одиниці продукції, грн 8.49 16.97 37.7
10.Беззбитковий обсяг виробництва продукції, ц 4610 5554 6236
11.Виручка при беззбитковому обсязі виробництва ,тис. грн 110.32 244.09 395.99
12.Фактична виручка від реалізації продукції, тис. грн.. 67.00 309.01 785.81
13.Зона економічної безпеки, % -64.66 21.01 98
14.Критична ціна, грн 39.4 34.72 33.45
15.Критичний рівень постійних затрат при критичній ціні реалізації, грн 67088 54419 94297.5
16.Критичний рівень постійних затрат при реальній ціні реалізації, грн 23772 119316 466537.5
Врахувавши всі шляхи поліпшення ефективності вирощування озимої пшениці було проведено розрахунок перспективних показників, порівнюючи їх і наявні

 
 

Цікаве

Загрузка...