WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

озимої пшениці з вартісними характеристиками
Проведемо функціонально - вартісний аналіз вирощування цукрового буряку.
Таблиця 3.42- Функціонально - вартісна модель технології вирощування цукрового буряку
Операція Функція Класифікація функцій:
О-основна
Д-додаткова Витрати на функцію, тис. грн. Питома вага, % Носій функції
1 2 3 4 5 6
Лущення стерні Обробіток грунту F1(О) 59.559.5 5 Трактор Т-150, тракторист
Оранка зябу Обробіток грунту F2(О) 71.4 6 Трактор Т-150, тракторист
Вирівнювання борізд і гребків Обробіток грунту F3(Д) 59.5 5 Трактор Т-150, тракторист
Культивація перед посівом Передпосівний обробіток грунту F4(О) 83.3 7 Трактор МТЗ-80, тракторист
Вивіз насіння і міндобрив Передпосівний обробіток грунту F5(Д) 59.5 5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Коткування перед посівом Передпосівний обробіток грунту F6(Д) 59.5 5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Сівба з одночасним внесенням міндобрив Сівба F7(О) 119 10 Трактор МТЗ-82, тракторист
Коткування посіву Сівба F8(Д) 59.5 5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Довсходове боронування Догляд за посівами F9(Д) 29.75 2.5 ДТ-75, тракторист
Рихлення міжрядь Догляд за посівами F10(Д) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-82, тракторист
Обкотування посіву Догляд за посівами F11(Д) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-82, тракторист
Крайове обприскування інсектицидами Догляд за посівами F12(Д) 29.75 2.5 Вручну, робітник
Коректування густоти насаджень Догляд за посівами F13(Д) 29.75 2.5 Вручну, робітник
1 2 3 4 5 6
Змішування міндобрив і вивіз на поле Догляд за посівами F14(Д) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-80, тракторист
І-ше підживлення Догляд за посівами F15(О) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-82, тракторист
ІІ-ге підживлення з одночасним рихленням Догляд за посівами F16(О) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-82, тракторист
Вивіз розчину фунгіциду в поле Догляд за посівами F17(Д) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Обробіток фунгіцидами Догляд за посівами F18(О) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-82, тракторист
Повірка перед збиранням Збирання врожаю F19(Д) 29.75 2.5 Вручну, робітник
Скошування гички Збирання врожаю F20(Д) 29.75 2.5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Збирання цукрового буряку Збирання врожаю F21(О) 178.5 15 КС-6, комбайнер
Відвіз буряків на перевалочну площадку Збирання врожаю F22(Д) 27.37 2.3 Трактор МТЗ-82, тракторист
Погрузка буряків в автомашину Збирання врожаю F23(Д) 27.37 2.3 Камаз
Відвіз цукрових буряків на завод Збирання врожаю F24(О) 27.37 2.3 Камаз
Разом На 1 га 1190 100
Для виявлення функцій, які можна скоротити проведемо групування функцій за допомогою структурної моделі технології вирощування цукрового буряка.
Дана модель (рис.3.12 ) дала змогу виявити функції в технології, які потребують зайвих витрат.
Так в структурі догляду за посівами функції змішування міндобрив і вивіз їх на поле, І-ше підживлення і ІІ-ге підживлення в структурі займають 7.5%, рекомендуємо скоротити до 5%; об'єднати вивіз розчину фунгіциду в поле і обробіток ним - 4%; в структурі збирання урожаю рекомендується скоротити функцію відвозу буряків на перевалочну площадку - 2.3%, а відразу відвозити їх на на завод.
Проведемо розрахунок витрат на 1 га цукрового буряку з урахуванням об'єднаних або виключених функцій:
1190-29.75-11.90-27.37=1120.98грн.
Як видно з наведених даних технологія вирощування цукрового буряку більш трудомістка і витратомістка. Вона включає значно більшу кількість операцій.Проте при дотриманні її урожайність також значно вище.
Отже, провівши функціонально - вартісний аналіз по озимій пшениці і цукровому буряку була виявлена достатня кількість функцій, які можна об'єднатиа які скоротити. Провівши відповідні розрахунки були виявленні резерви скорочення витрат на 1 га по озимій пшениці на 76.6 грн, а по цукровому буряку на 69.02 грн.
Визначення резервів зниження собівартості продукції та підвищення ефективності її виробництва
Основні резерви зниження собівартості продукції можна поділити на три групи:
1. які можуть бути використані у виробництві без додаткових витрат;
2. потребують незначних додаткових витрат і можуть бути використані протягом календарного або господарського року;
3. потребують значних капітальних вкладень і можуть бути використані в перспективі.
До першої групи резервів належать: невиправдані перевитрати, пов'язані з недотриманням лімітів і нормативів окремих видів витрат, оскільки ліквідація їх знижує собівартість продукції. Це насамперед непродуктивні затрати робочого часу, втрати при збиранні внаслідок неякісної підготовки техніки до збиральних робіт, втрати при транспортуванні й зберіганні продукції, недотримання кошторису адмінуправлінських витрат тощо.
Резерви другої групи пов'язані з вдосконаленням використання наявного потенціалу, а саме впровадження передових технологій, поліпшення структури посівних площ, правильним комплектуванням агрегатів, вибором найкращих режимів їх роботи, внесенням в оптимальних співвідношеннях мінеральних добрив тощо.
Резерви третьої групи пов'язані із зміною технології виробництва: доведенням до оптимальної норми внесення добрив, проведення меліоративних робіт, підвищенням природної родючості грунтів, впровадженням нової системи машин, сортозаміною та ін.
Оскільки одночасно у виробництво неможливо запровадити всі заходи, то звернемо увагу на другу групу резервів.
Як зазначалося раніше поліпшення технології є резервом зниження собівартості продукції. Поліпшена технологія є ресурсозберігаючою, досягається шляхом економічного росту.
Для визначення економічної ефективності поліпшеної технології застосовують систему вартісних та натуральних показників.
Показники ефективності поліпшеної технології відображають різні сторони виробництва продукції: ступінь використання землі, трудових ресурсів, матеріально - грошових засобів, виробничих фондів. При їх аналізі потрібно враховувати, що велика різноманітність умов не дає правильно оцінити економічну ефективність виробництва продукції сільського господарства на підставі будь - якого одного показника. Необхідно давати оцінку на підставі комплексу основних показників.
Ефективність поліпшенняпідвищується якщо є збільшення виробництва продукції з 1 га та поліпшення її якості з одночасним зниженням собівартості, коли кожна додатково вкладена в обробіток землі гривня приносить додатковий чистий дохід, коли збільшується фондовіддача та рентабельність.
Для поліпшення ефективності вирощування озимої пшениці, крім внесення добрив рекомендується застосовувати гербіциди і отрутохімікати вартість яких становитиме 165.6 грн. Отже, матеріальні витрати на 1 гектар з врахуванням резервів виявлених при аналізі технології будуть становити 1840 грн. При цьому якісні параметри зерна покращаться, що дасть змогу підвищити його реалізаційну ціну, яка становитиме 63.5 грн. Проведемо розрахунки:
Таблиця 3.43- Економічна ефективність вирощування озимої пшениці за поліпшеною технологією
Показники Звичайна

 
 

Цікаве

Загрузка...