WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

фосфатних 30, калійних 30, що дасть змогу підвищити урожайність озимої пшениці на 3.5 ц / гаі отримати додатковий прибуток у розмірі 0.56 грн. на кожному центнері продукції.
Проведемо розрахунок внесення добрив під цукровий буряк.
Таблиця 3.40- Розрахунок ефективності використання мінеральних добрив на вирощування цукрового буряка ( в розрахунку на 1 гектар )
Норми внесення Урожай-ність,
ц / га Витрати вироб-
ництва,
грн / га Вартість продукції
1 ц, грн. Собівартість
1 ц, грн. Прибуток, грн. Рівень рентабель-
ності,%
1.Без внесення добрив 118 1430 13.72 12.12 1.6 13.20
2.N 20 P2O5 20
K2O 20 148 1536 13.72 10.38 3.34 32.17
3.N 30 P2O5 30
K2O 30 163 1587 13.72 9.73 3.99 41.0
4.N 40 P2O5 40
K2O 40 178 1638.9 13.72 9.21 4.51 48.96
5.N 60 P2O5 60 K2O 60 208 1741.6 13.72 8.37 5.35 63.92
Як видно з таблиці під цукровий буряк мінеральні добрива не вносилися, тому була одержана врожайність на рівні 118 ц / га, що значно нище від запланованої. Провівши розрахунки видно, що на цукровий буряк мінеральні добрива справляють суттєвий вплив. Так із збільшенням внесення комплексу мінеральних добрив зростає врожайність, а в свою чергу прибутковість і рентабельність виробництва і реалізації культур. Отже. Рекомендованою нормою внесення мінеральних добрив є 60 кг д.р. кожного виду добрив.
Крім недовнесення розрахункової суми добрив на урожайність озимої пшениці і цукрового буряка здійснює вплив і недоотримання технології їх вирощування ( таб.).
По озимій пшениці це недотримання строків культивації, заміна сорту пшениці, сівба не у визначений строк, збільшення глибини загортання насіння, недотримання строку збирання урожаю.
Як відомо з таблиці запланована урожайність по озимій пшениці становила 55 ц / га, фактична 47.9 ц / га. За рахунок збільшення внесення добрив і дотримання технології вирощування культури можна отримати урожайність на рівні запланованої.
По цукровому буряку це зниження якості насіння, норми висіву, недотримання строків збирання врожаю, що в кінцевому підсумку призвело до зниження врожайності цукрового буряка майже в два рази.
Провівши основні розрахунки по збільшенню урожайності озимої пшениці і цукрового буряка можна запропонувати наступні рекомендації:
1. Враховувати вплив на урожайність метеорологічних і агротехнічних заходів.
2. Вносити на один гектар розраховані норми добрив, а саме під озиму пшеницю 30 кг д.р. азотних, 30 кг д.р.фосфатних, 30 кг д.р. калійних добрив, а під цукровий буряк по 60 кг д.р. відповідних добрив.
3. Дотримуватися операцій передбачених технологією щодо вирощування цих культур.
Врахування перерахованих заходів дасть можливість збільшити урожайність озимої пшениці і цукрового буряку до планових обсягів.
2.Функціонально - вартісний аналіз технологічних процесів основних видів продукції
До найбільш ефективних видів аналізу господарської діяльності з метою виявлення резервів економії витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів і , відповідно, зниження собівартості продукції відноситься функціонально - вартісний аналіз.
Функціонально - вартісний аналіз передбачає одночасне та взаємопов'язане дослідження функцій об'єкту ( продукції ), і вартості ціх функцій ( витрат живої і уречевленої праці на створення і виконання функцій).
Під функціями розуміють споживчі властивості об'єкту. Вони поділяються на:
1). Головну функцію, що виражає призначення об'єкту;
2). Основні функції, що забезпечують виконання головної;
3). Допоміжної функції, які реалізують основні;
4). Зайві або непотрібні функції;
5). Шкідливі функції.
У сукупності ці функції виражають споживчу вартість об'єкту.
Основні завдання функціонально - вартісного аналізу:
- підвищення конкурентоспроможності продукції;
- підвищення якості продукції;
- зниження витрат на виробництво;
- збільшення обсягу виробництва;
- удосконалення технологічних процесів.
Мета функціонально - вартісного аналізу: зниження собівартості. Проводиться за видами продукції, що мають найбільшу питому вагу. У нашому випадку це озима пшениця і цукровий буряк. Отже, для виявлення зайвих витрат грошових коштів проведемо функціонально - вартісний аналіз технологічних процесів цих культур.
Таблиця 3.41 - Функціонально - вартісна модель технології вирощування озимої пшениці
Операція Функція Класифікація функцій:
О-основна
Д-додаткова Витрати на функцію, грн.. Питома вага, % Носій функції
1 2 3 4 5 6
Лущення стерні Основний обробіток грунту F1 18.16 2 Трактор
Т-150, тракторист
1 2 3 4 5 6
Підготвка міндобрив і вивезення їх у поле Основний обробіток грунту F2 36.32 4 Трактор МТЗ-80, тракторист
Внесення мінеральних добрив Основний обробіток грунту F3 54.48 6 НРУ-0.5, обприскувач
Оранка Основний обробіток грунту F4 36.32 4 Трактор
Т-150, тракторист
Доставка води і хімічних засобів захисту рослин, протруювання насіння Передпосівний обробіток грунту F5 45.4 5 ГАЗ-53, машиніст
Вивезення насіння в поле і заправка в сівалки Сівба F6 63.56 7 Трактор МТЗ-80, тракторист
Доставка міндобрив і їх внесення Сівба F7 54.48 6 Трактор МТЗ-80, тракторист
Сівба Сівба F8 81.72 9 Трактор МТЗ-82, тракторист
Коткування Сівба F9 45.4 5 Трактор МТЗ-80, тракторист
Підживлення Догляд за посівами F10 145.28 16 НРУ-0.5
1 2 3 4 5 6
Доставка води і пестицидів, обробіток ними Догляд за посівами F11 81.72 9 ГАЗ-53, машиніст
Обкошування смуг Збирання врожаю F12 4.54 0.5 Е-281, водій
Пряме комбайнування Збирання врожаю F13 186.14 20.5 Дон-1500, комбайнер
Транспортування зерна на тік Збирання врожаю F14 54.48 6 ЗІЛ, водій
Разом На 1 га 908 100
Щоб виявити функції, які можна об'єднати або виключити, доцільно зробити їх групування.( рис.3.11)
Провівши аналіз структурної моделі вирощування зерна озимої пшениці виявлено невідповідність між технологічними операціями ї фактичними заходами щодо вирощування цієї культури.
Відомо, що мінеральні добрива під озиму пшеницю майже не вносилися, а в структурі витрат на технологію вони займають значну питому вагу.
Так в структурі основного обробітку грунту на підготовкуміндобрив і вивезення їх в поле передбачено 4% витрат, рекомендується скоротити до рівня 2%, а на внесення мінеральних добрив передбачено 6% - рекомендується 5%; в структурі передпосівного обробітку грунту і сівби на доставку міндобрив і внесення їх передбачено 6% витрат, проте ця функція була виконана в попередньому комплексі технологічних операцій, тому рекомендуємо скоротити її; в структурі догляду за посівами на підживлення передбачено 16%, рекомендуємо 5%.
Проведемо розрахунок витрат на 1 га озимої пшениці із врахуванням скорочених або виключених витрат:
908-10.16-5.08-24.48-36.88=831.4
В процесі аналізу були виявленні зайві витрати на вирощування зерна озимої пшениці в розмірі 76.6 грн.
Рис.3.11 - Структурна модель технології вирощування

 
 

Цікаве

Загрузка...