WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

т. ч. за рахунок зміни
Всього, тис. грн.. На 1 ц, грн. обсягу собівартості ціни
3807 11880 8073 14.9 11.53 -3.37 12.08 16.5 4.42 -56.7 -2.82 59.04 115.8 -22.77 -40.03 52.5
З таблиці видно, що фактичний прибуток цього року значно вище ніж попереднього року, проте лише за рахунок зростання обсягів і ціни, адже собівартість продукції зросла.
Наведені дані по господарству говорять про те, що воно знаходиться в скрутному становищі, але не дивлячись на це виборює право на існування.
При зручному місці знаходженні, наявності родючих земель прибутковою є лише рослинницька галузь. Але в господарстві останнім часом спостерігалося погіршення і її. В 2005 році господарство вжило заходи по покращенню ситуації в цій галузі і це дало змогу їй вийти із збитків, проте обсяги прибутку не значні і рентабельність низька. Тому потрібно продовжувати приділяти належну увагу цій галузі.
Потенціал галузей рослинництва включає земельні ресурси, коефіцієнт розорюваності яких в господарстві становить 0.87. В господарстві проводиться комплекс заходів щодо підвищення родючості грунтів.
Досить низька увага приділяється внесенню органічних і мініральних добрив, що в свою чергу приводить до зниження урожайності. Господарство має велику кількість різноманітної техніки, використовувати і утримувати яку іноді недоцільно. Щодо трудового потенціалу, то ним галузь майже повністю забезпечена.
Вииролбництво основних сільськогосподарських культур постійно знижується. Лише зернові, а саме пшениця, дають значний обсяг валових зборів. Урожайність культур також зменшилась, а по деяких видах майже у два рази.
Недивлячись на зниження виробничих витрат собівартість продукції рослинництва зростає. Цьому сприяє нераціональне виконання технологічних процесів по видах продукції.
Незважаючи на вище перераховані перешкоди рослинницька продукція для господарства залишається прибутковою і рівень рентабельності в 2005 році становить 8.77%.
РОЗДІЛ ІІІ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА
1.Можливості збільшення урожайності та обсягів виробництва основних видів культур.
Підвищення ефективності галузей рослинництва перш за все пов'язують із збільшенням виробництва продукції, зниженням її собівартості та підвищенням її якості.
Звернемо увагу на збільшення виробництва продукції. Оскільки можливості розширення площ посівів у господарстві вичерпані, то основним фактором збільшення виробництва залишається підвищення урожайності культур. Цього можна досягти різними шляхами і зокрема за рахунок поліпшення земельних угідь шляхом меліорації, боротьби з ерозією, вапнування ( гіпсування ).
Значно підвищити урожайність сільськогосподарських культур можна дотриманням агротехнічних умов. Проте не всі агротехнічні фактори одинаковою мірою зумовлюють високу урожайність, тому особливу увагу приділяють сортооновленню, хімізації, меліорації, комплексній механізації і автоматизації виробничих процесів.[2]
Досвід передових підприємств і дані науково - дослідних установ показують, що за рахунок поліпшення селекційно - насінницької роботи, впровадження у виробництво врожайніших районованих сортів можна забезпечити приріст урожаю окремих культур на 20%.
Проведемо аналіз урожайності озимої пшениці в НДГ БДАУ. Основними факторами, які впливають на урожайність є метеорологічні і агротехнічні.
Кількісний вплив метеорологічних факторів на врожайність сіяних культур визначають за допомогою дисперсійного або кореляційного аналізу. Результативною ознакою є урожайність. А факторами: температура повітря, кількість опадів, природна родючість. Сукупний вплив природних факторів на результативні показники можна виявити шляхом аналізу урожайності за ряд років, застосувавши прийом аналітичного вирівнювання за прямою:
yt = а + bt
а = ?y / n; b = ?yt / ?t?.
Метеорологічні і агротехнічні фактори характеризує загальна дисперсія врожайності, де ?? = ?y? / n - ( ?y / n )?.
Дисперсія теоретичних значень урожайності характеризується її варіацією під впливом агротехнічних факторів, де ??1 = ( yt - y )? / n
Отже, варіація врожайності під впливом агротехнічних факторів стоновитеме:
W = ??1 / ??/ n * 100
А під впливом метеорологічних факторів: 100 - W.
Таблиця 3.38- Визначення сукупного впливу факторів на врожайність за прямою yt = а + bt
Роки Урожайність,
ц / га ( y ) y? t t?. yt yt ( yt - y )?
1998 58.6 3433.96 -3 9 -175.8 47.33 14.98
1999 35.8 1281.64 -2 4 -71.6 46.04 6.66
2001 41.3 1705.69 -1 1 -41.3 44.75 1.66
2002 39.7 1576.09 0 0 0 43.46 0
2003 53.0 2809 1 1 53.0 42.17 1.66
2004 27.9 778.41 2 4 55.8 40.88 6.66
2005 47.9 2294.41 3 9 143.7 39.59 14.98
Разом 304.2 92537.6 0 28 -36.2 - 46.6
а = 304.2 / 7 = 43.46; b = -36.2 / 28 = -1.29
?? = 92537.64 / 7 - 304.2 / 7 = 11331.14
??1 = 46.6 / 7 = 6.66
W = 6.66 / 11331.14 / 7* 100 = 0.01 - вплив агротехнічних факторів
100 - 0.01 = 99.99 - вплив метеорологічних факторів.
Зробивши розрахунки можна відразу помітити який вплив справляють природні фактори на урожайність озимої пшениці. Сукупний вплив природних факторів на результативні показники шляхом аналізу урожайності суттєво не відрізняються в останні 7 років. Вплив метеорологічних і агротехнічних факторів становить 11331.14, варіація під впливом агротехнічних факторів становить 6.66. Варіація під впливом агротехнічних факторів становить 0.01, а під впливом метеорологічних факторів становить 99.99. Це зумовлено тим, що агротехнічні фактори є визначеними, передбачуваними, а метеорологічні миттєві, несподівані. Отже, сприятливі метеорологічні фактори сприяють отриманню стабільного, запланованого урожаю, проте потрібно дотримуватися агротехнічних вимог.
Розрахунок по цукровому буряку виконувати немає необхідності, адже результати будуть аналогічними, а нам потрібно виявити тенденцію.
Важливим і практично не вирішеним для господарства залишається питання внесення мінеральних і органічних добрив. За оптимальних умов внесення добрив приріст урожайності становив би 5 - 7 ц / га.
З таблиці - Внесення добрив під урожай 2005 року відомо, що під озиму пшеницю було внесено лише 139 ц азотних добрив ( аміачної селітри ), органічні добрива не вносились, що і зумовило урожайність значно нищу від запланованої.
Таблиця 3.39-Розрахунок ефективності використання мінеральних добрив на вирощування озимої пшениці ( в розрахунку на 1 гектар )
Норми внесення Урожай-ність,
ц / га Витрати вироб-
ництва,
грн / га Вартість продукції
1 ц, грн. Собівартість
1 ц, грн. Прибуток, грн. Рівень рентабель-
ності,%
1 2 3 4 5 6 7
1.Фактичне внесення добрив (N21) 47.9 1751 43.95 36.55 7.4 20.24
2.N 20 P2O5 20
K2O 20 50.9 1834 43.95 36.03 7.92 21.98
1 2 3 4 5 6 7
3.N 30 P2O5 30
K2O 30 51.4 1850 43.95 35.99 7.96 22.12
4.N 40 P2O5 40
K2O 40 52.1 1909.69 43.95 36.65 7.3 19.92
Із розрахованих даних видно, що оптимальною нормою внесення добрив є азотних 30,

 
 

Цікаве

Загрузка...