WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

пшениця 25690 24496 -1194 24496 5800 10790 4990 5800
Ячмінь 5040 4802 -238 4802 2040 4010 1970 2040
Овес 1300 1469 169 1300 170 290 120 170
Гречка 1000 1075 75 1000 290 380 90 290
Горох 3080 4856 1776 3080 1920 2230 310 1920
Кукурудза - - - - 4152 5778 1626 4152
Соняшник 627 650 23 627 520 430 -90 430
Цукровий буряк 36270 38470 2200 36270 7320 11880 4560 7320
Картопля 100 201 101 100 - - - -
Овочі 502 353 -149 353 1010 1180 170 1010
Кормові коренеплоди 6988 11267 4279 11267 - - - -
Разом 103954 118406 14452 106652 38502 60958 22456 38412
Коефіцієнт асортиментності:
Ка ( 2001 рік ) = 106652 : 103954 = 1.03
Ка ( 2005 рік ) = 38412 : 38502 = 0.998
Отже, у 2001 році коефіцієнт асортиментності становив 1.03, а в 2005 році він становив 0.998. Це свідчить про те , що відсутність виробництва деяких видів продукції призвело до його зменшення.
Собівартість одиниці продукції рослинництва можна розрахувати тільки по завершенню технологічного циклу, що буває найчастіше в кінці року. Рівень собівартості залежить від двох комплексних факторів - виходу продукції і витрат на її виробництво.
Таблиця 2.32 - Динаміка і структура виробничих витрат продукції рослинництва
Елементи витрат 2001 2002 2003 2004 2005 Відхилення ( + , - )
тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. %
Оплата праці 201 11.89 181 12.08 201 18.91 158 37.44 138 12.49 -63
Відрахування на соціальні заходи - - - - 5 0.47 3 0.71 3 0.27 -
Матеріальні витрати, всього: 1231 72.8 1017 67.9 753 70.84 164 38.56 903 81.72 -328
у т. ч.:
- насіння і посадковий матеріал 293 17.33 191 12.75 221 20.79 47 11.14 86 7.78 -207
- органічні добрива 66 3.9 37 2.47 41 3.896 36 8.53 30 2.72 -36
- мінеральні добрива 65 3.84 84 5.61 74 6.96 15 3.55 89 8.05 24
- нафтопродукти 336 19.87 365 24.37 317 29.82 53 12.56 153 13.85 -183
- електроенергія 23 1.36 23 1.54 23 2.16 11 2.16 58 5.25 35
- запасні частини і матеріали 148 8.75 115 7.68 47 4.42 2 0.47 185 16.74 37
- оплата інших послуг і робіт 298 17.62 200 13.35 30 2.82 - - 302 27.33 4
Амортизація основних заходів 230 13.6 107 7.14 23 2.16 15 3. 55 15 1.36 -215
Інші витрати 93 5.5 193 12.88 81 7.62 82 19.43 46 4.16 -47
Всього 1691 100 1498 100 1063 100 422 100 1105 100 -586
З таблиці видно, що в динаміці відбулося скорочення витрат майже всіх елементів. Так загальні витрати скоротилися на 586 тисяч гривень, при цьому оплата праці зменшилась на 63 тисяч гривень, матеріальні витрати зменшилися на 328 тисяч гривень, амортизація на 215 тисяч гривень, інші витрати на 47 тисяч гривень.
У структурі виробничих витрат суттєвих змін не відбулося Так у 2001 році найбільшу питому вагу мали матеріальні витрати і їх частка становила близько 72%, то в 2005 році їх частка складає 81.72%. В той же час зросла питома вага оплати праці з 11.89% до 12.49%, що свідчить про її незначне підвищення за аналізуємі періоди.
Таблиця 2.33- Динаміка собівартості окремих видів продукції рослинництва, грн.
Назва продукції рік Зміни
( + , - )
2001 2002 2003 2004 2005
Зерно, всього 23.14 27.07 19.12 41.2 36.30 13.16
у т. ч.:
Озима і яра пшениця 20.02 30.05 17.2 39.4 34.72 14.7
Ячмінь 25.42 35.16 33.1 35.75 36.25 10.83
Овес 31.25 39.79 45.17 30.4 25.18 -6.07
Просо - 95.14 - 114.1 - -
Гречка 42.56 47.86 40.31 87.6 86.02 43.52
Горох 29.50 50.21 40.15 40.8 37.54 8.04
Кукурудза - 63.83 - - 38.73 -
Соняшник 33.18 23.94 30.45 36.1 73.33 40.15
Цукровий буряк 10.31 11.08 11.81 14.9 11.53 1.22
Картопля 42.18 33.9 56.6 110.2 - -
Овочі 23.74 56.96 77.92 - 52.50 28.76
Кормові коренеплоди 4.00 5.11 6.17 - - -
Кукурудза на силос і зелений корм 2.0 2.4 2.7 3.1 2.5 0.5
Багаторічна трава:
- на зелений корм 1.24 1.92 2.01 - - -
- на сіно 15.00 14.32 16.17 - - -
Однорічні трави на зелений корм 1.75 4.52 6.03 - 6.20 4.45
Силос усіх видів 2.68 3.12 3.41 3.66 1.00 -1.68
Сінаж 4.74 4.74 4.72 4.77 4.70 -0.04
Динаміка собівартості свідчить про її зростання по основним видам продукції. Так по зерну зросла на 13.16 грн, по соняшнику на 40.15 грн, по цукровому буряку на 1.22 грн, по овочах на 28.76 грн. Лише по овсу зменшилась на 6.07 грн, та по силосу і сінажу на 1.68 і 0.04 грн відповідно. Наведені дані показують, що зростання цін на основні ресурси і підвищення оплати праці відразу відбивається на собівартості.
Таблиця 2.34- Розрахунок впливу витрат та урожайності на собівартість озимої пшениці
Валовий збір у 2005 році Витрати на 1 га, грн.. Урожайність,
ц / га Собівартість 1 ц, грн Загальне відхилення У т. ч. за рахунок
2003р. 2004р. 2003р. 2004р. 2003р. 2004р. умовна На 1 ц грн.. Всього тис. грн.. Витрат на 1 га урожайності
На 1 ц грн Всього, тисю грн На 1 ц грн Всього, тисю грн
10790 1099.3 1663.1 27.9 47.9 39.4 34.72 22.95 -4.68 -50.5 11.8 126.9 -16.5 -177.5
Витрати і урожайність на собівартість впливають по різному. Так на підприємстві зростання витрат призвело до збільшення собівартості на 11.77 гривень на 1 га, ана всій площі ця сума становить 126.9 тисяч гривень. Як видно з наведених даних в господарстві відбулося зростання урожайності, що призвело до зниження собівартості на 1ц на 11.77 грн, а на весь обсяг на 177.50 тис. грн.. Загальне відхилення в підсумку становить -4.68 на 1 ц продукції, і - 50.5 тисяч гривень на весь обсяг.
2.3.3. Аналіз виконання технологічних процесів
Аналіз виконання технологічних процесів проводиться у декілька етапів.
На першому етапі ознайомимось з системою сівозмін і чергування культур у господарстві.
В НДГ БДАУ застосовується дві системи сівозмін:
І. Польова 10- пільна зерно- просапна сівозміна
1. Конюшина
2. Кукурудза на силос
3. Озима пшениця
4. Цукровий буряк
5. Гречиха
6. Озима пшениця
7. Горох
8. Озима пшениця
9. Цукровий буряк
10. Ячмінь з підсівом вівса
ІІ. Кормова 7- пільна плодозмінна сівозміна
1. Люцерна
2. Люцерна
3. Озима пшениця
4. Овочі, картопля, однорічні трави
5. Озимі на зелений корм
6. Овес з підсівом люцерни
7. Люцерна
На другому етапі визначаємо основні сорти насіння, які використовуються господарством.
Останні декілька років НДГ БДАУ спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці та цукрового буряка, тому доцільно розглянути саме ці культури.
Основні сорти озимої пшениці: поліська - 90, веселка,Білоцерківський н/ кор., Олеся. Сорт цукрового буряка - Білоцерківський - 45.
На третьому етапі доцільно розглянути дотримання основних технологічних операцій, які передбачені технологічною картою
Таблиця 2.35- Залежність урожайності озимої пшениці від дотримання основних технологічних вимог
Показники Технологічні вимоги:
Передбачувані Фактичні
1 2 3
Попередник Горох Горох, кукурудза на силос
Внесення добрив:
під попередника
під

 
 

Цікаве

Загрузка...