WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

сіно 1118 2340 2045 - 1070 95.71
Однорічні трави 45670 48999 49180 8760 28040 61.40
1 2 3 4 5 6 7
Урожайність, ц/га
Зерно, всього 49.23 38.49 40.53 21.00 37.20 75.58
В т. ч. озима і яра пшениця 44.38 39.68 52.98 27.9 47.9 107.93
Ячмінь 32.67 27.79 29.62 25.70 40.10 122.74
Овес 36.73 30.15 31.25 16.80 29.50 79.50
Просо - 22.10 - 5.5 - -
Гречка 20.67 3.90 1.98 5.70 7.50 36.28
Горох 42.60 26.43 13.21 7.00 27.80 65.26
Кукурудза - 31.76 - - 71.2 -
Соняшник 8.125 7.07 1.14 23.7 14.5 178.46
Цукровий буряк 213.72 160.42 155.55 126.2 118 55.21
Картопля 67 76.5 4 24 - -
Овочі 29.42 34.2 20.7 - 107 363.70
Кормові коренеплоди 281.68 230.66 99.75 - - -
Кукурудза на силос і зелений корм 310.92 133.2 121.45 145 235 75.58
Багаторічні трави:
- на зелений корм 9.44 13.69 8.25 6.3 - -
- на сіно 10.35 15.6 12.62 - 18.5 178.71
Однорічні трави 165.47 166.10 125.78 125 160 96.69
З таблиці видно, що в динаміці відбулося скорочення валових зборів майже всіх культур. Ці зміни відбулися як за рахунок скорочення площі посіву, так і за рахунок урожайності.
Так валові збори по зерну в динаміці скоротилися на 22%, при цьому відбулося збільшення посівних площ на 3%, і зменшення урожайності майже на 25%. Лише по озимій пшениці х ярій при скороченні посівних площ і валових зборів відбулося підвищення урожайності майже на 8%. По іншим зерновим в динаміці відбулося зменшення валових зборів як за рахунок скорочення посівних площ, так і за рахунок зниження урожайності ( по гречці майже у два рази ), лише урожайність ячменю збільшилась на 22%.
Валові збори по соняшнику скоротилися на 34%, при цьому посівна площа скоротилася на 62%, а урожайність зросла на 69%. По цукровому буряку відбулося скорочення у два рази як валових зборів, так і площ посівів, і урожайності.
Рис. 2.9- Валові збори зернових культур по роках
З малюнка видно, що відбувається постійне коливання валових зборів зернових культур. Лише в 2004 році було одержано надзвичайно мало продукції, причина цьому - несприятливі природні умови.
Таблиця 2.29 - Виконання виробничої програми по сільськогосподарським культурам
Вид продукції Валова продукція, ц Спів ставна ціна 1 ц 2001 року, грн Вартість валової продукції в спів ставних цінах, тис. грн % виконання плану
2003 2004 Відхилення 2003 2004
1 2 3 4 5 6 7 8
Зернові:
- озима і яра пшениця 2800 10790 7990 22.19 62.132 239.43 385.36
- ячмінь 1280 4010 2730 10.86 13.90 43.55 313.30
- овес 170 290 120 10.76 1.829 3.120 170.59
- просо 10 - -10 17.82 0.178 - -
- гречка 290 380 90 30.33 8.796 11.525 131.03
- горох 740 2230 1490 15.54 11.50 34.654 301.34
- кукурудза - 5778 5778 21.87 - 126.37 -
Технічні:
- соняшник 520 430 -90
- цукровий буряк 7320 11880 4560 27.49 14.295 11.821 82.69
1 2 3 4 5 6 7 8
Картопля та овочі:
- картопля 20 - -20 25.27 0.505 - -
- овочі - 1180 1180 44.59 - 52.62 -
Порівнюючи два останні роки видно, що зросло виробництво валової продукції у спів ставних цінах майже по всіх видах продукції, а по пшениці і ячменю на 285% і 213%.
Як видно з наведених даних на валовий збір здійснюють вплив площа і врожайність.
Таблиця 2.30- Виявлення впливу площі і врожайності на відхилення валових зборів окремих культур в динаміці
Показники Озима і яра пшениця Ячмінь Овес Горох Соняшник Цукровий буряк
Площа посіву, га:
Базовий період 552 147 40 114 80 180
Аналізуємий 225 100 10 80 30 101
Відхилення -327 -47 -30 -34 -50 -79
Урожайність, ц/га:
Базовий період 44.38 32.67 36.73 42.60 8.13 213.72
Аналізуємий 47.9 40.1 29.5 27.8 14.5 118
Відхилення 3.52 7.43 -7.23 -14.8 6.37 -95.72
Валовий збір, ц
Базовий період 24496 4802 1469 4856 650 38470
Аналізує мий 10790 4010 290 2230 430 11880
Відхилення -13706 -792 -1179 -2626 -220 -26590
У т. ч. за рахунок зміни:
посівної площі -14512.3 -1535.5 -1101.9 -1448.4 -406.5 -16883.9
урожайності +792 +743 -72.3 -1184 +191.1 -9667.72
Отже, лані таблиці показують, що зменшення валового збору озимої і ярої пшениці на 13706 ц відбулося за рахунок зменшення посівної площі на327 га при цьому було недоотримано 14512.3 ц продукції, проте зростання урожайності на 3.52 ц/га компенсувало втрати лише на792 ц. Скорочення валових зборів по ячменю на 792 ц зумовлено скороченням площ посіву на 47 га, що призвело до недоотримання 1535.4 ц ячменю, за рахунок зростання урожайності на 7.43 ц/ га було компенсовано лише 743 ц. Валовий збір вівса скоротився на 1179 ц - це відбулося за рахунок скорочення площ посіву на 30 га, що призвело до втрат 1101.9 ц , і урожайності на 7.23 ц/ га, що зменшило валовий збір на 72.3 ц. По гороху валове виробництво зменшилося на 2626 ц при цьому площа посіву і урожайність скоротились відповідно на 34 га і 14.8 ц/ га, що призвело до втрат за рахунок урожайності 1184 ц Гороха, а за рахунок посівної площі 1448.4 ц. Валові збори по соняшнику скоротилися на 220 ц, при скороченні площ посіву на 50 га і зростання урожайності на 6ю37 ц/га, зміна посівної площі призвела до зменшення валового збору на 406.5 ц, а урожайність збільшила його на 191.1 ц. По цукровому буряку відбулося зменшення валових зборів на 26590 ц як за рахунок урожайності ( скоротилася на 95.72 ц/ га ) на 9667.02 ц, так і за рахунок посівних площ ( скоротились на 79 га ) на 16883.88 ц.
Отже, визначальним фактором, який здійснює вплив є площа посіву, і метою господарства є збільшення урожайності для компенсації його впливу.
Розглянемо вплив окремих факторів на зміну валового збора зерна, і для цього скористаємось індексною методикою.
Індекси:
- загального валового збору
І = 23990 / 30767 = 645 / 625* 37.2 / 49.22 = 0.78
- середньої урожайності
І = 22839.45 / 645 : 30767 / 625 = 35.41 : 49.23 =0.72
Отже, зменшення валового збору зерна на 22% сталося за рахунок зменшення урожайності. Внаслідок структурних зрушень середня урожайність знизилась на 13.82 ц / га або на 28%.
Абсолютне зменшення валового збору зерна дорівнює: 23990 - 30767 = =- 6777
Величина впливу окремих факторів:
- розмір посівної площі: 49.23 - 20 = 984.6 ( ц )
- структури посівної площі: 22839.45 - ( 49.23 * 645 ) = - 8913.9
- урожайність: 23990 - 31753.35 = - 7763.35
Аналіз вище наведених розрахунків показує, що зменшення валового збору зерна сталося за рахунок структури посівної площі на 8913.9і урожайності на 7763.35. Збільшення посівної площі компенсувало лише 984.6 ц.
Таблиця 2.31- Виконання плану за ассортиментом виробництва, ц
Продукція 2001 рік 2005 рік
план факт відхилення У розрахунок планового асортименту план факт відхилення У розрахунок планового асортименту
Зерно 23357 30767 7410 23357 15280 23990 8710 15280
В т. ч.:
Озима і яра

 
 

Цікаве

Загрузка...