WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

підприємства характеризується коефіцієнтом покриття, який в динаміці зменшився на 36.17%, платоспроможність зросла на 83.27%. Рентабельність знизилась по всіх видах: реалізованої продукції на29.38%, власного капіталу на 6.38%, поточних активів на 25.31%.
Таблиця 2.18 - Витрати підприємсва, тисяч гривень
Найменування Рік 2005 в % до 2001
2001 2002 2003 2004 2005
Матеріальні затрати 2327 2001 2091 1077 1144 49.29
Витрати на оплату праці 365 384 399 346 339 92.88
Відрахування на соціальні заходи - - 9 7 7 -
Амортизація 535 214 70 121 42 7.65
Інші оперативні витрати 52 537 102 34 192 369.23
Разом 3273 3135 2671 1585 1724 52.67
Аналізуючи наведені дані відразу помітно, що в динаміці витрати скоротилися майже в два рази, проте це не свідчить про зниження собівартості продукції. Негативною тенденцією є скорочення витрат на оплату праці, що свідчить про матеріальну незадоволеність працівників.
Таблиця 2.19 - Аналіз обсягу виробництва і реалізації валової продукції, тисяч гривень
Показники Рік 2005 в % до 2001
2001 2002 2003 2004 2005
Валова продукція в порівняльних цінах 1395 2065.7 2198.5 737.4 1557.5 111.65
у т. ч. :
рослинництва 991 1236 1567 523.27 1105.8 11.58
тваринництва 404 829.7 631.5 214.13 451.7 111.87
Виробничі витрати всього 3273 3135 2671 1585 1724 52.67
у т. ч. :
матеріальні витрати 2321 2001 2091 1077 1144 49.29
оплата праці 365 384 399 346 339 92.88
Вартість реалізованої продукції 3124 2121 1667 791 1603 51.31
Повна собівартість 2575 1790 1719 1726 1620 62.91
Прибуток 549 331 -52 -935 -17 -
Рівень рентабельності 0.15 0.18 -0.03 -54.17 -1.05 -
Порівнюючи 2005 і 2001 рік можна сказати, що валова продукція у співставних цінах зросла на 11.65%, відповідно зросла і валова продукція рослинництва і тваринництва на 11.58% і 11.8%. Відбулося скорочення і повної собівартості майже на 40%. Незважаючи на це виручка від реалізації скоротилася в двічи, і господарство із прибутків перейшло в збитки.
Навчально дослідне господарство БДАУ має досить вигідні умови розміщення. Клімат і температурний режим цілком сприяють вирощуванню зернових культур.
На сьогоднішній день господарство має загальну земельну площу в розмірі 1786.9 гектарів, у тому числі сільськогосподарських угідь 1296 гектарів. В динаміці відбулося скорочення землі через вихід деяких структурних одиниць із складу господарства. Незважаючи на скорочення площ ефективність використання землі зростає.
В господарстві працює 116 чоловік. В динаміці відбулося скорочення як робітників, так і службовців. Підприємство забезпечене працівниками пенсійного віку, надзвичайно мала частка молоді в структурі працівників підприємства. Скорочення працівників призвело до збільшення числа днів роботи одного працівника і до зростання середньогодинного виробітку.
Наявність основних засобів скоротилася у два рази, при цьому коефіцієнт зносу становить майже 83%. Відбулося зростання ефективності використання основних фондів, при цьому зросла і матеріаломісткість продукції. Фінансовий стан підприємства погіршується, відбувається зниження всіх показників, які його характеризують.
Витрати підприємства скоротилися по всіх видах, що є негативною тенденцією.
За 2005 рік підприємство отримало збиток у розмірі 17 тисяч гривень, хоча і відбулося суттєве його скорочення порівняно з 2004 роком.
Отже, підприємство не дивлячись на деяке пожвавлення в його діяльності має низькоефективний і застарілий потенціал, що в кінцевому підсумку веде до отримання збитків.
2.3. Комплексний аналіз рівня виробництва галузей рослинництва
2.3.1 Рівень потенціалу галузі
Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь господарства мають сільськогосподарські угіддя ( приблизно 71% ), які можна об'єднати у дві основні групи: інтенсивні ( рілля, багаторічні насадження) та екстенсивні (пасовища). Завдання полягає в тому, щоб у процесі господарської діяльності забезпечити зростання площ інтенсивних земель за рахунок екстенсивних і якнайефективніше використовувати всі угіддя.
Таблиця 2.20 - Аналіз використання потенціалу земельних угідь
Показники Рік Відхилення ( + , - )
2000 2001 2002 2003 2004
1.Рівень розорюваності 0.92 0.92 0.92 0.99 0.87 -0.05
2. Рівень використання ріллі 1.09 1.09 1.09 1.01 1.15 0.06
3. Рівень освоєння земель під сільське господарське виробництво 0.79 0.79 0.79 0.72 0.73 -0.06
Аналізуючи в динаміці наведені дані за 5 років можна сказати про погіршення потенціалу земельних угідь. Так рівень розорюваності земель збільшився на 0.05, при цьому рівень використання ріллі також збільшився. Відбулося скорочення сільськогосподарських земель в загальній земельній площі на 0.06, що говорить про їх трансформацію в інші угіддя.
Таблиця 2.21 - Динаміка та заходи щодо підвищення родючості грунту
Показники Рік 2005 в % до 2001
2000 2001 2002 2003 2004
1 2 3 4 5 6 7
Внесення органічних добрив, т 6957 6590 368 565 595 8.55
У т. ч.:
На 1 га ріллі 4.264 3.935 0.18 0.46 0.51 11.96
1 2 3 4 5 6 7
Лемішне пушення стерні, га 718 625 785 915 1012 140.95
Впровадження інтенсивних технологій, га:
Зернових культур 574.4 500 628 732 809.6 140.94
технічних 140 180 235.5 183 202.4 144.57
кормових 5 5 39.25 45.75 50.6 1012
З приведених даних видно, що відбулося суттєве скорочення внесення органічних і мінеральних добрив, при цьому збільшилось впровадження інтенсивних технологій, особливо по кормових культурах.
Таблиця 2.22 - Внесення добрив під урожай 2005 року
Назва культур Внесення мінеральних добрив Внесення органічних добрив, т Площа, га
всього У т. ч. Загальна посівна площа Удобрення мінеральними добривами Удобрення органіч-ними добривами
азотних фосфорних калійних
Під с/г культури 204 204 - - 595 1112 336 20
У т. ч.
зернові 139 139 - - - 483 226 -
З них під
Пшеницю 139 139 - - - 225 225 -
кукурудзу 27 27 - - - 81 50 -
Технічні культури - - - - 595 170 - 20
З них під
соняшник - - - - - 30 - -
Цукровий буряк - - - - 595 101 - 20
овочі - - - - - 11 - -
Кормові культури 38 38 - - - 367 60 -
Всього добрив 204 204 - - 595 1112 336 20
Внесенню добрив в господарстві не приділяється належна увага, з кожним роком відбувається зменшення їх внесення. В 2005 році абсолютно не вносилися фосфорні і калійні добрива, а інші види добрив вносилися нище потреби, що в кінцевому підсумку впливає на одержання валової продукції. Крім цього зменшення внесення добрив призводить до ще більшої розорюваності земель. Хочапояснення цьому дуже просте - у господарства не вистачає коштів на закупівлю добрив.
Таблиця 2.23 - План внесення добрив на основні сільськогосподарські культури
Види добрив Озима пшениця Цукровий буряк
Площа, га Внесено, ц Площа, га Внесено, ц
На 1 га всього На 1 га всього
Органічні

 
 

Цікаве

Загрузка...