WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

виробленої продукції сільськогосподарське підприємство реалізує і яку частину залишає на потреби самого господарства.
Оцінюючи рівень товарності господарства, можна розглянути наступну таблицю.
Таблиця 2 .2.
Розрахунок рівня товарності господарства, тис. грн.
Роки Вартістьвалової продукції за собівартістю Виручено від реалізації товарної продукції Рівень товарності, %
2003 2532 941 37,1
2005 2340 2039 87,2
З наведених даних видно, що вартість валової продукції за собівартістю знизилась у звітному періоді, в той час, як виручка від реалізації товарної продукції зросла в декілька разів. В результаті цих змін рівень товарності за ці роки зріс на 50% і становив у звітному періоді 87.2%. проте цій показник є недостатнім, тому господарству потрібно підвищувати рівень реалізації виробничої продукції і тим самим підвощувати рівень товарності господарства.
2.2. Ресурсний потенціал господарства та економічна ефективність його використання
До ресурсів господарства належать земельні та трудові ресурси, виробничі фонди, енергоресурси. Важливими моментами аналізу ресурсного потенціалу є їх наявність в господарстві, оцінка їх розміру та вартості впродовж аналізуємого періоду. За допомогою таблиці розглянемо показники розмірів та вартості ресурсів в динаміці.
Таблиця 2.3.
Динаміка вартості ресурсів та основних економічних показників господарства
Показники 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2001 у % до 1998р.
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис.грн.. 941 1303 1883 2039 216,7
2. Валова продукція за собівартістю, тис. грн. 2532 1870 1135 1390 55
3. Валова доход, тис. грн. -164 -97 476 372 -
4. Площа с.-г. угідь, га 2051 1801 1801 1591 77,5
5. Площа ріллі, га 1605 1266,6 1266,6 1549,2 96,5
6. Середньорічна кількість робітників, чол. 228 190 172 132 57,8
7. Вартість осн. засобів, тис. грн. 5738 5314 5307 5213 90,8
8. Вартість оборотн. Засобів, тис. грн. 1411 934 1290 1512 107,2
9. Енергоресурси, к.с. 5100 5162,2 5030 5168,8 101,3
За аналізований період площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 22.5%, а площа ріллі на 3%, що пов'язане з реорганізацією господарства в СТОВ "Лука" та виходом з нього працівників з своїми земельними паями. Однак цей факт майже не змінив розміру ріллі.
Майже у двічі знизилась середньорічна кількість працівників: в 1998році їх численність була 228 чол., до 2001 року вона знизилась до 132 чол. Величина енергоресурсів залишилась майже незмінною, так як за аналізуємі роки господарство немало можливості поновлювати автопарк, кількість сільськогосподарських машин та їхні енергоресурси. В підприємстві широко застосовується сезонна оренда високоякісних комбайнів та їхньої сільськогосподарської техніки, що є більш економічно вигіднішим. Відповідно і вартість основних виробничих фондів за даний період знизилась на 9.2%. вартість оборотних засобів зросла на 7.2%.
Незважаючи на зниження майже всіх видів ресурсів в господарстві, це не привело до погіршення виробництва і відповідно його результатів. Так, виручка від реалізації продукції зросла на 116.7%, при знижені собівартості виробленої продукції на 45%. В 1998році виробництво було збитковим і валові збитки склали 164тис.грн., в звітному періоді господарство отримало валовий прибуток в розмірі 372тисгрн.
Економічна ефективність с.-г. виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції.
Проаналізуємо головні економічні показники ефективності сільськогосподарського виробництва СТОВ "Лука". Для їх визначення потрібно знати ряд вихідних показників, що також занесені у таблицю.
Таблиця 2.4.
Основні показники економічної ефективності с.-г. виробництва
Показники 2003рік 2005рік 2005р. у %, до 2003р.
1. Сільськогосподарських угідь, га 2051 1591 77,5
2. Середньорічна вартість основних і оборот. фондів, тис. грн.. 6942 5321 76,6
3. Виробничі витрати, тис. грн. 2532 1810 71,5
4. Прямі затрати праці на виробн. продукції, люд.-год. 238 183 76,9
5. Середньорічна чисельність працівників, чол.. 228 132 57,9
6. Виручка від реалізації, тис. грн.. 941 2039 216,6
7. Валовий прибуток, тис. грн.. -164 372 336,8
8. Чистий прибуток, тис. грн.. - 272 -
Валова продукція, грн..
на 1 га с.-г. угідь 0,450 1,280 284,4
на 100грн. фондів 13,5 38,3 283,7
на 1 грн. витрат 0,37 1,13 305
на 1 люд.-год. 3,9 11,14 285,6
на 1 працівника 4127 15447 374,3
Валовий доход, грн.
На 1 га с.-г. угідь -80 0,230 310
На 100 грн. фондів -2,36 6,99 396,5
На 1 грн. витрат -0,06 0,20 436
На 1 люд.-год. -0,69 2,03 392
На 1 працівника -719,3 2818 419,7
Прибуток, грн.
На 1 га с.-г. - 0,170 -
На 100 грн. фондів - 5,11 -
На 1 грн. витрат - 0,15 -
На 1 люд.-год. - 1,49 -
На 1 працівника - 2060 -
Рівень рентабельності, %
Фондів (п.7:п.2) -2,36 6,9 9,26
Продажів (п.7:п.6) -17,4 18,2 35,6
В звітному році зросла виручка від реалізації продукції на 116,6%, виробництво було прибуткове: чистий прибуток в 2001році склав 272тис.грн. В 1998р сільськогосподарське виробництво в господарстві було збиткове (164тис.грн збитків), тому порівняно з 2001р всі показники економічної ефективності значно зросли. Так, частка валової продукції на 1га с.-г. угідь, 100грн фондів і 1люд-год зросла майже втричі, а на 1 працівника на 274.3%. частка валового доходу, що становив 372тис.грн 2001р на 1люд-год перевищила відповідні показники 1998 року більш ніж на 290%. Так як виробничі витрати знизились на 30%, то частка валової продукції і валового доходу на 1грн виробничих витрат зросла на 205% і 336% відповідно.
В звітному році чистий прибуток на 1га с.-г. угідь був у розмірі 170грн, на 100 грн. фондів - 5.11грн, на 1грн витрат-0.15грн., на 1люд.-год.-1.49грн., на 1працівника - 2062грн.
Всі ці показники свідчать про різне підвищення економічної ефективності використання ресурсів господарства в звітному році, незважаючи на те, що всі ресурси підприємства після реорганізації зменшилась, або залишилась на незмінному рівні (оборотні фонди).
Отже, господарство за аналізуємий період стало отримувати значні прибутки зменшивши при цьому свій ресурсний капітал, що свідчить про більш раціональне і повне використання своїх ресурсів, яке призвело до росту економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та рентабельності господарства.
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупність виробничо - господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...