WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

обов'язкового медогляду осіб віком до 21 року.
Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються підприємством за погодженням з санітарно - епідеміологічною службою.
Працівники, які управляють транспортними засобами, підлягають щоденним перед рейсовим та після рейсовим медичним оглядом.
7. Санітарно - побутове забезпечення працівників
Основні вимоги до будівель виробничого призначення викладені в СНиП 2.09.02-85.
При плануванні виробничих приміщень необхідно враховувати санітарну характеристику виробничих процесів, дотримуватись норм корисної площі дляпрацюючих, а також нормативів площ для розташування устаткування і необхідної ширини проходів, що забезпечують безпечну роботу та зручне обслуговування устаткування.
Не допускається розміщення с.-г. підприємств, складів і сховищ с.-г. продукції в місцях з рівнем ґрунтових вод менше 1,5м, а складів міндобрив ближче ніж за 2км від рибогосподарських водойм. Усі об'єкти та виробничі комплекси відокремлюють від доріг, житлових і громадських приміщень санітарно - захисними зонами. Власник зобов'язаний організувати комплектування та отримання засобів індивідуального захисту. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються за нормами спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту. Також видаються мило, миючі та знешкоджуючі засоби.
На роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально - профілактичне харчування. Власник зобов'язаний обладнувати приміщення для обладнання і відпочинку, якщо працівники працюють в холодну пору року на відкритому повітрі.
8. Забезпечення пожежної безпеки
З метою запобігання пожежам і організації їх гасіння на підприємстві створюється добровільна пожежна дружина (команда) та пожежно - технічна комісія.
Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання. Таке спеціальне навчання називається пожежно - технічний мінімум. Потім вони раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (1 раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Заходи пожежної безпеки у виробничих приміщеннях:
- поділ будівлі протипожежними перекриттями на пожежні відсіки;
- поділ будівлі протипожежними перегородками на секції;
- влаштування протипожежних перешкод для обмеження поширення вогню по конструкціях;
- влаштування протипожежних дверей і воріт;
- влаштування протипожежних розривів між будівлями.
Виробничі приміщення повинні бути обладнанні первинними засобами вогнегасіння. До них належать пожежні крани, вогнегасники, ручні насоси, резервуари з водою, ящики з піском, покривала (азбестові, грубошерстні), швабри (мітли), а також різний пожежний інвентар (відра, лопати, кирки, сокири, ломи тощо).
Висновки і пропозиції
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) "Лука" створено в процесі реорганізації СП "Лучанське" від 28.09.2001року. СТОВ "Лука" має сприятливі природно - економічні умови для сільськогосподарського виробництва: високоякісні земельні угіддя та достатній ресурсний потенціал. В процесі реорганізації господарство втратило частину своїх ресурсів. Так, площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 22,5%, в тому числі площа ріллі на 3%, вартість основних виробничих фондів зменшилася на 10%. Не зважаючи на зниження майже усіх видів ресурсів, це не привело до погіршення економічної ефективності виробництва. Навпаки, всі основні економічні показники результатів діяльності зросли і в звітному 2001році господарство отримало чистий прибуток у розмірі 272тис. грн. та рівень рентабельності 18,2%, що свідчить про більш повне та раціональне використання свого ресурсного потенціалу.
У 1998році СТОВ "Лука" було збитковим, мало незадовільний фінансовий стан. В результаті оцінки фінансового стану господарство можна зробити такі висновки. За аналізований період в структурі майна підприємства відбулися деякі зміни:
- вартість основних засобів та інших поза оборотних активів знизилась і їх частка в майні становила 65,4%;
- вартість оборотних засобів зросла, на 01.01.2002рік вони складали 34,6% всього майна.
Негативною тенденцією є ріст в оборотних активах частки виробничих запасів, оскільки при цьому заморожуються кошти, які могли б бути задіяними в обороті, але з іншого боку (при дефіциті сировини і високих темпах зростання цін) створення запасів є доцільним. Про неефективне заморожування коштів говорить збільшення дебіторської заборгованості в звітному році.
У короткострокові перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність. В 2001 році всі показники ліквідності зросли і перевищували загально прийнятні нормативи по даним коефіцієнтам. Три коефіцієнта платоспроможності були вище середнього рівня. Отже, це свідчить про те, що господарство відповідає параметрам, необхідним для здійснення з ним кредитних та інших фінансових відносин.
Фінансова стабільність підприємство пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторі і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. В 2001 році частка власного капіталу в загальній вартості майна становила майже 30%, що негативним показником, так як загальноприйнятний рівень цього коефіцієнта 60%. Інші коефіцієнти фінансової стійкості свідчать про те, що підсилилась залежність господарства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто знизилась фінансова стійкість. Проте таку ситуацію можна трактувати як ріст довіри кредиторів до господарства, що охоче кредитують його для збільшення господарського обороту. Крім того, запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел, а короткострокові зобов'язання у виправданих межах, тобто у господарства нормально стійкий фінансовий стан.
Аналіз організації фінансування та економічної ефективності використання оборотних засобів дав такі результати. Виробничі оборотні фонди з 1998 року зменшились на 17 %, фонди обігу зросли на 379,7%. В тому числі дебіторська заборгованість: за роботи і послуги зросла на 459% і становила в 2001 році 11,8% оборотних засобів, по розрахунках - з 1тис. грн. до 78 тис. грн. і ставила 5,1%, інша дебіторська заборгованість - на 57,4% і становила - 4,9%. Це свідчить про неефективне заморожування коштів, у результаті чого уповільнюється швидкість їх обороту, а також є побічні наслідки, пов'язані з ускладненням обліку і контролю. Але водночас слід мати на увазі, що надання покупцям

 
 

Цікаве

Загрузка...