WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

охороною праці України (Держнаглядохоронпраці);
- Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
- органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України;
- органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок опрацювання і затвердження власниками положень, інструкцій та інших актів про охорону праці, що діють на підприємствах, розробляють типові документи з цих питань. Власник повинен безплатно створити необхідні умови для роботи представників органівдержнагляду за охороною праці.
2. Навчання з охорони праці на підприємстві
Посадові особи і спеціалісти проходять навчання з питань охорони праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах з питань охорони праці, які в установленому порядку одержали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на проведення відповідного навчання. Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів проводиться комісією відповідного вищого органу, склад якої підтверджується наказом керівника.
Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12.99 "Типове Положення про навчання з питань охорони праці". Вимоги Типового Положення є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями незалежно від форми власності. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки (ДНАОП 0.03-8.06.94) та робіт, що потребують професійного добору (ДНАОП 0.03-8.06.94) при прийнятті на роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.
На підприємстві проводять вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.
1. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, що приймаються на постійну чи тимчасову роботу незалежно від освіти, стажу роботи, посади.
2. Первинний інструктаж проводиться з щойно прийнятими на роботу чи переведеними з інших підрозділів працівниками, які поступають на нове робоче місце або починають виконувати нову роботу. Після первинного інструктажу на робочому місці всі працівники протягом не менше 2-15 робочих змін повинні пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або спеціалістів. Після стажування керівник робіт перевіряє знання та дає дозвіл на самостійне виконання роботи.
3. Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками раз у 6 місяців, або раз у 3 місяці за програмою первинного інструктажу.
4. Позаплановий інструктаж проводиться у разі введення нових правил або внесення в них змін, при зміні технології чи устаткування.
5. Цільовий інструктаж проводиться перед виконанням разових робіт та робіт, на які видається дозвіл чи оформляється наряд-допуск.
3. Регулювання питань охорони праці в колективному договорі.
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання питань:
- організації виробництва і праці;
- забезпечення продуктивної зайнятості;
- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат;
- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства;
- встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, відпусток;
- забезпечення умов праці і охорони праці;
- організації оздоровлення і відпочинку працівників;
- гарантій діяльності профспілкових організацій.
В договорі плануються заходи по охороні праці:
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, та ін. засобами індивідуального захисту;
- придбання медикаментів, медичних аптечок, миючих та дезинфікуючих засобів, рушників;
- проведення медичних оглядів працівників;
- проведення атестації робочих місць;
- проведення навчання з охорони праці, нарад, семінарів;
- обладнання кабінету, куточків з охорони праці;
- розроблення, видання нормативних актів з охорони праці, придбання плакатів, законодавчих та нормативних актів про охорону праці;
- обладнання, реконструкція, розширення та оснащення санітарно-побутових приміщень;
- обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат, оплата медичних послуг спеціалістів;
- обладнання та реконструкція місць відпочинку та обігріву працівників тощо;
- реконструкція та удосконалення систем освітлення та вентиляції робочих місць.
Колективний договір набирає чинності з дня його підписання. Укладенню колективного договору передують колективні переговори.
4. Нормування робочого часу, відпусток.
Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, від 16 до 18 років - 36 годин; від 15 до 16 років - 24 години; зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці - до 36 годин на тиждень.
На підприємстві встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з 2 вихідними днями. Тривалість робочого дня (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування не більше двох годин.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, до 18 років - 31 календарний день. Щорічні додаткові відпустки надаються: за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці; за особливий характер праці.
5. Атестація робочих місць.
Проводиться на робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
Атестація робочих місць передбачає:
- установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища і характеру праці, важкості трудового процесу на робочому місці;
- установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці;
- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
- складання переліку робочих місць, виробництв, професій з пільговим пенсійним забезпеченням.
Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, що передбачені колективним договором.
6. Організація медичних оглядів
Власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботами із шкідливими умовами праці, а також щорічного

 
 

Цікаве

Загрузка...