WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

і грошових надходжень.
Період обігу коштів або виробничо - комерційний цикл - це час між:
а) набуттям сировини і матеріалів і надходженням грошей за продані товари від дебіторів;
б) сплатою грошей за сировину і матеріали і надходженням грошей від дебіторів.
Отже, виробничо - комерційний цикл починається з набуття матеріалів і закінчується надходженням грошей від дебіторів.
1. Період оборотності запасів сировини і матеріалів.
2. Мінус кредит постачальників
3. Період оборотності готової продукції.
4. Строк кредиту для дебіторів =
5. Період оборотукоштів.
Так можна розкласти по частинах період обороту грошових коштів.
СТОВ купує насінневий матеріал в кредит на 3 місяці, тримає на коморі 1місяць, а після цього висіває. Виробничий цикл розтягується до збору врожаю і його доробки (4 місяці). Строк кредиту для дебіторів 2 місяці.
Таким чином, між перерахуванням грошей за матеріали і одержанням грошей від дебіторів минає 4 місяці (1-3+4+2=4 міс.)
Період обороту грошей можна визначити за даними форми 1 "Баланс" і форми 2 "звіт про фінансові результати".
Застосувавши такі данні господарства:
1. Обсяг реалізованої продукції 2039тис. грн.
2. дебітори 179тис. грн.
3. Запаси 1109тис. грн.
4. Кредитори 287тис. грн..
Період обігу грошових коштів визначається у такий спосіб:
1. Період оборотності запасів
2. Період інкасації боргу
3. період оборотності кредиторської заборгованості
Отже:
а) період оборотності запасів 6,5 міс;
б) період оборотності кредит заборгов; 2 міс;
в) період інкасації боргу 1 міс;
г) період обороту коштів 5,5 міс.
Таким чином, підприємство розраховується з постачальниками через 2місяці, а продаж запасів здійснює через 6,5 місяці.
Затративши кошти на запаси господарство їх поверне лише через 5,5 місяці. Отже, СТОВ "Лука" потрібно знаходити шляхи швидкого повертання (оборотності) коштів. Але враховуючи специфіку розрахунків, що склалася між сільськогосподарськими підприємствами і особливості самого виробництва (великий період оборотності запасів) це мало ймовірно. В цій ситуації можливе збільшення періоду кредиторської заборгованості або зменшення періоду інкасації боргу.
Розділ IV. Управління охороною праці в СТОВ
В господарстві відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці і стан охорони праці покладено на власника, який здійснює загальне керівництво охороною праці. З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:
створює службу охорони праці і призначає посадових осіб, які забезпечують вираження конкретних питань охорони праці;
забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і використання профілактичних заходів визначених комісіями;
організовує проведення досліджень умов праці, атестації робочих місць та відповідальність нормативним актам про охорону праці;
розробляє і затверджує положення, інструкції про охорону праці, що діють в межах підприємства;
здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил проведення з машинами та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного і індивідуального захисту.
Так як на підприємстві кількість працюючих перевищує 50 чоловік, то згідно законодавства тут створена служба охорони праці. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства (власнику) і прирівнюється до основних виробничо - технічних служб.
Завдання служб охорони:
розробляє цілісну систему управління охороною праці;
проводить оперативно - методичне керівництво роботою з охорони праці;
разом з структурними підрозділами розробляє комплексні заходи щодо поліпшення умов праці та підвищення безпеки виробничих процесів, забезпеченість встановлених вимог нормативних актів з питань охорони праці;
проводить вступний інструктаж з особами, що приймаються на роботу;
забезпечує усіх працюючих правилами, нормами, інструкціями тощо;
організовує проведення атестації та паспортизації цехів, дільниць, робочих місць;
веде облік та аналіз нещасних випадків, профзахворювань, аварій, а також збитків з них;
готує статистичні звіти з охорони праці;
бере участь у розслідувані нещасних випадків.
Працівники служби охорони праці мають право відвідувати будь - яке робоче місце, одержувати від посадових осіб пояснення щодо питань охорони праці, продавати керівнику підприємства подання про притягнення до відповідальності працівника, винного в порушенні правил безпеки.
Основними обов'язками головних спеціалістів і посадових осіб, відповідальних за керівництво і проведення практичної роботи з охорони праці є організація і забезпечення функціонування.
Системи управління охороною праці (СТОВ) у межах своєї сфери діяльності.
СУОП - це сукупність взаємопов'язаних правових, організаційних, соціально - економічних, санітарно - гігієнічних, лікувально - профілактичних заходів, засобів, що направлені на збереження життя та здоров'я працівників підприємства, підвищення продуктивності їх праці.
Вона є складовою, невід'ємною частиною загальної системи управління виробництвом. Організаційна структура СУОП підприємства будується у відповідності до організаційної структури управління виробництвом.
1. Громадянський контроль за охороною праці
Відповідно до ЗУ "Про охорону праці" (ст.. 46) громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:
1. трудові колективи через обраних ними уповноважених;
2. професійні спілки - в особі своїх виробничих органів і представників.
Уповноваженні з питань охорони праці обираються на загальних зборах колективу підприємства. Вони в місячний термін після обрання, за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці відповідно до програми розробленою службою охорони праці підприємства. Свої обов'язки уповноважені виконують, як правило, в процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці, зміні. Уповноважені з питань охорони праці здійснюють контроль за:
- виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці;
- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці та додержання їх вимог працівниками;
- своєчасним і правильним розслідуванням нещасних випадків тощо.
Законом України "Про охорону праці" на профспілки покладено чимало повноважень в галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників в сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.
Відповідно до ЗУ "Про охорону праці" (ст.44) державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
- Комітет по нагляду за

 
 

Цікаве

Загрузка...