WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

часу перебування матеріалів на складі) зменшують прискорити оборот на інших стадіях.
Слід наголосити, що робота в умовах ринку і повної господарської самостійності не скасовує необхідності планування оборотних коштів. Обов'язковість використання нормативів, встановлених вищою за рівнем організацією, залежить від їх економічної доцільності.
Якщо нормативи використовують в рамках внутрішнього аналізу, то їх дотримання повинно контролюватися. В процесі аналізу з'ясовуються причини утворення понаднормативних або не повних нормативів. Це можливо тільки в умовахвнутрішнього управлінського аналізу.
Аналіз обігових коштів проводиться як в цілому, так і по окремих статтях, в середині статей - по групах, в середині групи - по видах для виявлення змін або нестач цінностей.
Методика аналізу оборотності обігових коштів полягає в порівнянні показників оборотності оборотних засобів господарства за звітний різ з аналогічними показниками за базовий рік. Таким чином, виявляються тенденції поліпшення або погіршення. Ця інформація корисна для акціонерів, можливих інвесторів, постачальників.
Таблиця 3.2
Аналіз оборотності оборотних коштів за звітний період господарства
Показники 2002рік 2005рік відхилення
1. Виручка від реалізації, тис. грн. 941 2039 1098
2. Кількість днів періоду що аналізується 360 360 0
3. Одноденна виручка, тис. грн. 2,61 5,66 3,05
4. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн. 1241,5 1401 159,5
5. Оборотність оборотних коштів, дн. (ряд4хряд2/ряд1) 474,96 247,36 -227,6
6. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, кількість оборотів (ряд. 1/ряд.4) 0,76 1,45 0,69
7. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті, грн.(ряд.4/ряд1) 1,31 0,69 -0,62
Аналіз оборотності обігових коштів господарства, що наведений у таблиці, складається за даними форми 1 та форми 2.
Виходячи з наведених у таблиці даних, можна сказати, що:
Оборотність оборотних коштів за аналізуємий період прискорилась на 227.6 дня (247.36 - 474.96=227.6), це привело до:
а) збільшення коефіцієнта оборотності засобів на 0.69 обороту (1.45-0.76=0.69);
б) зниження коефіцієнта завантаження засобів в обороті на 0.62грн (0.69-1.31=0.62);
На зміну оборотності оборотних коштів впливають два фактори:
1. Зміна обсягу виручки від реалізації продукції
2. Зміна середнього залишку оборотних засобів.
Вплив першого фактора визначається так:
Середній залишок обігових коштів (1998рік) / одноденну виручку за звітний рік - оборотність обігових коштів за 1998 рік.
В нашому випадку оборотність оборотних коштів прискорилася на 227,6 дні, в тому числі за рахунок:
1) зростання обсягу виручки від оборотності прискорилася 255,61 дні
(1241,5/5,66 - 474,96 = 255,61)
2) вплив зміни середнього залишку оборотних коштів визначається :
зміну середнього залишку /фактичну одноденну виручку.
За даними нашого розрахунку, збільшення середнього залишку оборотних коштів на 159,5тис.грн. уповільнила оборотність обігових коштів на 28,18 дня (159,5/5,66=28,18).
Разом: -255,61 + 28,18 = 227,6 дні.
Слід звернути увагу, що в такій галузі виробництва, як сільське господарство, оборотність оборотних коштів взагалі дуже висока, може бути понад 360 дні.
Метою аналізу оборотності обігових коштів є також визначення грошових коштів, що були вивільнені з обороту в наслідок прискорення оборотності обігових коштів або додатково залучені в оборот внаслідок уповільнення оборотності обігових коштів. Для цього проводиться розрахунок:
різниці оборотності обігових коштів в днях множиться на звітну одноденну виручку.
За нашими даними, прискорення оборотності оборотних коштів на 277,6 дні вивільнило з обігу грошові кошти в сумі 1288,2тис грн. (-27,3х5,66=1288,2тис.грн.).
Величину економічного ефекту, отриманого від прискорення оборотності обігових коштів, можна визначити, користуючись коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Так, якщо в1998році для одержання з однієї грн. виручки було витрачено 1,31грн оборотних коштів, то в звітному 2001 році тільки 0,69грн., тобто менше на кожну грн. виручки.
Слід наголосити, що в умовах ринкової економіки, аналізуючи тільки оборотність коштів, не можна дати однозначну оцінку щодо прискорення або уповільнення їх оборотності.
Для цього необхідно вивчати конкретну виробничу ситуацію. Так, інколи високий показник оборотності обігових коштів може вказувати на недостатність товарно - матеріальних запасів, що в подальшому може гальмувати розвиток бізнесу, а інколи низький показник оборотності виправданий, наприклад, коли очікується підвищення цін на сировину і матеріали.
Для стабілізації фінансового стану важливе значення має швидкість руху грошових коштів. В господарстві завжди повинен бути мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов'язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень в господарстві. Надмірна їх величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією і знецінюванням грошей. Тому в господарстві, поряд із аналізом оборотності матеріальних оборотних коштів, актуальним є аналіз оборотності грошових коштів.
Основними показниками оборотності грошових коштів є:
1. Оборотність грошових коштів.
Визначається за формулою:
де: - оборотність грошових коштів;
- цикл оборотності грошових коштів.
Або за формулою:
де: - кількість днів між закупівлею сировини і надходженням виручки від продажу готових виробів.
В господарстві цикл оборотності грошових коштів складає 180 днів, тобто період від закупівлі наприклад, насіння, добрив тощо до отримання врожаю та продажу готової продукції у вигляді зерна чи коренеплодів.
Отже, оборотність грошових коштів складає два дні (360/180=2 дні).
3. Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій
Визначається за формулою:
,
де: - мінімальна сума грошей;
- операційні витрати;
- оборотність грошей.
В 1998 рік операційні витрати склали 2532 тис. грн., з 2001рік - 1810 тис. грн. Мінімальна сума грошових коштів становила відповідно по рокам 1266 тис. грн. (2532/2) і 905 тис. грн. (1810/2). Ця сума грошей потрібна в обороті господарства для підтримання ліквідності протягом року.
Якщо в обороті буде менше, це призведе до погіршення фінансового стану підприємства. Отже, з отриманих в результаті розрахунку даних видно, що всього оборотних грошових коштів було достатньо для покриття мінімальної суми грошових коштів, що необхідна для проведення господарських операцій як в 1998році так і звітному 2001 році.
Окрім аналізу розрахованих показників оборотності коштів, застосовують і інші види аналізу цього показника. В ринкових умовах підприємство особливу увагу приділяє аналізу виробничо - комерційного циклу, тобто періоду обороту грошових коштів - зв'язком між надходженням і вибуттям оборотного капіталу

 
 

Цікаве

Загрузка...