WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто дещо знизилась фінансова стійкість господарства.
Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів характеризує структуру капіталу. Так в 1998році в господарстві взагалі не було довгострокових зобов'язань. В звітному періоді цій показник становив 0.691, що є дещо негативною тенденцією.
В структурізалученого капіталу поточні зобов'язання набагато менші за довгострокові позики. Коефіцієнт структури залученого капіталу в звітному періоді склав 9.847, проти нульового рівня 1998року, так як у підприємства не було довгострокових зобов'язань.
Отже, СТОВ "Лука" за період, що аналізується трансформувалося із фінансового незалежного підприємства в дещо залежне від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Проте показники фінансової стійкості свідчать про те, що у підприємства нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокові зобов'язання є у виправданих розмірах.
Розділ ІІІ. Організація фінансування та шляхи підвищення економічної ефективності використання оборотних засобів
3.1 Склад і структура оборотних засобів у СТОВ "Лука"
Оборотні засоби (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання та отримання прибутку.
До оборотних виробничих фондів належать: сировина, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.
До фонду обігу належать: залишки готової продукції на складі господарства, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені у короткострокові цінні папери.
Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. Пояснюється це особливостями організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. Для забезпечення безперервності процесу виробництва необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних коштів. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок поліпшення системи постачання, раціональніших форм розрахунків.
Для аналізу складу, структури і динаміки оборотних коштів порівнюють дані балансу на кінець звітного періоду з базовим періодом (підсумок ІІ і ІІІ розділів активу) і вивчаються зміни, що відбулися в складі оборотних коштів вцілому, а після цього - в розрізі окремих статей оборотних коштів. Причинами зміни оборотних коштів можуть бути:
Причини збільшення оборотних коштів:
а) прибуток (після сплати податку);
б) амортизаційні відрахування;
в) приріст власних засобів;
г) збільшення заборгованості по кредитах і позиках;
д) збільшення зобов'язань по кредиторській заборгованості та ін.
Причини зменшення оборотних коштів:
а) витрати за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства;
б) капітальна вкладення;
в) довгострокові фінансові вкладення;
г) зменшення кредиторської заборгованості.
Зміна вартості оборотних коштів не завжди однозначно позитивна чи негативна. Якщо при збільшенні оборотних засобів підприємство втягнулося в велику дебіторську заборгованість або виявився надлишок оборотних запасів, то це збільшення не приведе до ефективного використання оборотних активів. І навпаки зменшення оборотних коштів за рахунок прискорення їх обертання є позитивною зміною в оборотних активах.
Аналіз нашого господарства по оборотних коштах докладніше подано в таблиці 3.1
Таблиця 3.1
Структура і динаміка коштів СТОВ "Лука"
Статті активу 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2005р. у % до 1998р.
тис. грн.. % до підсумку тис. грн.. % до підсумку тис. грн.. % до підсумку тис. грн.. % до підсумку
І запаси і затрати в т. числі: 1327 94 775 83 984 762 1109 73,3 83,6
- сировина і матеріали 148 10,5 55 5,8 84 6,5 62 4,1 41,9
- паливо 60 4,2 6 0,6 39 3,0 22 1,5 36,6
-буд. матеріали 30 2,1 3 0,3 10 0,7 11 0,7 33,7
- запасні частини 21 1,5 7 0,7 17 1,3 15 0,9 71,4
- матеріал с/г призначення 415 29,4 240 25,7 283 21,9 278 18,3 66,9
- твар. на вирошув. і відгодівлі 213 15,1 217 23,2 280 21,7 219 0,14 102,8
- МШП 72 5,1 38 4,1 60 4,6 55 3,6 76,4
- незавершене виробництво 171 12,1 183 19,5 165 12,8 272 17,9 159,0
- готова продукція 197 13,9 26 2,8 46 3,5 175 11,6 88,8
- товари - - - - - - - - -
ІІ дебіторська заборгов. за тов., роботи і послуги 32 2,3 3 0,3 127 9,8 179 11,8 559
ІІІ дебіторська заборгованість за розрахунками 1 0,07 81 8,6 69 5,3 78 5,1 7800
IVІнша дебіторська заборгованість 47 3,3 74 7,9 8,9 6,9 74 4,9 157,4
V Грошові кошти 1 0,07 1 0,1 21 1,6 72 4,7 7200
VI Інші оборотні активи 3 0,2 - - - - - - -
Виробничі оборотні фонди (п. І) 1327 94 775 83 984 76,2 1109 73,3 83,6
Фонди обігу (п. ІІ - п. VI) 84 6 159 17,0 306 23,8 403 26,7 479,7
Разом 1411 100 934 100 1290 100 1512 100 107,1
В таблиці запропоновано структуру оборотних засобів господарства за ряд років, щоб побачити зміни, які відбулися за період більший, ніж звітний рік.
З 2002року по 2005рік оборотні активи господарства зросли не 7.1%. З них фонди обігу зросли в чотири рази, а виробничі оборотні фонди зменшились на 24.4%. в базовому році фонди обігу займали лише 6% в оборотних активах, а в звітному році їх частка зросла до 26,7%, що свідчить про нагромадження коштів на рахунку в банку (72тис.грн проти 1тис.грн в 1998році) та на дебіторській заборгованості, яка також дуже зросла за аналізуємий період. Це є негативною тенденцією, так як нагромадженні кошти в фондах обігу не беруть участі в виробничому обороті.
В структурі виробничих оборотних фондів найбільшими статтями є сировина і матеріали, тварина на вирощуванні і вид годівлі, матеріали сільськогосподарського призначення, готова продукція, незавершене виробництво. За ці роки відбувся ріст часток таких статей як "тварини на вирощуванні і відгодівлі" (на 2,8%), "незавершене виробництво" (59%). інші статті в запасі і витрат знизилися, як і знизилася і сама частка виробничих оборотних фондів. Особливо знизилась вартість палива, будівельних матеріалів, сировини і матеріалів та матеріалів сільськогосподарського призначення.
Зміни, що відбулися в структурі оборотних засобів є негативними , але не згубними для господарства і є нормальним явищем в даний час для сільськогосподарського господарства. За сприятливих умов кошти з розрахункового рахунку можна швидко і успішно застосувати у господарському обороті, а при настанні строків оплати повернуться гроші від

 
 

Цікаве

Загрузка...