WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

оборотні кошти, а в знаменнику - позикові та власні джерела їх формування.
Визначення кожного з коефіцієнтів наведено в таблиці.
Таблиця 2.7
Оцінка платоспроможності СТОВ "Лука"
Засіб платежу На 01.01.2005 На 01.01.2002 Платіжні зобов'язання продавця На 01.01.2004 На 01.01.2005
1 2 3 4 5 6
1. Грошові кошти 21 72 1. Короткостроковікредити - -
Коефіцієнт грош. платоспромож.
0,166
0,503 2. Кредити непогашені в строк - -
3. Кредитори 126 143
2. Готова продукція 46 175 4. Інші пасиви 196 144
3. дебітори 285 331
4. Інші пасиви - -
Всього
352 578 Всього
322 287
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності
1,093
2,014
5. Запаси 938 934 5. Власні оборотні кошти 968 1225
Всього
1290 1512 Всього 968 1225
Коефіцієнт ліквідності платоспроможності 1,332 1,234
З наведених даних видно що:
а) коефіцієнт грошової платоспроможності на кінець періоду становив 0.503, що вище порівняно з початком року на 0.337 пункту, тобто платоспроможність зросла на 33.7%. Отже, на звітну дану може бути погашений тільки 50.3% короткострокових платіжних зобов'язань. Для оцінки цього показника необхідно вивчити конкретну обстановку з термінами платежів, бо терміни погашення заборгованості настають не водночас.
В даному господарстві платоспроможність дещо вище середнього.
б) коефіцієнт розрахункової платоспроможності був задовільний на початок року., але він ще зріс до кінця року майже вдвічі. Покриття платіжних зобов'язань відбулося б повністю і на початку року, а до кінця звітного періоду платіжні засоби покривали б платіжні зобов'язання на 201.4%.
в) коефіцієнт ліквідної платоспроможності перевищував одиницю і становив на кінець періоду 1.234, тобто ліквідна вартість оборотних коштів була на 0.234 вища за платіжні зобов'язання. Негативною буде ситуація, якщо коефіцієнт менше одиниці.
Отже, всі три коефіцієнта платоспроможності свідчать про те, що підприємство відповідає параметрам, необхідним для здійснення з ним кредитних та інших фінансових відносин.
Аналіз фінансової стабільності
Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів.
Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не опустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахувавшись за своїми зобов'язаннями.
Основні показники фінансової стабільності:
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначається:
власний капітал (підсумок І розділу пасиву)/ всього господарських коштів (валюта балансу).
Цей коефіцієнт характеризує частину власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Чим вище значення його показників, тим більш фінансово стале підприємство, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів.
2. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:
всього господарських коштів (валюта балансу)/ власний капітал.
Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства.
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначається:
власні кошти (підсумок розділу ІІ активу + підсумок розділу ІІІ активу) / власний капітал (підсумок розділу І пасиву).
4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень визначається:
довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банку + довгострокові позики) / основні кошти та інші позаобігові активи (підсумок І розділу активу балансу). Цей коефіцієнт показує, яка частина основних коштів та інших позаобігових активів профінансована зовнішніми інвесторами.
5. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів визначається:
залучений капітал (підсумок ІІ розділу пасиву балансу) / власний капітал (підсумок розділу І пасиву).
6. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів визначається:
довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банку + довгострокові позики) / довгострокові зобов'язання + власний капітал (підсумок І розділу пасиву + довгострокові кредити + довгострокові позики). Він характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника в динаміці - негативна тенденція, яка означає, що підприємство чим далі, тим більше залежить від зовнішніх інвесторів.
7. Коефіцієнт структури залученого капіталу визначається:
довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банку + довгострокові позики) / залучений капітал (підсумок ІІІ розділу пасиву балансу).
За допомогою аналізів цих коефіцієнтів за ряд років поданих у вигляді таблиці можна виявити сильні і слабі позиції підприємства.
Таблиця 2.8.
Оцінка фінансової стабільності СТОВ "Лука"
Показники 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. ±2005р. до 2001р.
1. Коефіцієнт. концентрації власного капіталу 0,918 0,845 0,288 0,289 -0,629
2. Коефіцієнт фінансової залежності 0,089 0,183 3,472 3,460 2,371
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,341 0,309 1,010 1,197 0,856
4. Коефіцієнт структури довгостроков. вкладень 0 0 0,902 986 0,986
5. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів 0,089 0,183 0,252 0,227 0,138
6. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів 0 0 0,689 0,691 0,691
7. Коефіцієнт структури залученого капіталу 0 0 8,795 9,847 9,847
Із таблиці видно: за період в декілька років частина власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у підприємство значно знизилась з 91.8% до 28.9%, що є негативною тенденцією так як частина власного капіталу повинна бути достатньо високою (? 60%).
У підприємство з високою часткою власного капіталу кредитори вкладають кошти більш охоче, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності є зворотнім коефіцієнту концентрації власного капіталу і звичайно відбувся його зріст, тобто збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. В базовому періоді коефіцієнт наближався до одиниці, тобто власники майже повністю фінансували своє підприємство.
Проте таку тенденцію в звітному періоді можна трактувати як ріст довіри кредиторів до господарства, що охоче кредитують його для збільшення господарського обороту (так як валюта балансу в звітному періоді зросла з 4092 до 4376 тис.грн).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, що в базовому році 34.1% власного капіталу була фінансовано в поточну діяльність. В звітному році кошти фінансовані в оборотні кошти перевищили власний капітал на 19.7%.
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів є найбільш загальною оцінкою фінансової стійкості і означає, що частка залучених коштів за аналізований період зросла і склала 22.7коп на 1грн власних коштів. Підсилилась

 
 

Цікаве

Загрузка...