WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

перевезень. Тому необхідно визначити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства .
Можна зробити висновок , що більша частина втрат робочого часу виникла субєктивними факторами додаткові відпустки прогули простої, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу .За рахунок вказаних факторіів фонд робочого часу фактичний був менший за плановий на 28 дні з розрахунку на 1-го працівника або на 3052 днів роботи всіх працівників .При цьому корисний фонд робочого часу фактичний був менший за плановий на 191,2 год з розрахунку на 1 працівника або на 20,8 тис год роботи всіх працівників. Фактична тривалість робочої зміни зменшилась у порівнянні з планом на 0,1 год на 1 працівника або на 10,9 год на всіх працівників підприємства.
Перехід до ринкової суттєво змінює підхід до регулювання коштів , які підприємство витрачає на формування особистих доходів працівників . У сучасних умовах підприємствам коштів на заробітну плату ніхто не виділяє . Для кожного конкретного роботодавця витрати на оплату праці його працівників є частиною загальних витрат на виробництво продукції , які роботодавець повинен відшкодовувати під час її реалізації на ринку товарів і послуг .Витрати роботодавця на робочу силу визначаються виходячи з кількості найманих працівників і умов оплати їх праці , передбачених законодавством , тарифними угодами, колективними договорами і угодами, контрактами.
Фонд оплати праці - це сукупність індивідуальних заробітків , нарахованих працівникам незалежно від джерела покриття цих затрат : собівартість , прибуток, кошти спеціального та цільового призначення .Структура фонду заробітної пралати на підприємстві досить складна. Крім прямої оплати праці за відпрацьований час або виготовлену продукцію до фонду оплати праці включають стимулюючі та компенсаційні виплати , доплати і надбавки за умови праці , за професійну майстерність , а також всі кошти , які виплачуються за невідпрацьований час , якщо відповідно до діючого законодавства за працівниками зберігається заробітна плата , наприклад , оплата чергових та додаткових відпусток , час виконання державних і громадських обов'язків , простоїв не з вини працівника тощо.
Тому фонд заробітної плати повинен бути мінімальним , але доступним для функціонування підприємства . Надлишок фонду оплати праці лягає на собівартість продукції , скорочує прибуток і зменшує рентабельність . Одночасно нестача фонду , особливо в період інфляції , виникає відносне зниження середньої заробітної плати, може призвести до збільшення плинності кадрів , соціальної напруги в колективі .
2. На підприємстві існує проста погодинна форма оплати праці , тому для водіїв , які працюють на міжнародних маршрутах доцільно було б ввести погодинно - преміальну систему оплати праці.
3. Впровадження нових програм компютеризації обліку праці і заробітної плати .
Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному введені концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної автоматизованої системи для підприємств є однією з умов їх виживання.
Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб'єктів господарської діяльності своєчасного прийнятя управлінських рішень. Зробити це неможливо без достовірної,, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про фінансово - господарську діяльність підприємства, інструментом для одержаня такої інформації виступає система бухгалтерського обліку.
Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об'єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп'ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Комп'ютерна система забезпечує вирішення багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних.Вона дає можливість на копичувати, аналізувати, інтерпретував та надавати інформацію користувачам бухгалтерського обліку.
На підприємстві ВАТ "Коломийське АТП" впроваджено комп'ютеризація бухгалтерсьго обліку в тому числі і заробітної плати. Копютерна програма обліку заробітної плати складена інженером підприємства і є досить складною у використанні. Всі первинні докумети обробляється автоматизовано. Кожен працівник має свій табельний номер, відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування.
Тому доцільніше було б впровадження нових програм обліку.
Найбільш розповсюдженою є програма Галактика яка є комплексною системою автоматизації управління підприємством та охоплює віс аспекти його внутрішньої і зовнішньої господарської діяльності.
4. Введення організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати
Завдання контролю - систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем господарських процесів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кодекс законів про працю України №2/2000 Київ 2000.
2. Постанова Кабінету Міністрів України '' Про порядок обчислення середньої заробітньої плати'' №100 від 08.02.95 р.
3.Закон України ''Про оплату праці'' №108 /95-ВР від 24.03.95
4.Постанова Кабінету Міністрів України про''Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності''№ 1658 від 19.10.98 р.
5.Закон України '' Про відпустки'' № 504/96- ВР від 15.11.96р.
6. Закон України '' Про охорону праці'' від 14.10.92 . №2694-XII.""
7. Закон України'' Про колективні договори і угоди'' 010793р № 33565 -XII.
8 . Постанова КМУ '' Про нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності '' 270498р. № 571.
9. Галузева угода між Міністерством транспорту та звязку України і профспілкою працівників автомобільного танспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту по підгалузі автомобільноготранспорту на 2006р.
10."Бухгалтерія 2001" - Газета української бухгалтерії №5 (420) , 29 січня 2001р. ст. 112-113.
11. Василенко П.
Проблеми зарплати на шляху до євроінтеграції // Уряд. Кур'єр .- 2005.- 16 черв. С. -16.
12. Гошовська В .
Реформування оплати праці - актуальна вимога часу .// голос України .- 2001. -30січня . с.6.
13. Квин Е.
Сущность заработной плати и особенности ее проявления в Украине // Предпренимательство , хоз-во и право .- 1999. №1. с. 23-28.
14. Мортінов В.
Роль заробітної плати в регулюванні зайнятості // Економіка України.- 2001.-
№1.- с. 34-39.
15. НовіковВ.
Структурна динаміка і регулювання заробітної плати тадоходів населення // Економіка України . 2003. №16 с. 71-78.
16. Праця і зарплата №5 (489) лютий 2006р.
17. . Праця і зарплата №8 (492) лютий 2006р.
18 Рута Л.
Оплата праці- показник цивілізованості // Дем України.- 2004. - 30 вересня.

 
 

Цікаве

Загрузка...