WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

нуля,, відомість не оброблялась; "в роботі " -в частині позицій проведені виплати; "закрита'' -по всіх позиціях проведені виплати або зроблені записи у "Відомість депонування".
Для кожної позиції платіжної відомості такі можливі положення як: виплата не відбувалась; виплачено; депоновано.
Для обробки відомості необхідно відмітити позиції, за якими здійснюється виплата. Можлива група обробки декількох відомостей, які також необхідно попередньо відмітита. На великих підприємствах застосування таких видів налагоджень можливе лише при якісному налагодженні програми, що потребує введення великої кількості даних. Саме виходячи з цих міркувань нарахування заробітної плати часто здійснюється загальними сумами.
В цьому випадку нарахування заробітної плати працівникам виконується за допомогою формування довідки бухгалтерії. Для автоматичного розрахунку сум нарахувань на заробітну плату необхідно створити шаблон типової господарської операції, алгоритм якої дозволяє отримати потрібну суму нарахувань. .[54 с.355-360].
3.3 Введення організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати
Завдання контролю - систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем господарських процесів.
Оперативний бухгалтерський контроль за використанням праці і фонду її оплати може здійснюватися за допомогою первинних одноразових і зведених документів , накопичувальних і групувальних відомостей , виробничих звітів і технологічних карт. Організувати такий контроль повинен головний бухгалтер підприємства .оперативний контроль сприяє підвищенню ефективності праці, її економічному і раціональному розподілу . витрачанню фонду оплати праці , високоякісному і своєчасному виконанню робіт , усуненню непродуктивних витрат праці ,зниженню собівартості продукції , забезпеченню підвищення підвищення продуктивності праці, підвищенню загальної ефективності діяльності всього підприємства.
Для раціональної організації оперативного бухгалтерського контролю розробляється план контролю , в якому зазначаються об'єкти контролю, його джерела , виконавці , способи і строки проведення , а також способи і строки складання внутрішньогосподарської звітності . Прикладом внутрішньогоспо- дарської звітності може бути письмовий рапорт особи, яка здійснювала контроль або записи цієї особи до журналу обліку порушень , про які вона доповідає головному бухгалтеру та контролює їх .
Форма рапорту повинна бути простою і відображати лише відхилення від нормального використання робочого часу , праці і фонду її оплати .
Така система внутрішньовиробничої звітності згідно наслідків проведеного контролю дозволяє керівникам виробничих підрозділів оперативно вживати заходи щодо усунення порушень. [ 44 с.262-263] .
ВИСНОВКИ
Заробітна плата - одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації працівників .Заробітна плата виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробництва продукції, наданні послуг.
Діяльність підприємств, організацій ,фірм оцінюють за допомогою великої кількості показників , які характеризують різні аспекти процесу виробництва.
Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної
системи обліку і контролю заробітної плати , а також показників праці, оскільки за даних обставин вони виявились неефективними для гнучкого управління ресурсами підприємства.
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:
1. Проблеми зумовлені нестачею коштів підприємства.
Основні шляхи подолання збитковості:
- Розширення і удосконалення пасажирської сітки, раціональне використання землі, приміщень (оренда ) , надання платних послуг по переобладнанню транспортних засобів, медичний огляд приватних перевізників, технічний огляд і ремонт їх транспортних засобів - відповідно .
- Приведення відповідності діючих тарифів до собівартості перевезень пасажирів та вантажів.
-Стабільність у цінах на паливно - мастильні матеріали, запасні частини, шини, акумулятори.
-Зниження загально- господарських витрат( адміністрація парцює по скороченому балансу робочого часу погодженому з Профспілковим комітетом,постійно контролюються і аналізуються витрати газу, електроенергії , витрати на утримання господарського транспорту, витрати на відрядження та інші).
Використання трудових ресурсів підприємства є оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами та руху робочої сили. Основними обєктами є склад і структура персоналу, забезпеченість підприємства робітниками, адміністративно - управлінським персоналом, спеціалістами, освітній рівень, кваліфікація, професійний склад, рух робочої сили підприємства.
Провівши аналіз можна зробити висновок, що фактично частка управлінського персоналу збільшилась як з минулим роком так із планом відповідно на +2 та +3,3 пункти структури. А частка ремонтно-допоміжних робітників зменшиласьвідповідно з минулим рокрм із планом на 5,2 і 3,5. Це може бути повязано зі змінами організаційній структурі підприємства або вдосконаленням технічноо процесу .Частка водіїв практично не змінилася.
Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня адиіністративно-управлінського персоналу залежить від освіти, стажу роботи, віку та інших параметрів, що визначає необхідність аналізу за рівнем освіти, віковим стажем , стажем безперервної роботи.
Аналіз якісного складу трудових ресурсів підприємства за їх віком статтю стажем роботи показує, що найбільша частка працюючих на підприємстві має вік від 30 до 50 років - 82% Такий високий відсоток працівників даних вікових груп може свідчити про те, що на підприємстві спостерігається тенденція старіння персоналу що підтверджується низькою питомою вагою працівників віком від 18 до 30 років -- 18%
Негативно характеризує якість трудових ресурсів те що лише 46 % мають вищу та середню спеціальну освіту .Тобто персонал є в основному середньо кваліфікованим. Характерним для підприємства є велика частка працівників з трудовим стажем від 8 і більше років (88%), що можна оцінити, як високий показник постійності кадрів.У цілому такий якісний склад трудових ресурсів може бути зкмовлений особливостями діяльності підприємства.
Коефіцієнти приймання , звільнення, плинності, постійності кадрів зменшилися в 2005 році в порівнянні з 2003 роком відповідно на 14% . 20%, 49%, 2%. На це має вагоме пояснення в організаційнійструктурі підприємства.
Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ще не характеризують ефективного їх використання і відповідно не можуть бути факторами, які безпосередньо впливають на обсяг продукції обсяги

 
 

Цікаве

Загрузка...