WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

співробітникам за допомогою програми "ІС Зарплата и кадри". Підсумкові дані за нарахованою заробітною платою з цього модуля доведеться переносити в модуль "1C:Бухгалтерія 7.7" з подальшим формуванням проведень з обліку виробничих витрат та відрахувань в соціальні фонди, що проводяться з фонду оплати праці. [45 с.362].
Для розрахунків з оплати праці в програмі ''Галактика'' призначений Модуль ''Зарплата'', який має широкий набір функцій, що забезпечує його використання на підприємствах різних галузей та різних форм власності.
Модуль зарплата цілком автоматизує ведення табелів і розрахунків нарахувань , податків і утримань з фонду оплати праці при погодинній та відрядній формі оплати праці. Він враховує особливості оплати праці в сучасних умовах , включаючи зміну мінімальної заробітної плати , видів і ставок податків, індексацію , передбачає використання доплати за вислугу років виплати матеріальної допомоги та надання цінних подарунків тощо.
Функціональні зв'язки модуля "Зарплата" з іншими структурними компонентами програми "Галактика" схематично представлено на рис.1 при чому обєднуючими ланками з програмі є документи.
Платіжні документи, Платіжні відомості, ВКО,
Бухгалтерські довідки Дані по депонентах та
підзвітних особах
''ФРО ''
Валюта Модуль''Зарплата '' '' Каса''
Подорожні листи Відомості про співробітників
Контур оперативного управління Контур адміністративного управління
''Автотранспорт'' ''Облік і управління кадрами''
Рис. 1. Взаємозв'язок модуля "Зарплата" з іншими структурними компонентами програми 'Галактика"
Усі розрахунки виконуються на основі введеної з програму облікової (бухгалтерської) інформації, шо зберігається в нормативних і довідкових даних з використанням набору алгоритмів. Алгоритм є іншим суттєвим атрибутом виду оплати, що визначає порядок розрахунку сум нарахування. Набір алгоритмів визначений у програмі, крім того, користувач має можливість створювати свої алгоритми розрахунку, використовуючи функції вибірки інформації з бази даних. Результати розрахунків накопичуються у виді архівної інформації.
Нормативні дані зберігаються в класифікаторах, заповнення яких здійснюється на початку роботи. Дані в разі необхідності можна коригувати.
Довідкові дані містять у собі особові рахунки працівників, відомості про постійні доплати й утримання тощо. Вони зберігаються в базі даних протягом тривалого терміну.
Усі необхідні відомості про працівника підприємства містить особовий рахунок (табельний номер, тарифну ставку, розмір авансу, пільги по прибутковому податку, відомості про стаж тощо). При формуванні особового рахунку працівник заноситься до каталогу співробітників підприємства, вибір з яких здійснюється в інших модулях. Відомості про нього стають -доступними в модулі " Облік і управління кадрами". Для працівників, шо працюють за сумісництвом можна створити декілька особових рахунків з різними табельними номерами й іншими реквізитами.
По екранній кнопці можна виконати перехід до "Суміжних даних. У цьому режимі для даного працівника можливі: перегляд і коригування архівних даних за попередні розрахункові періоди: перегляд і коригування даних по постійних доплатах і утриманнях: формування записів про непрацездатність : відпустки та розрахунок сум допомоги і відпускних; формування і коригування табелю за поточний розрахунковий період; розрахунок зарплати за поточний період.
Перераховані можливості дозволяють проводити багаторазові розрахунки з коригуваннями вихідних даних.
Виконання цих операцій для групи працівників чи всіх працівників здійснюється відповідними функціями меню модуля.
Облікова інформація містить відомості та реквізити, які містяться в первинних документах (табель обліку робочого часу, лікарняний лист тощо) . Ця інформація систематично надходить і обробляється протягом розрахункового періоду. А при переході до нового розрахункового періоду вона, як правило, знищується.
Розрахунковий період модуля дорівнює календарному місяцю. Він може не збігатися зі звітним періодом Кантуру бухгалтерського обліку. З програмі відсутня функція повернення до попереднього місяця, в зв'язку з чим необхідно ретельно перевіряти результати роботи до переходу до наступного розрахункового періоду.
Архівна інформація - нагромадження по видах виплат і утримань для кожного працівника, відомості про річний дохід, а також про виплати за договорам підряду: Зберігається тривалий термін (як правило, два календарних роки чи 24 місяці від поточного).
Важливим елементом налагодження модуля є заповнення таблиці входимості. Входимість - ознака, що вказує, як результат розрахунку по даному виду оплати використовується (входить) при розрахунку інших нарахувань, утримань і податків з ФОП. Для введення ознак входимості використовується набір спеціальних полів, де за допомогою клавіші F3 установлюється значення "+" - входить чи "-'' - не входить.
Існує певна послідовність в роботі з модулем "'Зарплата'', яка складається з 8-ми умовних етапів:
1. Коригування нормативних даних, що передбачає коригування доповнення класифікаторів у зв'язку зі зміною чинного законодавства, чи
нормативів умов роботи підприємства та формування (зміна) графіків роботи персоналу підприємства.
2. Коригування довідкової інформації:
- формування (коригування) особових рахунків по працівниках підприємства (підрозділу) ;
- формування постійних доплат і утримань по підприємству (підрозділу) в цілому і по окремих працівниках;
- формування планового авансу по працівниках підприємства (підрозділу).
3. Розрахунки в мідрозрахунковий період - введення й обробка оперативної інформації про працівників підприємства:
- обробка наказів по переходу працівників підприємства протягом міжрозрахункового періоду на іншу посаду (до іншого підрозділу);
- обробка лікарняних листів;
- формування виплат авансу за поточний місяць,
- обробка виплат у міжрозрахунковий період (премії, допомоги на дітей,
- виплати по договорах підряду тощо);
- розрахунок відпускних;
- розрахунок допомоги по непрацездатності;
- розрахунок і оформлення разових виплат і утримань.
4. Робота з "Табелем обліку рабочого часу":
- формування планового "Табеля обліку рабочого часу" по всіх працівниках підприємства (підрозділу);
- перевірка і коригування "Табеля обліку рабочого часу" по кожному з працівників підприємства (підрозділу).
5. Розрахунок заробітної плати може проводитися по всіх працівниках
підприємства чи в розрізі підрозділів по окремих працівниках. Результатирозрахунку можна оперативно проконтролювати по розрахункових листках. В разі необхідності здійснюється введення непередбачених даних, що надійшли, переформування табеля і перерахунок заробітної плати по окремих працівниках.
6.

 
 

Цікаве

Загрузка...