WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

плата працівникам підприємства виплачується відповідно до Галузевої тарифної угоди , тобто всі посадові оклади і тарифні ставки обумовлені розмірами цієї угоди .
Всі види надбавок і преміальних виплат нараховуються з прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Перш за все , підприємство повинно подолати збитковість.
Основні шляхи подолання збитковості:
1. Розширення і удосконалення пасажирської сітки, раціональне використання землі, приміщень (оренда ) , надання платних послуг по переобладнанню транспортних засобів, медичний огляд приватних перевізників, технічний огляд і ремонт їх транспортних засобів - відповідно .
2. Приведення відповідності діючих тарифів до собівартості перевезень пасажирів та вантажів.
3. Стабільність у цінах на паливно - мастильні матеріали, запасні частини, шини, акумулятори.
4. Зниження загально- господарських витрат( адміністрація парцює по скороченому балансу робочого часу погодженому з Профспілковим комітетом, постійно контролюються і аналізуються витрати газу, електроенергії , витрати на утримання господарського транспорту, витрати на відрядження та інші).
3.2 Впровадження нових програм компютеризації обліку праці і заробітної плати
Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному введені концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної автоматизованої системи для підприємств є однією з умов їх виживання.
Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб'єктів господарської діяльності своєчасного прийнятя управлінських рішень. Зробити це неможливо без достовірної,, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про фінансово - господарську діяльність підприємства, інструментом для одержаня такої інформації виступає система бухгалтерського обліку.
Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об'єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп'ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Комп'ютерна система забезпечує вирішення багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних.Вона дає можливість на копичувати, аналізувати, інтерпретував та надавати інформацію користувачам бухгалтерського обліку. .[26 с.398].
На підприємстві ВАТ "Коломийське АТП" впроваджено комп'ютеризація бухгалтерсьго обліку в тому числі і заробітної плати. Копютерна програма обліку заробітної плати складена інженером підприємства і є досить складною у використанні. Всі первинні докумети обробляється автоматизовано. Кожен працівник має свій табельний номер, відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування.
Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках 66"Розрахунки з оплати праці", 64 "розрахунки за податким та платежами " 65 "Розрахунки за страхуванням" в розрізі своїх субрахунків. Про те даним рахункам присвоєним. На основі отриманих даних формується "Зведена відомість нарахувань і утримань."
Нарахування заробітної плати працівникам підприємства проводиться механізованим способом на ЕОМ . Працівникам щомісячно видаються розрахункові карточки з розміром нарахованої їм заробітної плати , її складу та проведених відрахувань .(дод.14)
Тому доцільніше булоб впровадження нових програм обліку.
Найбільш розповсюдженою є програма Галактика яка є комплексною системою автоматизації управління підприємством та охоплює віс аспекти його внутрішньої і зовнішньої господарської діяльності.
Значною відмінністю програми Галактика від інших програм є комплексний підхід до до проблеми автоматизації підприємства , що охоплює віс сфери управління сучасним підприємством , включаючи фінансове і господарське планування , управління кадрами , оперативне планування .
Ведення обіку праці і заробітної праці за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 7.7 представлені нижче:
За допомогою програми 1С: Бухгалтерія бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці 64 Розрохунки за податками і платежами та 65 "Розрахунки за страхуванням в розрізі таких субрахунків"
661 "Розрахунки за заробітною платою;
662 Розрахунки за депонентами ;
6411 "Прибутковий податок";
651 "За пенсійним забезпеченням",
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна".
На субрахунках рахунку 65 "Розрахунки за страхування", ведеться аналітичний облік в розрізі субконто Податки і відрахування, якому відповідає однойменний довідник.
Існуюче настроювання плану рахунків і аналітичного обліку для рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" передбачає ведення обліку в розрізі двох видів субконто: "Співробітники" і "Місяць нарахування заробітної плати".
Виду субконто "Співробітники" відповідає довідник "Співробітники", що стає доступним через меню Довідники -> Співробітники і використовується також для ведення аналітичного обліку за рахунками 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 375 "Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями" тощо.
Діалогове вікно перегляду і редагування даних по конкретному співробітнику має чотири закладки:
1. Загальні з такими реквізитами:
-Табельний номер - вказується індивідуальний табельний номер працівника відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування;
- П.І.П. - вказується прізвище та ініціали співробітника;
- Посадa - записується посада, яку займає працівник на підприємстві;
- Фірма, в котрій працює співробітник - вказується фірма, де працює співробітник. Реквізит доступний до того моменту, поки елемент довідника не записано.
У випадку, якщо дане підприємство є для співробітника основним місцем праці, - потрібно встановити прапорець Основний.
2. Дані по з/п з такими реквізитами:
- Оклад- вказується сума місячного окладу або погодинного тарифу;
- Аванс - вказується розмір авансу; o .
- Кількість пільг- вказується кількість пільг з прибуткового податку;
- Рахунок витрат - при заповненні даного реквізиту, треба звернути увагу на два моменти:
-якщо підприємство для обліку витрат використовує 8-й та 9-й класи рахунків або лише 8-й, то суми різноманітних нарахувань по співробітнику за замовчуванням будуть відображені по дебету рахунка 81 "Витрати на оплату праці" в розрізі таких субрахунків:
811 "Виплати за окладами й тарифами" - витрати на виплату основної заробітної' плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;
812 "Премії та заохочення" - витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;
813

 
 

Цікаве

Загрузка...