WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

фонду , особливо в період інфляції , виникає відносне зниження середньої заробітної плати, може призвести до збільшення плинності кадрів , соціальної напруги в колективі .
У практиці економічної роботи на підприємстві використовують детальне . укрупнене і нормативне планування фонду заробітної плати .[ 27 с.294-295 ]
Аналіз фонду оплати праці працівників проводиться у наступній послідовності :
Оцінюєтьтся структура фонду оплати праці за економічним змістом , джерелами формування , категоріями працівників .
Відповідно до "Звіту з праці за 12 місяців 2005 року" можна проаналізувати структуру фонду заробітної праці.(див. дод. 5).
Фонд оплати праці праціників становить 677,9 тис .грн .
У тому числі:
Фонд основної заробітної плати - 584,6 тис .грн .
Фонд додаткової заробітної плати , всього - 92,4 тис .грн..
З нього:
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів - 92,4 тис. грн..
Заохочувальні та компенсаційні виплати- 0,9 тис. грн..
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу жінки становлять 31.
Фонд оплати праці жінкам складає 180,3 тис. грн .
З оглянутого вище фонду заробітної плати можна зробити висновок , що підпрємство не виплачує працівникам преміальних виплат. На це повинні бути певні причини : заробітна плата працівникам підприємства виплачується відповідно до Галузевої тарифної угоди , тобто всі посадові оклади і тарифні ставки обумовлені розмірами цієї угоди. А всі види надбавок і преміальних виплат нараховуються з прибутку , який залишається в розпорядженні підприємства. Перш за все підприємство повинно подолати збитковість .
2.2 Аналіз діючої на підприємстві організації обліку праці
При прийманні працівника на роботу керівник вступає з ним у трудові відносини. Основним документом, який закріплює ці відносини є трудовий договір або контракт.
Трудовий договір - це угода між працівником і власником (або уповноваженим органом, особою). За трудовим договором працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечити умови, необхідні для виконання роботи.
Основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка. Трудові книжки заповнюються на всіх працівників, які пропрацювали на підприємстві понад 5 днів, форма власності підприємства значення не має.
Облік особового складу прауівників на підприємстві ВАТ ''Коломийське АТП'' здійснюється відділом кадрів.
На кожного працівника у відділі кадрів відкривається особова картка, в якій зазначаються необхідні анкетні дані про працівника та всі зміни, які відбуваютьсяу його роботі.
Всі працівники, які працюють на підприємстві мають трудові книжки ,що зберігаються на основному місці роботи.
На підприємстві ВАТ ''Коломийське АТП ''організований табельний облік робочого часу.
Табель - це первинний документ з обліку відпрацьованого часу( див дод. 10).
Він складається в одному примірнику табельником , яким доручено вести табельний облік і подається до бухгалтерії у встановлений на підприємстві термін.
Облік вихідних днів (днів щотижневого відпочинку) і святкових (неробочих) днів здійснюється в табелях згідно з графіком і режимом роботи даного підприємства .
Для ремонтно-допоміжних робітників , керівників спеціалістів, і службовців встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями . Продовженість щоденноі робочої зміни визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності затвердженими адміністрацією та узгодженими з проспілковим комітетом. В разі важкого фінансового стану в підприємстві надається право Правлінню встановлювати скорочений баланс робочого часу.
Робочий час і відпочинку водіів визначається згідно графіків роботи . Для водіів допускається сумарний облік робочого часу.
Підготовчо-заключний час встановлюється для водіїв у роз-
мірі 18 хвилин в зміну для проходження передрейсового
медичного огляду . Цей час включається в робочий час водія .
При роботі двох водіів на міжнародних перевезеннях пасажирів, встановлюється тривалість робочого часу в розмірі 50 відсодків від на-рядного часу на маршруті ( згідно положення про робочий час і час відпочинку водіів , затвердженого наказом Міністерством транспорту Украіни від 17 січня 2002 року № 18).
Для виплати заробітної плати оформляються видаткові касові ордери і відомість на виплату заробітної плати( див. Дод. 11).
ВАТ ''Коломийське АТП'' веде зведену відомість нарахувань і утримань (див. Дод. 12).
З оплати праці членів трудового колективу й осіб, які працюють на підприємстві за трудовими угодами, за сумісництвом виконують рядові та випадкові роботи відбуваються різні утримання. За своїм характером вони бувають двох видів: обовязкові й утримання за ініціативою підприємства.
Обовязкові утримання включають податок з доходів фізичних осіб, утримання до пенсійного фондy, утримання на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності ,утримання на соціальне страхування на випадок безробіття.
До утримань за ініціативою підприємства відносяться суми утримані з членів трудового колективу за заподіяну ними матеріальну шкоду, допущений брак ,своєчасно неповернуті суми одержані у підзвіт, безвідсоткові позики видані членам трудового колективу, за форменний одяг.
Податок з доходу фізичних осіб - це обовязковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримали доходи. Ставка податку з доходів фізичних осіб складає 13%.
Відповідно до чинного законодавства, утримання до пенсійного фонду з нарахуваної заробітної плати здійснюється у розмірі 1%, якщо загальна сума нарахованої заробітної плати складає до 150 грн ; 2% якщо сума заробітної плати більше 150 грн . Утримання на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності становить 0,5 % ,якщо нарахована заробітна плата не перевищує прожиткового мінімуму доходів громадян та 1%, якщо перевищує. Утримання на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття становить 0,5% від нарахованої суми заробітної плати. .[25 с.285].
2.3 Аналіз діючої на підприємстві системи та форми оплати праці
На підприємстві встановлена почасова форма оплати праці .Удос-коналення форм і систем оплати праці працівникам проводиться адміністрацією по узгодженню з профспілковим комітетом .
Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці і визначається тарифними ставками , посадовими окладами і надбавками у розмірахпередбачених чинним Законодавством .
Документ ,за яким встановлюються розміри тарифних ставок є Галузева угода між Міністерством транспорту та звязку України і

 
 

Цікаве

Загрузка...