WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

меншою від плану на 1,6% ,що складає 0,1 год Вказана зміна обумовлена скороченням робочого дня в порівнянні з минулим роком на 22%
, що склало 329,2 годин
За даними таблиці непродуктивні втрати робочого ьчасу збільшились в 2005 році порівняно з 2004 на 0,3 тис год або 7,5%.
Після загальної оцінки повноти використання робочого часу нелбхідно визначити вплив наступних факторів на зміну фонду робочого часу Фрч
Чисельність робітників ЧР
Кількості відпрацьованих днів одним робітником в середньому за звітний період Д
Середня тривалість робочого дня Т
Звязок між цими показниками можна представити за допомогою мультиплікативної моделі
Фрч= ЧР* Д*Т
Проведемо розрахунок за даними таблиці
1. фонд робочого часу за 2004 рік
Фрчб = 128 * 6,5 *234 = 194,7 тис год
2 . робочого часу плановий
Фрчп = 120 * 6*212=152,6 тис год
3 .фонд робочого часу за 2005 рік
Фрчф = 109 *5,9*202=129,9 тис грн
Таким чином, фонд робочого часу у звітному році був менший за плановий на 22,7 тис год і на 64,8 тис год менший , ніж за минулий період
Вплив факторів на зміну фонду робочого часу , можна встановити способом абсолютних різниць Зміна фонду за рахунок зміни
Середньоспискової чисельності робітників
?Фрч чр =/ ЧРф -ЧРпл/ * Дпл* Тзаг пл =/ 109-120/*212*6= - 13,9 тис год
Відпрацьовано днів одним робітником
?Фрчд = ЧРф */ Дф- Дпл/ * Т заг пл = 109 */202-212/*6= -6,5 тис год
Середньої тривалості робочого дня
?Фрчп = ЧРф * Дф * Тзаг ф- Тзаг пл = 109* 202*/5,9-6/= -2,2 тис год
?Фрч= Фрч ф - Фрч п =129,9 -152,6 == - 22,7 тис год
З проведеного розрахунку можна зробити висновок , що на фонд робочого часу негативно вплинули зниження чисельності робітників і кількості відпрацьованих днів одним робітником.
Проведемо аналіз балансу робочого часу напідставі даних таблиці 2,1,8
Таблиця 2,1,8
Балансу робочого часу
№ Елементи робочого часу План Факт Відхилення +/-
На 1працівника На всіх працівників
1 2 3 4 5 6
1. Календарний фонд робочого часу, днів 365 365 --- ---
2 Вихідні і святкові дні 112 112 --- ---
3. Номінальний фонд робочого часу (ряд.1 - ряд.2)з Днів 253 253 --- ---
4. Неявки на роботу, дні у тому числі 23 51 +28 +3052
а) чергові та додаткові відпустки 14 44 +30 +3270
б) відпустки у зв'язку з навчанням 2 3 +1 +109
т) по хворобі 3 2 -1 -109
л) виконання державних і громадських обов'язків 4 2 -2 -218
Продовження табл. 2.1.8.
є) з дозволу адміністрації - - - -
5. Корисний (ефективний) фонд робочого часу
(ряд.З -ряд.4), дні 230 202 -28 -3052
6. Установлена середня тривалість робочого дня,
год. 6 5.9 -0,1 -10,9
7. Бюджет робочого часу 1380 1191,8 -188,2 -20513,8
8 Скорочені дні 10 10 --- ---
9 Пільговий час підліткам 1 2 +1 +109
10 Внутрішньозмінні простої - 2 +2 +218
11 Корисний фонд робочого часу 1369 1177,8 -191,2 -20840,8
За даними таблиці можна зробити висновок , що більша частина втрат робочого часу виникла субєктивними факторами додаткові відпустки прогули простої, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу. За рахунок вказаних факторів фонд робочого часу фактичний був менший за плановий на 28 дні з розрахунку на 1-го працівника або на 3052 днів роботи всіх працівників. При цьому корисний фонд робочого часу фактичний був менший за плановий на 191,2 год з розрахунку на 1 працівника або на 20,8 тис год роботи всіх працівників. Фактична тривалість робочої зміни зменшилась у порівнянні з планом на 0,1 год на 1 працівника або на 10,9 год на всіх працівників підприємства.
Аналіз фонду заробітної плати : Фонд оплати праці відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати , затвердженої наказом Міністерства статистики України складється з основної , додаткової та стимулюючих і компенсаційних виплат
Основна заробітна платат - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці /часу, виробітку , обслуговування/, посадових зобовязань Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок для робітників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад втановлені норми , за трудові досягнення і винахідництво і за особливі умови праці Вона включає доплати , надбавки ,гарантії і компенсаійні виплати ,передбачені чинним законодавством , премії за виконання виробничих завдань і функцій
Інші стимулюючі і компенсаційні виплати До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи року , премії за спеціальними системами і положеннями , компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, непередбачені актами чинного законодавства або здійснювані понад встановлені законодавством норми .[26 с.310].
Перехід до ринкової суттєво змінює підхід до регулювання коштів , які підприємство витрачає на формування особистих доходів працівників . У сучасних умовах підприємствам коштів на заробітну плату ніхто не виділяє . Для кожного конкретного роботодавця витрати на оплату праці його працівників є частиною загальних витрат на виробництво продукції , які роботодавець повинен відшкодовувати під час її реалізації на ринку товарів і послуг .Витрати роботодавця на робочу силу визначаються виходячи з кількості найманих працівників і умов оплати їх праці , передбачених законодавством , тарифними угодами, колективними договорами і угодами, контрактами.
Фонд оплати праці - це сукупність індивідуальних заробітків , нарахованих працівникам незалежно від джерела покриття цих затрат : собівартість , прибуток, кошти спеціального та цільового призначення .Структура фонду заробітної пралати на підприємстві досить складна. Крім прямої оплати праці за відпрацьований час або виготовлену продукцію до фонду оплати праці включають стимулюючі та компенсаційні виплати - премії, доплати інадбавки за умови праці , за професійну майстерність , а також всі кошти , які виплачуються за невідпрацьований час , якщо відповідно до діючого законодавства за працівниками зберігається заробітна плата , наприклад , оплата чергових та додаткових відпусток , час виконання державних і громадських обов'язків , простоїв не з вини працівника тощо.
В умовах ринку та багатоукладної економіки необхідність наукового обґрунтованого , об'єктивного і точного планування фонду заробітної плати не тільки не знижується , порівняно з тим , як це було у минулому та за умов командно- адміністративної системи управління народним господарством , а й суттєво зростає. Якщо раніше кожне підприємство прагнуло одержати від держави як можна більше коштів на оплату , то в умовах ринку , з його конкуренцією, виникає необхідність знизити витрати виробництва і забезпечити вищий прибуток . Томк фонд заробітної плати повинен бути мінімальним , але доступним для функціонуванняпідприємства . Надлишок фонду оплати праці лягає на собівартість продукції , скорочує прибуток і зменшує рентабельність . Одночасно нестача

 
 

Цікаве

Загрузка...