WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

працівників певну дату звітного періоду На підприємстві ВАТ ''Коломийське АТП ''станом на 31 грудня 2005 року а підс склад працівників становив 110 чоловік.
Середньоспискова чисельність штатних а підставі - показник, який застосовується для визначення чисельності працівників суб'єкта підприємницької діяльності та ведення спостереження за змінами, які відбуваються на підприємстві у використанні робочої сили Відповіднo до Звіту про оплату праці за січень - грудень 2005 р. Середньоспискова чисельність становить 109 працівників.
Середньоспискова чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості - використовується для визначення середнього рівня доходів працівників і становить 103 працівники.
Крім того, підприємство знаходиться з водіями в орендних відносинах. На підприємстві зареєстровано 23 водії,а 238 працюють на основі орендних відносин. Водії групуються в залежності від виду перевезень, які вони здійснюють:
міські - 33 чоловіки,
приміські 130 ,
міжміські 76 ,
міжнародні 21,
вантажні 1чоловік.
Проаналізуємо структуру трудових ресурсів підприємства за даними таблиці 2,1,4
Таблиця 2,1,4
Структура трудових ресурсів підприємства
Категорії
персоналу 2004р 2005р Відхилення пунктів а підста
Чисель-ність
чол Пито-
а вага % план факт Від 2004 р Від плану
Чисель-
ність
чол Пито-
а вага % Чисель-
ність
чол Пито-
а вага %
Чисельність 128 100 120 100 109 100 --- ---
В т ч
водії 26 20,3 24 20 22 20,2 -0,1 +0,2
Ремонтно-
Допоміжні
робітники 62 48,4 56 46,7 46 43,2 -5,2 -3,5
Управління 40 31,3 40 33,3 40 36,6 +2 +3,3
Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок що фактично частка управлінського персоналу збільшилась як з минулим роком так із планом відповідно на +2 та +3,3 пункти структури. А частка ремонтно-допоміжних робітників зменшиласьвідповідно з минулим рокрм із планом на 5,2 і 3,5. Це може бути а підста зі змінами організаційній структурі підприємства або вдосконаленням технічноо процесу .Частка водіїв практично не змінилася.
Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня а підставі вно-управлінського персоналу залежить від освіти стажу роботи віку та інших параметрів що визначає необхідність аналізу за рівнем освіти віковим стажем стажем безперервної роботи.
Аналіз якісного складу трудових ресурсів підприємства за їх віком статтю стажем роботи можна оформити за допомогою таблиці 2,1,5( див. дод. 9)
Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок що найбільша частка працюючих на підприємстві має вік від 30 до 50 років - 82% Такий високий відсоток працівників даних вікових груп може свідчити про те, що на підприємстві спостерігається тенденція старіння персоналу що підтверджується низькою питомою вагою працівників віком від 18 до 30 років - 18%
Негативно характеризує якість трудових ресурсів те що лише 46 % мають вищу та середню спеціальну освіту .Тобто персонал є в основному середньо кваліфікованим. Характерним для підприємства є велика частка працівників з трудовим стажем від 8 і більше років (88%), що можна оцінити, як високий показник постійності кадрів.
У цілому такий якісний склад трудових ресурсів може бути зкмовлений особливостями діяльності підприємства
Важливим а підст аналізу є рух робочої сили
Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників
1. Коефіцієнт обороту з приймання Коп Виходячи з формули 1) він дорівнює :
Коп = 6 / 109= 0,06
2. Коефіцієнт обороту з вибуття . З формули 2).
Чоз = 5 /109= 0,048
3 .Коефіцієнт плинності. З формули 3).
Кп=4 /109 =0,036
4 .Коефіцієнт постійності кадрів
Кпк = 100 / 109=0,92
Аналізуючи рух робочої сили визначаються причини звільнення працівників за власним бажанням через порушення трудової дисципліни тощо За п еріод з початку року прийнято 6 працівників а вибуло 5 з них 4 за власним бажанням
Найважливішим оціночним показником ефективності кадрової політики є коефіцієнт постійності кадрів Він становить 0,92 Це пояснює те що нових робітників не потрібно адаптувати до конкретних умов праці на даному підприємстві, відповідно не виникає потреба у навчанні працівників
Для аналізу руху робочої сили підприємства використаємо дані таблиці2,1,6
Таблиця2,1,6
Рух трудових ресурсів на підприємстві

з/п
Показники 2003р 2004р 2005р Відхилення
2003р від 2005р
+/- %
1 Прийнято на підприємство 10 8 6 -4 -0
2 Вибуло з підприємства 30 27 5 -25 -3 3
2.1 -на навчання
2.2 - на у Збройні сили України
2.3 - на пенсію 20 9 1 -19 -5
2.4 - за власним бажанням 10 18 4 -6 -0
2.5 -за порушення трудової дисципліни
3 Середньоспискова чисельність працюючих 148 128 109 -39 -26 4
4 Коефіцієнти
4.1 - обороту з приймання 0. 07 0. 06 0. 06 -0 01 -14
4.2 - обороту зі звільнення 0 .06 0 .08 0 .048 -0 01 -20
4.3 - плинності 0 .07 0 .07 0 .036 -0 03 -49
4.4 - постійності кадрів 0 .94 0 .94 0 .92 -0 02 -2
За даними таблиці можна зробити висновок що коефіцієнти приймання , звільнення, плинності, постійності кадрів зменшилися в 2005 році в порівнянні з 2003 роком відповідно на 14% . 20%, 49%, 2%. На це має вагоме пояснення в організаційній структурі підприємства.Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ще не характеризують ефективного їх використання і відповідно не можуть бути факторами, які безпосередньо впливають на обсяг продукції обсяги перевезень. Тому необхідно визначити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства .
Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності форма 3- ПВ" Звіт про використання робочого часу" балансу робочого часу та оперативного табельного обліку.(див . дод.4).
Під час аналізу визначаються відхилення фактичних показників від запланованих проводиться порівняння їх з аналогічними показниками за минулі періоди встановлюються конкретні причини можливих відхилень
Дані для аналізу використання трудових ресурсів наведені в таблиці 2,1,7
Таблиця2,1,7
Використання трудових ресурсів підприємства
Показники Одиниці виміру 2004р 2005р Відхилення
план
факт Від 2004р Від плану
+/- % +/- %
Середньоспискова чисельність працівників Чол 128 120 109 -19 -14.8 -11 -9
Відпрацьовано одним працівником днів Дні 234 212 202 -32 -13.6 -10 -5
Відпрацьовано одним працівником годин Год 1521 1272 1191.8 -329.2 -22 -80.2 -6
Середня тривалість робочого дня Год 6. 5 6 5. 9 -0.6 -9.2 -0.1 -1.6
Непродуктивні витрати робочого часу Тис год 4.0 ---- 4.3 +0.3 +7.5 - -
За даними таблиці можназробити висновок , що середня тривалість робочого дня у звітному році була меншою ніж у минулому на 9,2%
І

 
 

Цікаве

Загрузка...