WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

єдосить дорогими і малодоступними. Відповідно до ст. 9 Закону України ''Про ліцензування окремих видів господарської діяльності'', надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом належить до видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.
Порядок перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні регламентується Законом України ''Про автомобільний транспорт'', Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, Інструкцією ''Про порядок виготовлення зберігання застосування єдиної первинної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи'' та іншими нормативними документами, якими визначено права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту, всіх учасників автоперевезень (перевізників, відправників вантажу і вантажоодержувачів).
Згідно з Інструкцією основними документами на перевезення вантажів є:
- товарно-транспортна накладна (ТТН) - типова форма № 1-ТН;
- подорожні листи вантажного автомобіля - типова форма № 1 (міжнародна), № 2 (діє у межах України);
- талон замовника - типова форма № 1-ТЗ (при почасовій формі оплати роботи автомобіля).
Залежно від виду вантажу і його специфічних властивостей до основних документів додаються й інші (ветеринарні, санітарні і якісні - сертифікати, свідчення, довідки, паспорти тощо). .[41 с.275].
Експлуатація вантажного автомобіля без подорожнього листа затвердженої типової форми забороняється.
ТТН на перевезення вантажів замовник (відправник вантажу) полягається виписати в чотирьох примірниках (для вантажів нетоварного характеру - в трьох), засвідчити своїм підписом і в разі потреби - печаткою (штампом).
Прийнятий до перевезення вантаж, зазначений у ТТН, підтверджує водій (експедитор) своїм підписом на всіх примірники.
При здійсненні пасажироперевезень використовують такі первинні документи:
- квитки на міські автомаршрути (форми №КМА-1 на проїзд у міському автобусі, № КМА-2 на проїзд у маршрутному таксі) ;
- квитки на приміські автомаршрути (форма № КБП-1);
- пасажирські подорожні листи; - рейсові маршрутні і разові замовлення, що реєструються у спеціальному журналі. (Див. дод 7) .
Доходи від автомобільних перевезень представлені у Звіті про доходи і витрати на автомобільних перевезеннях( дод. 8).
Порівняльна характеристика отриманих доходів від всіх видів перевезень
Наведено в таблиці 2,1,1
Таблиця 2,1,1
Доходи від всіх видів перевезень
Натуральні показники грн
Перевезено вантажів
пасажирів 2004р. 2005р. %
Вантажні 4.0 3.0 75.0
Таксомотори 2.7 1.7 63.1
Автобуси погодинні 174.9 132.7 76.2
Автобуси маршрутні
В тч субвенція 2436.8
1159.8 2450.0
1201.4 100.5
103.6
Міські перевезення
В тч субвенція 245.0
161.4 326.5
233.9 133.3
145.0
Приміські перевезення
В тч субвенція 1353.2
998.4 1287.1
967.5 95.1
96.9
Міжміські перевезення
362.1 372.8 103.0
Міжнародні перевезенн 476.5 266.7 56.0
Разом 2618.4 2587.2 98.8
ол
З отриманих даних можна зробити висновок ,що фактично доходи від всіх видів перевезень зменшились на 1.2%. Цьому спричинили різке зниження доходів від вантажних перевезень ,таксомоторів ,автобусів погодинних і міжнародних перевезень .Вирівнюлась загальна ситуація за рахунок міських перевезень.
З даних таблиці можна розрахувати середній виробіток на 1 водія по всіх видах перевезень
Доходи / кількість водіїв = 2582,6 / 261 = 9,9 тис. грн. за 2005 рік
За 2004 рік 2618,4/ 261=10,3 тис. грн.
Виходить , що середній виробток зменшився у порівнянні з попереднім роком на 0,4 тис. грн.. на одного водія .
Середня заробітня плата теж змінилась в порівнянні з попереднім роком Дані наведені в таблиці 2,1,2,
Таблиця 2,1,2
Середня заробітна плата
Середня заробітна плата 2004рік 2005 рік Темп зростання, %
Середня заробітна плата 340 381 121.1
В тч водії 327 370 119.2
Ремонтно-допоміжні
Працівники 305 354 120.1
Управління 406 423 115.3
В основному, середня заробітна плата зросла , в тому числі по категоріях працівників
Витрати на оплату праці в середньому у структурі витрат підприємства займають друге місце і становлять близько 25 %. Метою обліку витрат на робочу силу є визначення сум оплати витрат робочого часу працівникам за видами діяльності, величини виробітку або ступеню виконання завдання, достовірності нарахування заробітної плати, розрахунків з оплати праці, контроль за використанням фондів оплати праці. Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок 81''Витрати на оплату праці '' .
Витрати підприємства на робочу силу включають витрати на оплату праці виробничих працівників та суму обовязкових відрахувань на соціальні заходи.
Згідно П(с)БО 16 ''Витрати '' до складу елементу витрат'' Витрати на оплату праці'' включається заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. .[26 с.284].
Витрати АТП визначаються за видами виробництв: основне, допоміжне, обслуговуюче. Значну частину загальних витрат становлять витрати на пально- мастильні матеріали ( ПММ ), ремонт, технічне обслуговування( ТО). Обовязкове проходження технічного огляду в органах ДАІ. Такий огляд проводиться щорічно ,за що справляються певні платежі, транспортний збір ,розмір якого залежить від літражу двигуна, типу транспортного засобу ,збори за проходження технічного огляду та за отримання талону.
Витрати від всіх видів перевезень наведені в таблиці 2,1,3 у порівнянні.
Таблиця 2,1,3
Збільшення зменшення видатків на експлуатацію автотранспорту
Статті витрат тисгрн 2004р 2005р %
Заробітна плата 384,1 506,9 132.1
Нарахування на зп 144,5 191,4 132,5
Пально-мастильні
матеріали 610,8 668,3 109,4
Автомобільні шини 73,1 74,5 101,9
Ремонт і техобслуг 204,2 122,6 60,0
Амортизація 138,5 111,9 80,8
Накладні видатки 708,2 832,4 117,4
Разом 2263,4 2508 121.1
У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці зросли на 32%.
Першим етапом аналізу використання трудових ресурсів підприємства є оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами та руху робочої сили. Основними а підста даного етапу є склад і структура персоналу, забезпеченість підприємства робітниками, адміністративно - управлінським персоналом, спеціалістами, освітній рівень, кваліфікація, професійний склад, рух робочої сили підприємства.
Аналіз чисельності працівників підприємства проводиться за трьомапоказниками:
а підс склад працівників - показник чисельності

 
 

Цікаве

Загрузка...