WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація - Реферат

Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація - Реферат

банкрута, його склад, умови і строки придбання.
Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки його придбання погоджуються з комітетом кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів,заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р. №2163-ХП зі змінами і доповненнями та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.
Порядок продажу активів платника податків у рахунок погашення податкового боргу затверджений наказом Міністерства економіки України від 07.06.01 № 123.
Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою.
Продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу, що укладаються між ліквідатором і покупцем. Усі кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника і не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження перераховуються на рахунки кредиторів у встановленому порядку.
У першу чергу задовольняються:
а) вимоги, забезпечені заставою;
б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на такі цілі;
в) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі витрати:
o на оплату державного мита;
o заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;
o на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;
o на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;
o ліквідатора господарського керуючого, пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;
o кредиторів на проведення аудиту, якщо він проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів;
o на оплату праці ліквідатора - господарського керуючого. Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією
після реалізації нею частини ліквідаційної маси, якщо інше не передбачене законодавством.
У другу чергу задовольняються вимоги:
o що виникли за зобов'язаннями банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства);
o що виникли за зобов'язанням внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян шляхом капіталізації відповідних платежів згідно з Порядком капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли за зобов'язаннями підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, затвердженим постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 06.05.2000 № 765;
o громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств чи інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників).
У третю чергу задовольняються вимоги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі ті, що виникли за зобов'язаннями у процедурі розпорядження майном боржника або у процедурі санації боржника.
У п'яту чергу задовольняються вимоги з повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства.
У шосту чергу задовольняється решта вимог.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги.
Якщо коштів, отриманих від продажу майна банкрута, недостатньо для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належить кожному кредитору однієї черги.
Якщо кредитор відмовляється від задоволення визнаної у встановленому порядку вимоги, ліквідаційна комісія не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт і ліквідаційний баланс, до якого додаються:
o відомості про виявлену ліквідаційну масу (дані її інвентаризації);
o копії договорів купівлі-продажу й акти приймання-передавання майна;
o реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;
o документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів.
Господарський суд після слухання звіту ліквідатора і з урахуванням думок членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить постанову про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.
Ліквідатор повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури.
Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів майна банкрута не залишилося, господарський суд виносить постанову про ліквідацію підприємства-банкрута.
Копії постанови про ліквідацію підприємства-банкрута направляються:
o органу, що здійснив державну реєстрацію такого підприємства;
o органам державної статистики для виключення підприємства з ЄДРПОУ;
o власнику (органу, уповноваженому управляти майном);
o органам ДПС за місцезнаходженням банкрута. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення всіх вимог кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Господарський суд може винести постанову про ліквідацію такого підприємства лише за умови, якщо в нього залишилося майнових активів менше, ніж потрібно для його функціонування відповідно до законодавства.
Скасування державної реєстрації позбавляє підприємство статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з ЄДРПОУ, тобто підприємство вважається ліквідованим.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
2. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
3. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
4. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
5. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
6. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
7. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
8. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
9. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
10. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
11. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...