WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

поверненої фінансової допомоги, отримана від неплатників податку на прибуток, пільговиків, повернена позичальником у періодах, що постають після періоду її отримання;
o суми заборгованості, щодо яких закінчився термін позовної давності;
o витрати на спецодяг, спеціальне харчування робітників;
o витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію, на виконання науково-експериментальних і конструкторських робіт, виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю, виплатою роялті;
o витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності (з питань законодавства, спеціалізованих періодичних видань);
o витрати на здійснення аудиту;
oвитрати, пов'язані з професійною перепідготовкою робітників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством;
o витрати на рекламу товарів, які продаються платником податку;
o витрати на організацію прийомів, презентацій, придбання подарунків у межах 2 % від оподатковуваного прибутку;
o витрати на страхування урожаю, майна, громадянської відповідальності, кредитних ризиків;
o витрати на придбання ліцензій, спеціальних дозволів, реєстрацію підприємства;
o витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством;
o витрати на утримання та експлуатацію дитячих яслів і садочків, дитячих музичних і художніх шкіл, установ охорони здоров'я, спортивних залів і майданчиків, клубів і будинків культури, дитячих таборів відпочинку тощо, які знаходяться на балансі підприємства;
o курсові різниці, які збільшують витрати;
o збитки від спільної діяльності;
o витрати, які виникають при продажі невиробничих фондів;
o балансова вартість об'єктів основних фондів групи 1 при їх ліквідації;
o сума перевищення балансової вартості об'єкта основних фондів групи 1 над виручкою від його продажу та інше.
Оскільки перелік інших видів витрат дуже великий, розрахунок загальної їх суми можна виконати, склавши спеціальний розрахунок, наведений у табл. 4.6.
Додаванням сум різних видів витрат, наведених вище і відображених у відповідних додатках (розрахунках) до декларації, а також власне у декларації, визначається їх загальна сума.
Однак для визначення оподатковуваного прибутку обчислена у викладеному порядку загальна сума валових витрат підлягає коригуванню на суму змін компенсації вартості товарів (робіт, послуг), на суму самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів і на суму сумнівної (безнадійної) заборгованості.
При цьому сума зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) розраховується тоді, коли куплені покупцем у звітному періоді товари змінили свою вартість. Якщо після купівлі товару (робіт, послуг) вони зменшили свою вартість, то на суму цього зниження зменшуються і валові витрати. Якщо ж вартість збільшилась, то на цю суму у покупця збільшуються і витрати.
При виявленні у звітному податковому періоді помилково не врахованих або зайво врахованих у попередніх періодах витрат, на їх суму відповідно збільшуються або зменшуються валові витрати у звітному періоді.
Коригування (збільшення) валових витрат на суму сумнівної (безнадійної) заборгованості здійснюється платником податку у тому разі, якщо у продавця є непогашена заборгованість покупцем, проти якого порушено справу про банкрутство, і продавець звернувся до суду за поверненням цієї заборгованості. Покупець збільшує валові витрати на суму погашення заборгованості, але в межах тієї суми, яка була списана раніше на збільшення валового доходу. Розрахунок сум коригування (збільшення) валових витрат в звітному періоді здійснюється у спеціальному додатку (К4) до декларації.
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, на яку зменшуються скориговані валові витрати при визначенні об'єкта оподаткування, визначається щоквартально множенням встановленого розміру відрахувань за групами основних фондів (гр. 1 - 2,0 %; гр. 2 - 10,0; гр. З - 6,0; гр. 4 - 15,0 %) на їх балансову вартість на початок розрахункового кварталу.
При цьому балансова вартість груп основних фондів (окремого об'єкта) на початок розрахункового кварталу визначається у такому порядку: до балансової вартості групи основних фондів (окремого об'єкта) на початок кварталу, що є попереднім розрахунковому, додається сума витрат, вкладених на придбання основних фондів, на виконання капітального ремонту, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних фондів, що підлягають амортизації протягом кварталу, що є попереднім розрахунковому, і віднімається вартість вилучених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта) протягом кварталу, що є попереднім звітному, а також віднімається сума амортизації, нарахованої в попередньому кварталі.
Для визначення суми амортизаційних відрахувань в розрахунковому періоді і наростаючим підсумком з початку року складається спеціальний розрахунок за формою додатка К1/1 до декларації (табл. 4.7).
Сума амортизаційних відрахувань наростаючим підсумком за півріччя, дев'ять місяців і рік визначається складанням сум нарахованої амортизації в попередніх звітних періодах.
Нарахована у викладеному порядку сума амортизаційних відра-хувань, як і сума валових витрат, враховується при визначенні об'єк-та оподаткування.
Різниця між скоригованою сумою валового доходу і скоригова-ною сумою валових витрат, а також сумою амортизаційних відрахувань становить об'єкт оподаткування.
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, розраховується у вигляді різниці між величиною об'єкта оподаткування і балансовим збитком, не компенсованим прибутком на початок року1, а також сумою прибутку, звільненого від оподаткування.
При цьому сума збитку, не компенсованого прибутком на початок року, визначається за даними бухгалтерського обліку.
Сума прибутку, звільненого від оподаткування, включає:
o прибуток підприємств суспільних організацій інвалідів, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають на ньому основне місце роботи, становить не менше 50 % загальної кількості працюючих, а фонд їх заробітної плати за рік становить не менше 25 % суми загальних витрат на оплату праці. На таку пільгу у підприємства повинен бути спеціальний дозвіл відповідного органу;
o прибуток підприємства, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва згідно із переліком Кабінету Міністрів України;
o доходи заготівельних організацій від продажу окремих видів відходів як вторинної сировини відповідно до закону і переліку Кабміну України;
o доходи у вигляді грошей, матеріальних цінностей і нематеріальних активів, отримані

 
 

Цікаве

Загрузка...