WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

з сукупного валового доходу при визначенні оподаткованого прибутку, наводиться у спеціальних розрахунках (додатках до декларації), в яких і визначаються їх суми. Наприклад, до складу витрат, пов'язаних з підготовкою, організацією, здійсненням виробництва і продажем продукції (робіт, послуг) включаються:
o вартість матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і на-півфабрикатів;
o сума перевищення балансової вартості купованих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві, залишках готової продукції на початок звітногоперіоду над їх балансовою вартістю на кінець того ж періоду (збиток);
o витрати, пов'язані з наданням послуг, виконанням робіт платнику податку;
o витрати, що зазнав платник податку - замовник довгострокового договору у вигляді наданих виконавцю авансів (передоплат);
o витрати на оплату праці;
o сума нарахувань (зборів) на обов'язкове державне пенсійне страхування та обов'язкове соціальне страхування, а також інших нарахувань на заробітну плату і прирівняних до неї платежів, що включаються у витрати;
o інші витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, здійсненням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), що включають видатки на забезпечення працівників спецодягом, взуттям, обмундируванням, а також спецхарчуванням згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України; витрати на відрядження, придбання ліцензії та інше.
Наведений склад витрат, пов'язаний з підготовкою, організацією, здійсненням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг), визначається за даними бухгалтерського обліку.
Порядок розрахунку окремих видів розглянутих прямих витрат наведений далі.
Витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, послуг, визначаються виходячи з використаної їх кількості і вартості придбання.
Витрати на оплату праці включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інші види виплат, нарахованих відповідно до діючого порядку, а також суми виплачених премій, заохочень.
Сума нарахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування і обов'язкове соціальне страхування, а також інші нарахування на заробітну плату та прирівняні до неї платежі визначаються виходячи з виконаних обсягів витрат на оплату праці і діючих ставок відрахувань від неї на відповідні цілі.
Сума податків, зборів (обов'язкових платежів), що включається до складу валових витрат, розраховується відповідно до діючого порядку їх розрахунку. Для визначення їх розміру складається спеціальний розрахунок (додаток Р2 до декларації).
Сума збитку балансової вартості запасів включає суму збитку балансової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складах, у незавершеному виробництві, у запасах готової продукції, у роздрібній торгівлі, на складі малоцінних швидкозношуваних предметів. Розрахунок суми збитку цих запасів матеріальних цінностей здійснюється у спеціальному додатку (К1/1) до декларації як різниця між балансовою вартістю відповідних видів цих цінностей на кінець і початок звітного періоду.
Витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів, визначаються виконавцем самостійно в спеціальному додатку (К2) до декларації.
Сума коштів або вартість товарів, послуг, що добровільно перераховані (передані) протягом звітного періоду до державного бюджету, до бюджетів місцевого самоуправління, неприбутковим організаціям, установам науки, освіти, культури, заповідникам тощо і включаються до складу валових витрат, враховуються в розмірі не більше 5 % оподатковуваного прибутку за минулий звітний рік.
Сума ж коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, враховується у складі валових витрат у межах 10 % оподатковуваного прибутку за минулий звітний рік. Розрахунок суми названих витрат здійснюється в спеціальному додатку (РЗ) до декларації за даними бухгалтерського обліку.
У разі отримання платником податку в попередніх звітних періодах (року) негативного значення об'єкта оподаткування (збитку), його сума належить включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного звітного року і в подальші періоди до повного погашення цього збитку.
Сума негативного значення об'єкта оподаткування (збитку) за звітний рік визначається у встановленому порядку за декларацією з податку на прибуток.
Сума витрат, пов'язана з поліпшенням основних фондів (проведення ремонтів, реконструкція, модернізація), що підлягають амортизації, враховується у складі валових витрат у межах 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів за станом на початок відповідного звітного періоду. Розрахунок цієї суми витрат на звітний рік (ліміт) та фактичні обсяги покращення основних фондів у відповідному звітному періоді здійснюються у спеціальному додатку (К1/1) до декларації.
До складу витрат за операціями з борговими зобов'язаннями і валютними цінностями включаються:
o витрати, пов'язані з придбанням облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів з обмеженим терміном дії;
o сума нарахованих (виплачених) покупцю відсотків за цінними паперами, емітованими платником податку;
o сума збитків від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих платником податку;
o витрати, пов'язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов'язаннями;
o суми перевищення сплачених сум над нарахованими за кредитно-депозитними операціями у разі дострокового погашення боргових зобов'язань;
o оплата послуг осіб, які здійснюють обмінні операції з валютними цінностями за дорученням платника податку тощо.
Сума наведених витрат за відповідний звітний період визначається за даними бухгалтерського обліку.
До складу витрат за операціями з основними фондами та нематеріальними активами включаються:
o витрати, пов'язані з утриманням основних фондів, що перебувають на консервації (перепрофілюванні);
o сума перевищення балансової вартості окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів над виручкою від їх продажу;
o сума балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, що підлягає вимушеній заміні через незалежні від платника податку обставини (крадіжка, підлягають зносу у зв'язку з небезпекою їх подальшого існування та ін.) тощо.
Обсяг цих витрат визначається за даними бухгалтерського обліку платника податку.
До складу інших витрат, що належать до валових витрат, включаються:
o витрати на охорону праці;
o витрати, що не належать до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку зі зникненням, знищенням первинних документів, але підтверджених такими документами у звітному податковому періоді;
o сума

 
 

Цікаве

Загрузка...