WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

особам відповідно до договорів дарування та інших аналогічних договорів, що не передбачають грошової чи іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення;
o вартість товарів, наданих платником податку іншим юридичним і фізичним особам без будь-якої їх компенсації і укладання відповідних угод тощо.
Наведені доходи розраховуються заданими бухгалтерського обліку (звітності) і відображаються в спеціальних додатках до декларації з податку на прибуток підприємства;
ж) до складу прибутку від операцій з землею - сума прибутку, отримана від продажу землі, що розраховується у вигляді різниці між сумою доходу, отриманого від продажу землі, і сумою витрат, пов'язаних з купівлею цієї власності, збільшених на коефіцієнт індексації балансової вартості відповідної групи основних засобів. Розрахунок суми прибутку від продажу землі здійснюється в спеціальному додатку (К1/1) до декларації з податку на прибуток.
з) до інших видів доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування:
o сума державного мита, попередньо сплаченого позивачем, яке повертається в його користь за рішенням суду (господарського суду);
o доходи від спільної діяльності та від операцій з заставою;
o сума штрафів, неустойок, пені, отриманої на основі добровільного рішення сторін договору чи за рішенням державних органів стягнення, суду, господарського суду;
o суми страхового відшкодування, отримані за загибле застраховане майно, і доходи від здійснення банківських операцій;
o суми, не враховані у складі доходів попередніх звітних періодів, але виявлені у поточному звітному періоді;
o суми відсотків (комісійних), отриманих платником податку при здійсненні кредитно-депозитних операцій;
o сума перевищення отриманих відсотків (комісійних) над нара-хованими за кредитно-депозитними операціями у разі довгострокового погашення зобов'язань щодо сплати відсотків та інше.
Наведений склад інших видів доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування, визначається за даними бухгалтерського обліку (звітності). Для визначення їх суми можливий розрахунок довільної форми (табл. 4.5).
Додаванням сум доходів, наведених вище і відображених у відповідних додатках до декларації, а також у декларації, визначається сукупний валовий дохід.
Розрахований валовий дохід коригується на суму зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг), на суму самостійно виявлених помилок за результатами діяльності підприємства в минулих податкових періодах і на суму врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості.
При цьому сума зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) розраховується у тому разі, якщо продані продавцем у звітному періоді товари змінили свою вартість. Якщо вартість раніше проданих товарів зменшується або товар повертається, то у продавця на суму такого зменшення зменшується і валовий дохід. Якщо ж компенсація за раніше проданий товар збільшилася, то підприємство отримало додатковий дохід. Отримане зменшення чи збільшення доходу за рахунок зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) відображається у відповідних рядках декларації і враховується при коригуванні суми валового доходу.
Сума доходу, помилково не врахованого або надмірно показаного у звітних (податкових) документах за минулі податкові періоди і самостійно виявленого в звітному податковому періоді, відображається у відповідному рядку в декларації з податку на прибуток підприємства.
Розрахунок суми збільшення валового доходу від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості здійснюється підприємством у спеціальному додатку (К4) до декларації.
Сума скоригованого валового доходу визначається шляхом додавання до суми валового доходу (рядок 01 декларації) сум компенсації вартості товарів, сум самостійно виявлених помилок в минулих звітних періодах і сум врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (рядок 02 декларації) або шляхом віднімання цих сум від валового доходу.
Розрахований у викладеному порядку скоригований валовий дохід є одним із складників, необхідних для визначення оподаткову-ваного прибутку.
Іншими складовими, необхідними для визначення оподатковува-ного прибутку, є сума валових витрат і амортизаційних відрахувань за відповідний звітний період.
Валові витрати виробництва та обігу- це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості товару (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. При цьому до складу валових витрат включаються: . суми всіх видів витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, здійсненням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг); . суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних об'єднань, в добродійні фонди і організації, але не більше 4 % оподатковуваного прибутку у звітному періоді; . суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються в собівартість продукції, а також пені, штрафів, неустойок, сплачених за порушення господарських договорів або за рішенням суду;
o суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах через допущення помилок, виявлених у звітному періоді;
o суми безнадійної заборгованості, а також суми заборгованості, за якими закінчився термін позовної давності;
o суми збитків від перевищення балансової вартості купованих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві й залишках готової продукції, що зараховуються на початок звітного кварталу, над вартістю цих самих цінностей і витрат на кінець того ж кварталу;
o витрати на поліпшення основних фондів (капітальний ремонт, реконструкція тощо) у межах 10 % балансової вартості відповідних груп на початок року;
o витрати на утримання та експлуатацію житлово-комунального господарства, об'єктів соціальної інфраструктури (дитячих дошкільних установ, клубів, установ охорони здоров'я та ін.);
o витрати на рекламу з пропаганди переваг вироблених товарів, а також витрати, пов'язанні з організацією прийомів, презентацій з метою реклами, але не більше 2 % від оподатковуваного прибутку;
o витрати, пов'язані зі здійсненням лізингових (орендних) операцій;
o витрати за операціями з борговими зобов'язаннями і валютними цінностями;
o витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами;
o амортизаційні відрахування за основними фондами та матеріальними активами;
o інші витрати.
Склад витрат за групами, передбаченими у декларації, що вилучаються

 
 

Цікаве

Загрузка...