WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

Прямі податки (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Прямі податки
Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів.
Види прямих податків, їх платники, розмір та порядок стягнення встановлюються в законодавчому порядку.
Нині в Україні встановлені такі види прямих податків:
o на прибуток підприємств;
o на доходи фізичних осіб;
o плата (податок) на землю;
o з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
o плата за воду;
o фіксований податок та ін.
Розглянемо сутність окремих видів прямих податків, порядок їх стягнення і сплати до бюджету.
Оподаткування прибутку підприємств
Господарюючі суб'єкти у процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності вступають у взаємовідносини з різними ланками фінансово-кредитної системи і передусім з бюджетом. Основним видом прямих податків, що сплачуються господарюючими суб'єктами до бюджету, є податок на прибуток.
Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 p., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 24 грудня 2002 p. № 349-IV, податок на прибуток сплачують суб'єкти підприємницької діяльності й інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність,
спрямовану на отримання прибутку. У цьому зв'язку платниками податку на прибутокt:
o з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;
o з числа нерезидентів - фізичні і юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україні;
o філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи та розташовані на іншій території, ніж платник податку. Разом з тим платник податку, що має такі філії, може ухвалити рішення про сплату консолідованого податку. У цьому разі сума податку на прибуток філії за відповідний період визначається розрахунково виходячи з загальної суми податку, нарахованого платником податку, і питомої ваги валових витрат з урахуванням амортизації філії в загальній їх сумі платника податку. Порядок сплати податку на прибуток у цьому разі визначає його платник самостійно до початку звітного року, про що повідомляється податковим органам як за місцем знаходження платника податку, так і за місцем розташування його філії. Відповідальність за своєчасну і повну сплату податку до бюджету за місцем розташування філії несе платник податку;
o постійні представництва нерезидентів, які одержують прибуток із джерел їх походження в Україні або виконують представницькі функції відносно таких нерезидентів чи їх засновників;
o інші організації і установи, які одержують прибуток від своєї діяльності.
Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом вирахування зі скоригованого валового доходу (виручки) сум валових витрат і амортизаційних відрахувань. При цьому валовий дохід є загальною сумою доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) за звітний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як в Україні, так і за її межами, без сум акцизного збору, податку на додану вартість й інших надходжень, що не є доходом платника податку.
До складу валового доходу включаються:
o доходи від продажу товарів (робіт, послуг);
o приріст балансової вартості запасів;
o доходи від виконання довгострокових договорів;
o прибуток від операцій із землею;
o доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;
o суми страхового відшкодування за втрачене застраховане майно;
o доходи від продажу цінних паперів, операцій з валютними цінностями і борговими зобов'язаннями;
o доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами;
o доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отрима-них від нерезидентів, процентів, роялті, від здійснення операцій лізингу (оренди);
o доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, отрима-ної у звітному періоді, а також у вигляді вартості безкоштовно наданих товарів;
o доходи від урегулювання сумнівної або безнадійної кредиторської заборгованості;
o інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткуван-ня (суми отриманої пені, штрафу, неустойок; доходи, не враховані в минулі роки, а виявлені у звітному році; проценти (комісійні), отримані від здійснення кредитно-депозитних операцій, та ін.).
Разом з тим до складу валового доходу не включаються:
o суми ПДВ, акцизного збору, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг);
o суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого май-на у платника податку у випадках, передбачених законодавством;
o суми коштів і вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) у вигляді компенсації прямих витрат або збитків, понесених платником податку через порушення його прав і інтересів, що охороняються законом;
o суми податків, зборів і обов'язкових платежів, що повертаються платнику податку з бюджету як надмірно внесені платежі;
o суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, у тому числі грошові або майнові внески, здійснювані відповідно до договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;
o суми отриманого платником податку емісійного доходу;
o доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, які були вже оподатковані у встановленому порядку;
o кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка подається іншими державами відповідно до міжнародних угод;
o кошти, що надаються платнику податку з державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
o суми доходів, що накопичуються на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;
o інші надходження згідно із законом про оподаткування прибутку. Склад доходів платника податку за їх групами, визначеними у
Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" і в декларації з податку на прибуток вказується у спеціальних розрахунках (додатках до декларації), в яких і визначаються ці суми. При цьому до складу окремих видів доходів включаються: а) до складу доходів від продажу товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...