WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат

Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат

розпочатих, але не завершених виробів, що перебувають на різних стадіях виробничого процесу з моменту першої операції до здачі готової продукції на склад.
Норматив оборотних активів, що виділяються на заснування незавершеного виробництва, залежить від обсягу та складу продукції, що виробляється, тривалості виробничого циклу, собівартості продукції та характеру збільшення витрат у процесі виробництва.
Норматив власних оборотних активів у незавершеному виробництві обчислюється за формулою
де В - однодобові витрати на виробництво продукції у IV кварталі, грн; Т - тривалість виробничого циклу, днів; К - коефіцієнт наростання витрат.
Однодобові витрати визначаються діленням на 90 витрат на обсяг випуску валової продукції в оцінці за виробничою собівартістю IV кварталу запланованого року.
Тривалість виробничого циклу відображає час перебування продукції в незавершеному виробництві від першої технологічної операції до повного виготовлення продукції та здачі її на склад. Вона визначається на основі технологічних карт та інших планових нормативів виробництва за кожним виробом у календарних днях.
У тривалість виробничого циклу включається час, витрачений на обробку деталі (технологічний запас), час на транспортування дета-лей від одного робочого місця до іншого і здачу готової продукції на склад (транспортний запас), час перебування виробів, що обробляються, між окремими операціями (оборотний запас), час перебування виробу у страховому запасі.
Коефіцієнт наростання витрат відображає характер збільшення витрат у незавершеному виробництві за днями виробничого циклу. При рівномірному наростанні витрат він обчислюється за формулою
де В ,В -витрати відповідно одночасні та наростаючі, грн.
При нерівномірному зростанні витрат за днями виробничого циклу, цей коефіцієнт обчислюється за формулою
де С- середня вартість виробу в незавершеному виробництві, грн; П - виробнича собівартість виробу, грн.
Середня вартість виробу в незавершеному виробництві обчис-люється як середньозважена величина витрат, що припадає на кож-ний день виробничого циклу, і кількості днів їх знаходження у процесі виробництва.
При поєднанні рівномірних і нерівномірних витрат середня вартість виробу в незавершеному виробництві розраховується за формулою
де Т - тривалість виробничого циклу, днів; TVT2- час від моменту вкладення разових витрат до завершення виробничого циклу, днів; B1, B2, ... - витрати за днями виробничого циклу, грн; В - витрати, що здійснюються рівномірно протягом виробничого циклу.
Приклад. Виробнича собівартість виробу - 250 тис. грн; тривалість виробничого циклу - 6 днів. Витрати на виробництво у пер-ший день становили 55 тис. грн, у другий - 52 тис. грн, решта 143 тис. грн - це витрати, що здійснюються рівномірно щодня. Коефіцієнт наростання витрат
Норматив оборотних активів у незавершеному виробництві
де В - обсяг випуску валової продукції за кошторисом на IV квар-тал наступного року, грн; Д - кількість днів у періоді, Д = 90. Підставивши відповідні показники у формулу (5.6), дістаємо
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції
До готової продукції належать вироби, завершені у виробництві, прийняті відділом технічного контролю та здані на склад. Норматив оборотних активів на залишки готової продукції, визначається як добуток норми оборотних активів у днях на вартість однодобового випуску товарної продукції в наступному році за виробничою собівартістю:
де В - обсяг випуску товарної продукції у IV кварталі наступного року (при рівномірно наростаючому характері виробництва) за виробничою собівартістю, грн; То - норма оборотних активів на готову продукцію, днів.
Норма оборотних активів на запаси готової продукції складається з таких елементів: часу, необхідного для комплектування виробів для постачання; часу на пакування продукції; часу на оформлення та здачі банку платіжних документів. Час на зазначені операції визначається розрахунково (хронометражем).
При великій номенклатурі продукції, що випускається, виокремлюються основні види виробів, що становлять 70-80 % загального обсягу випуску. За ними розраховується середньозважена норма оборотних активів, яка потім поширюється на всю готову продукцію, що перебуває на складі.
Множенням вартості однодобового випуску товарної продукції, оціненої за виробничою собівартістю в запланованому році, на середньозважену норму оборотних активів у днях визначають норматив.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на витрати майбутніх періодів
До витрат майбутніх періодів належать витрати, що здійснюються в поточному плановому періоді, але відносяться на собівартість продукції в наступному періоді. Це витрати з освоєння нових видів продукції, удосконалення технології виробництва, на передплату періодичних видань, орендну плату та ін.
Норматив на витрати майбутніх періодів визначається так: до витрат майбутніх періодів, які має підприємство на початок планованого року, додаються витрати, що здійснюються в запланованому році, і віднімаються витрати, що включаються у собівартість продукції, яка виробляється в запланованому році. Норматив власних оборотних активів на витрати майбутніх періодів обчислюється за формулою
де Вн , В - витрати майбутніх періодів відповідно на початок запланованого року і ті, що будуть здійснені в запланованому році
за відповідними кошторисами; Вв - витрати наступних періодів, що включаються в собівартість продукції запланованого року.
Так розраховуються нормативи власних оборотних активів за їх окремими елементами методом прямого рахунку. Додаючи суми нормативів, розрахованих за окремими елементами оборотних активів, отримують сукупний норматив по підприємству.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічнимметодом
Економічний (укрупнений) метод розрахунку нормативу застосовується, як правило, на діючих підприємствах. Особливість обчислення нормативу цим методом полягає в тому, що при цьому обчислюються не нормативи за окремими елементами оборотних активів, а одразу сукупний норматив на кінець запланованого року. Він визначається виходячи з діючого сукупного нормативу в поточному році, зміни обсягів виробництва та прискорення обігу оборотних активів у запланованому році.
При обчисленні сукупного нормативу на запланований рік економічним методом використовуваний сукупний норматив поточного року поділяється на дві частини: 1) нормативи за статтями оборотних активів, розмір яких безпосередньо залежить від зміни обсягів витрат на виробництво (сировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція); 2) нормативи за статтями оборотних активів, розміри яких безпосередньо не залежать від зміни витрат на виробництво (запасні частини для ремонтів обладнання, витрати майбутніх періодів, малоцінні та швидкозношувані предмети).
Норматив за оборотними активами, розмір яких залежить від зміни обсягів виробництва, обчислюється множенням діючого нормативу за цим елементом оборотних активів на відсоток зміни обсягів виробництва, а за оборотними активами, розмір яких не залежить від зміни обсягів виробництва, - множенням діючого нормативу за цими видами оборотних активів на 50 % приросту обсягів виробництва.
Обчислена сума сукупного нормативу на запланований рік з урахуванням зміни обсягів виробництва коригується на встановлений розмір прискорення обороту оборотних активів у запланованому році.
Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерела його покриття
Сукупний норматив

 
 

Цікаве

Загрузка...