WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат

Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат

купованими напівфабрикатами шляхом множення розрахованої норми запасу у днях на вартість одноденної її витрати на виробничі та невиробничі потреби в запланованому році. При цьому норматив обчислюється за всіма видами палива (крім газу), що використовуються на технологічні цілі та господарські потреби виробництва.
Якщо підприємство переведене на газ, то створюються страхові запаси твердого та рідкого палива.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на допоміжні матеріали
Норматив власних оборотних активів на допоміжні матеріали визначається множенням норми запасу у днях на вартість їх одноденної витрати, що визначається кошторисом витрат на виробництво. При цьому норми за видами допоміжних матеріалів обчислюються в тому самому порядку, що й за основними матеріалами.
Розрахунок нормативу ВЛАСНИХ оборотних активів на запаси тари
Норматив на запаси тари обчислюється множенням норми у днях на вартість однодобового обороту (витрати) тари за її видами.
Норма оборотних активів за тарою визначається залежно від джерел її надходження (способу заготівлі) та порядку використання. Розрізняють тару куповану, власного виробництва, з поверненням та без повернення.
За купованою тарою, призначеною для пакування готової продукції, норма оборотних активів встановлюється так само, як за сировиною, основними матеріалами та купованими напівфабрикатами виходячи з інтервалів поставок. При цьому враховується час перебування тари в дорозі, на складі, ремонті, промиванні, у поточному та страховому запасі. Час же перебування тари в кожному стані визначається розрахунково (хронометражем). Сума часу перебування тари в кожному стані становитиме норму у днях за цим видом оборотних активів. Наприклад, час перебування тари в дорозі становить 3 дні, на складі - 2 дні, у поточному запасі - 15 днів, у страховому - 10 днів. Тоді загальна норма на куповану тару становитиме 30 днів. Норматив при однодобовій витраті тари на суму 5000 грн становитиме 30 днів х 5000 грн = 150,0 тис. грн.
За тарою власного виробництва, вартість якої врахована в ціні готової продукції, норма запасу визначається як проміжок часу від виготовлення тари до упакування в неї продукції, призначеної для відвантаження.
За тарою, що надходить з матеріалами і не повертається постачальникам, норма оборотних активів залежить від часу перебування тари під цими матеріалами. Якщо така тара використовуватиметься в подальшому, то враховується також час, необхідний на ремонт, сортування та підбір її партій.
За тарою, що підлягає поверненню норма оборотних активів складається з часу одного обороту тари, що включає період від моменту сплати тари з матеріалами до здачі документів у банк на відвантажену постачальнику тару.
Норматив оборотних активів за тарою загалом дорівнює сумі добутків однодобового обороту (витрати) тари за видами на норму запасу в днях.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запасні частини для ремонту
Норматив на запасні частини для ремонту машин, устаткування та транспортних засобів можна обчислювати двома методами: прямого рахунку та укрупненим.
За методом прямого рахунку вартість і кількість запасних частин, необхідних для капітального та поточного ремонтів у запланованому році, визначаються за кошторисами, що складаються на ремонт відповідних видів машин, транспортних засобів та устаткування.
Однак оскільки цей метод складний, розрахунок нормативу на запасні частини можна виконати укрупненим методом.
За укрупненим методом норматив обчислюється виходячи з норми, що визначається в абсолютних величинах, і вартості машин, устаткування та транспортних засобів. При цьому норма оборотних активів визначається в абсолютних величинах діленням вартості середньорічного залишку запасних частин на середню вартість машин, транспортних засобів та устаткування, а норматив - множенням норми (у гривнях, копійках) на балансову (початкову) вартість машин, транспортних засобів та устаткування на кінець запланованого року. Розрахунок розглядуваного нормативу наведено в табл. 5.3.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів
Малоцінними та швидкозношуваними вважаються предмети, які використовуються щонайбільше один рік або протягом нормального операційного циклу, якщо він триває понад рік. До них належать:
o інструменти та обладнання загального призначення - різальні, слюсарно-монтажні та подібні інструменти, вимірювальні прилади і пристосування, універсального призначення для виготовлення різних видів продукції;
o спеціальні інструменти і пристрої - інструменти, штампи, прес-форми і подібні предмети, призначені для виконання лише одного індивідуального замовлення або виробництва певних виробів;
o технологічна тара, що багаторазово використовується в технологічному процесі - фляги, діжки, контейнери для транспортування продукції, піддони тощо;
o інвентар виробничого призначення - робочі столи, верстатки, шафи, тумбочки, збруя, вулики тощо;
o господарський інвентар - конторські та інші меблі (столи, стільці, шафи, портьєри), вішалки, телефонні апарати, протипожежний інвентар тощо;
o прилади, засоби автоматизації та лабораторне обладнання;
o спеціальний одяг, взуття та запобіжні пристосування - комбінезони, костюми, брюки, куртки, халати, ковдри, простирадла тощо;
o інші малоцінні та швидкозношувані предмети - кухонний посуд, спортивний і туристський інвентар, інвентар для соціально-культурних заходів тощо.
Малоцінні та швидкозношувані предмети можуть перебувати на складі та в експлуатації. Норматив розраховується за предметами, що перебувають на складі.
За інструментами та приладами норматив обчислюється методом прямого рахунку виходячи з відповідного набору малоцінних і швидкозношуваних інструментів та приладів і їх вартості. При цьому кількість відповідних наборів визначається виходячи з норм, передбачених на одну людину, та чисельності осіб, яким видаються ці інструменти та прилади.
За господарським інвентарем норматив розраховується окремо за конторським, побутовим та виробничим інвентарем. При цьому за конторським та побутовим інвентарем норматив встановлюється виходячи з кількості місць і вартості набору реманенту на одне місце, за виробничим - обчислюється методом прямого рахунку (встановлена потреба в комплектах цього інвентарю множиться на вартість одногокомплекту).
Норматив власних оборотних активів за спецодягом та взуттям визначається множенням вартості однодобової витрати спецодягу та взуття на норму запасу в днях. Остання встановлюється підсумовуванням часу, необхідного на транспортний, поточний та страховий запаси спецодягу та взуття.
За спеціальними інструментами та приладами норматив обчислюється виходячи з відповідної кількості її наборів, строку служби та вартості. У такому ж порядку визначається норматив на виробничу тару.
На підприємствах, де питома вага малоцінних та швидкозношуваних предметів у структурі оборотних активів невелика, норматив на них розраховується виходячи з норми та суми витрат на виробництво. При цьому норма встановлюється у відсотках діленням вартості фактичного мінімального залишку малоцінних та швидкозношуваних предметів за попередній рік на суму витрат на виробництво за цей самий рік. Норматив визначається множенням норми у відсотках на суму витрат на виробництво в запланованому році.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво
До витрат у незавершеному виробництві належать усі витрати, вкладені у вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...