WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат

Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств
Зміст
1. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати..
2. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси палива.
3. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на допоміжні матеріали.
4. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси тари.
5. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запасні частини для ремонту.
6. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів.
7. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво.
8. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції.
9. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на витрати майбутніх періодів.
10. Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом.
11. Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття.
12. Показники використання оборотних активіви та їх розрахунок.
13. Контроль за використанням оборотних активів.
14. Розмір власних оборотних активів, необхідних підприємству для забезпечення нормальної діяльності, встановлюється нормуванням.
Нормування - це процес обчислення частини оборотних активів (запасів та витрат), потрібної підприємству для забезпечення нормального, неперервного процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків.
Основним завданням нормування є розробка на кожному підприємстві економічно обґрунтованих норм та нормативів власних
оборотних активів, що забезпечують прискорення обороту та найефективніше використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Нормування оборотних активів включає розробку та встановлення на підприємствах спеціальних норм за окремими видами матеріальних цінностей, витрат виробництва тощо, а також розрахунок нормативу власних оборотних активів у грошовому вираженні на кінець року, кварталу.
Норма - це обчислювана у встановленому порядку за кожним видом оборотних активів відносна або мінімальна їх величина, необхідна для розрахунку нормативу. За одними видами оборотних активів норма обчислюється в абсолютних величинах (гривнях, копійках), за іншими - у відносних величинах (відсотках).
Норми оборотних активів за їх видами повинні розроблятися на кожному підприємстві спеціальною комісією відповідно до Типового порядку визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей, затвердженого Міністерством фінансів та Міністерством економіки України від 31 травня 1993р.
Розроблені норми діють кілька років і переглядаються при зміні технології виробництва, номенклатури продукції, що випускається, умов матеріально-технічного постачання.
Норматив - це мінімальний розмір власних оборотних активів у грошовому вираженні, необхідний підприємству для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків. Нормативи власних оборотних активів мають ураховувати потреби підприємства в активах не тільки для основної діяльності, а й для капітального ремонту будинків, споруд, що виконується господарським способом, а також для допоміжних підприємств та інших служб підприємств, що не перебувають на самостійному балансі.
Норми та нормативи обчислюються шляхом складання спеціальних розрахунків за кожним видом оборотних активів, що нормуються. Визначаються нормативи на кінець планового року за окремими видами оборотних активів шляхом множення норми на обсяг (одноденну витрату) нормованих цінностей або витрат виробництва, що враховуються. Дані, необхідні для розрахунку норм та нормативів за окремими елементами нормованих оборотних активів, беруть з відповідних видів бухгалтерської звітності (балансів тощо) і таблиць виробничо-фінансового плану.
Нормування оборотних активів може здійснюватися трьома методами: прямого рахунку, аналітичним та методом коефіцієнтів.
Метод прямого рахунку полягає в тому, що спочатку визначаються відповідно до діючого порядку норми та нормативи за окремими елементами оборотних активів, а потім додаванням їх сум - сукупний норматив.
При аналітичному методі виключається розрахунок нормативу за окремими елементами оборотних активів, а сукупний норматив на запланований рік обчислюється виходячи з чинного нормативу в поточному році, скоригованого на зміну обсягу виробництва (обсягу товарної продукції) та розміру прискорення обігу оборотних активів у запланованому році.
При застосуванні методу коефіцієнтів норматив власних оборотних активів на запланований рік розраховується за нормативом, що діяв у попередньому році, і розміром змін відповідних запасів та витрат у запланованому році.
Використання того чи іншого методу розрахунку нормативу власних оборотних активів залежить від часу функціонування та економічного становища підприємств. При створенні підприємств, а також в умовах їх функціонування для розрахунку нормативів власних оборотних активів найдоцільніше застосовувати метод прямого рахунку.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати.
Норматив власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати визначається у грошовому вираженні множенням вартості їх однодобової витрати в запланованому році на норму оборотних активів у днях:
Н = ОЛГ,
де О - однодобова витрата сировини, матеріалів та напівфабрикатів, грн; N- норма оборотних активів, днів.
Однодобова витрата сировини, матеріалів та напівфабрикатів визначається діленням вартості їх річної (квартальної) витрати в запланованому році на 360 (90) днів.
Норма оборотних активів за кожним видом або за однорідною групою матеріалів враховує час їх перебування в поточному, страховому, транспортному, технологічному запасах, а також час, необхідний для відвантаження, доставки, прийняття та складування матеріалів.
Підсумовуючи визначені за окремими операціями норми оборотних активів за відповідними видами сировини, матеріалів та напівфабрикатів, отримують загальну норму.
Множенням загальної норми на вартість однодобової витрати відповідного виду цінностей визначають норматив.
Якщо найменувань сировини та матеріалів багато і вони надходять від багатьох постачальників, що утруднює розрахунок норми за окремими її елементами (доставка, приймання, зберігання тощо), визначають норму в середньому за всіма матеріалами виходячи з фактичних даних про вартість їх витрат у звітному році та розміру їх середнього залишку. При цьому середній залишок визначається на підставі звітних даних за кварталами діленням на 4 суми половини залишку на початок та кінець року плюс повні залишки на початок II, III та IV кварталів. Норма у днях обчислюється діленням середньорічного залишку сировини та матеріалів за попередній звітний рік на їх одноденну витрату в цьому самому році. Множенням вартості однодобової витрати сировини та матеріаліву запланованому році на норму оборотних активів у днях визначають норматив власних оборотних активів за сировиною та матеріалами.
Розрахунок норми та норматив розглядуваних власних оборотних активів наведено в табл. 5.2.
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси палива
Запаси пального на підприємствах створюються, як правило, у розмірі мінімальних залишків з урахуванням змін його споживання (витрат) у запланованому році.
Отже, норматив за цим видом цінностей визначається аналогічно обчисленню нормативу за сировиною, основними матеріалами
та

 
 

Цікаве

Загрузка...