WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області) - Курсова робота

Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області) - Курсова робота

ринковій економіці гнучкості, оперативності реагування на потреби ринку, мобільності; прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції; створення нових робочих місць і вирішення проблеми зайнятості; пом'якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення середнього класу.
4. Головними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є: відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва; неймовірно важкий тягар оподаткування; низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності; відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу; обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів; недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативногозабезпечення.
5. Основними макроекономічними чинниками, які впливають на розвиток малого підприємництва, є: обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку; вкрай незначна інвестиційна активність, обмеженості кредитів.
6. Ключовими проблемами на шляху подальшого розвитку та росту малого бізнесу в Україні є труднощі при виході на ринок для новостворюваних підприємств та надмірні регулятивні вимоги і податки для діючи підприємств.
7. Подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може призвести до згортання (в основному через подальшу тінізацію) цього сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Через це і виникає необхідність дієвої державної політики підтримки малого бізнесу.
8. Формування державної політики розвитку малого підприємництва полягає у створенні цілісної системи його державної та громадської підтримки. Одним з дієвих механізмів розвитку підприємництва є прийняття, відповідно з положенням Концепції державної політики розвитку малого підприємництва, одноіменної Програми та регіональних програм, які враховують специфіку кожної території і визначають пріоритети розвитку підприємництва.
9. Реалізація Програм створить умови для збільшення кількості діючих малих підприємств, приріст нових робочих місць, росту частки малих підприємств у валовому внутрішньому продукті, додаткових надходжень до бюджету, отримання додаткових товарних ресурсів, підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників; допоможе вирішенню соціально-політичних завдань; формуванню широкого прошарку дрібних власників, який є основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної диференціації населення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про концепцію державної політики розвитку малого підприємництва. Постанова КМУ від 3.04.1996 р. № 404.
2. Про підприємництво. ЗУ від 7.02. 1991 р. №698- ХІІ.
3. Про підприємства в Україні. ЗУ від 27.03. 1991 р. № 887- ХІІ.
4. Про державну підтримку малого підприємництва. Указ Президента України від 12.05.1998 р. № 456/98.
5. Про усунення обмежень, що стимулюють розвиток підприємництва. Указ Президента України від 3.01.1998 р.
6. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва. Указ Президента України від 3.07.1998 р. № 727/98.
7. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. - К.: ІЗМН, 1996. - 192 с.
8. Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / За ред. О.В.Кужель, А.К.Кінаха, В.В.Костицького. - К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. - 190 с.
9. Плоткін Я.Д. Підприємцю про підприємництво. - Львів, 1993. - Ст. 63-75.
10. Варналій З. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення, стр. 58-64.
11. Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. - М.: Ось-89, 1997. - 336 с.
12. Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 62-63. - Стр. 4.
13. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995. - 267 с.
14. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов / Ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. - М.: ЮНИТИ, 1998. - Стр. 92-117.
15. Кузьмін О.Є., Загородній А.Т., Громяк Л.С. Малі форми підп-риємництва. Навчальний посібник. - Львів: Центр Європи, 1996. - Стр. 4-36.
ДОДАТКИ
Додаток 1
Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах
Показники Країни
США Японія ФРН Англія Франція Італія
Чисельність персоналу х х х х х х
Обсяг обороту капіталу х х х х х
Обсяг річного доходу х
Ступінь участі в капіталі інших фірм х
Додаток 2
Таблиця 1 - Частка МП в окремих галузях господарства США
Сфера Частка, %
Машинобудування
Металургія
Взуттєва промисловість
Швейна промисловість
Гумова і пластмассова 21
10
23
40
23
Таблиця 2 - Приріст МП у Великобританії
Сфера Частка приросту, %
Сільське господарство
Промислове виробництво
Будівництво
Транспорт
Гуртова торгівля
Роздрібна торгівля
Фінансування
Постачання
Послуги 0,2
28,8
46,1
30,4
27,3
-2,2
86,4
9,2
100,5
Таблиця 3 - Місце МП в економіці Японії
Галузь Частка МП, %
За кількістю, всього, в т.ч.
в обробній промисловості
в оптовій і роздрібній торгівлі
За чисельністю зайнятих, всього, в т.ч.
в обробній промисловості
в оптовій і роздрібній торгівлі
За обсягом продаж, всього, трлн. єн, в т.ч.
в обробній промисловості
в оптовій і роздрібній торгівлі
99,2
99,5
99,4
82,0
74,4
87,0
51,6
80,4
Таблиця 4 - Розмірна структура підприємств в ЄС та США*, %
Кількість працівників, чол. США ЄС
До 100
100-499
500 і більше
Всього 47/20
18/15
35/65
100 55/42
16/20
29/38
100
* У чисельнику наведено всі сектори економіки, у знаменнику - виробництво.
Додаток 3
Рис. 1 - Державні структури підтримки малого бізнесу країн-членів Європейського економічного співтовариства
?
Рис. 2 - Система державних органів підтримки малого бізнесу в США
?
Рис. 3 - Державні структури малого бізнесу в Японії
Додаток 4
Таблиця 1 - Кількість статистично малих підприємств за галузями економіки
за 1998-1999 роки
Галузі Кількість підприємств, всього Статистично малі підприємства
всього в % до загальної кількості
1998 1999 1998 1999 1998 1999
Всього
Промисловість
Сільське господарство
Лісове господарство
Рибне господарство
Транспорт і

 
 

Цікаве

Загрузка...