WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області) - Курсова робота

Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області) - Курсова робота

підприємств за галузевою ознакою
Важливим показником діяльності малих підприємств є обсяги виробництва (додаток 6). Найвизначніше місце серед підприємств, що мали обсяги виробництва, посідають малі підприємства сфери торгівлі та громадського харчування. Ними в 1998 році вироблено продукції, надано послуг на суму 29647,1 тис.грн., в 1999 році - 47630,7 тис.грн. Підприємства, які діють в галузях сільськогогосподарства, операцій з нерухомим майном, матеріально-технічного постачання і збуту, а також житлового господарства в 1999 році зменшили обсяги виробництва, порівняно з 1998 роком. Обсяг виробленої продукції у всіх інших сферах збільшився.
В додатку 7 відображено обсяги виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг) в розрізі міст і районів. Найбільша кількість МП працює в м. Луцьку - 840, в м. Ковелі - 143. Найменшу кількість малих підприємств зареєстровано в Володимирі-Волинському районі - 8.
В 1999 році в м.Луцьку вироблено продукції на суму 85837,2 тис.грн., реалізовано - на 308681,7 тис.грн. Луцький район також вирізняється поміж інших районів Волинської області обсягами виробленої і реалізованої продукції, які відповідно становлять 1363,5 тис.грн. і 37100,7 тис.грн.
В додатку 8 відображено наявність основних фондів МП області.
Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.
Всього в 1997 році нараховувалось основних засобів на суму 331237,0 тис.грн., в 1998 році - на 507254,6 тис.грн. Найбільше основних засобів в 1997 році було в житлово-комунальних організаціях - на 114923,5 тис.грн., в промисловості - на 127475,5 тис.грн., в комунальному господарстві - на 30506,2 тис.грн., у сільському господарстві - на 21399,8 тис.грн., у будівництві - на 20527,0 тис.грн. В 1998 році лідерство зберегли ті ж самі галузі економіки.
Найменшу кількість основних засобів мали малі підприємства, що працювали в сферах інформаційно-обчислювального обслуговування (1997 рік - 5,9 тис.грн., 1998 рік - 6,3 тис.грн.), управління (1997 рік - 18,1 тис.грн., 1998 рік - 20,0 тис.грн.), наука і наукове обслуговування (1997 рік - 31,0 тис.грн., 1998 рік - 42,4 тис.грн.).
На жаль, управління статистики Волинської області не фіксувало такий показник, як наявність основних фондів малих підприємств у 1999 році.
Важливим підходом до вивчення діяльності малих підприємств є аналіз фонду оплати праці та чисельності працівників підприємств за галузями економіки (див. додаток 9). Загальний фонд оплати праці в 1998 році налічував 14071,7 тис.грн. Велика частка належала промисловості - 3576,8 тис.грн., торгівлі та громадському харчуванні - 5009,2 тис.грн., будівництву - 2200,0 тис.грн. В 1999 році ці галузі займають також передові позиції. Найменший фонд оплати праці як в 1998, так і в 1999 роках, мають малі підприємства, які працюють в сфері операцій з нерухомим майном (в 1998 році - 31,0 тис.грн., в 1999 році - 51,6 тис.грн.), культури і мистецтва (в 1998 році - 38,4 тис.грн., в 1999 році - 25,9 тис.грн.).
В 1998 році середньооблікова чисельність працівників була 12829 осіб. Ця цифра в 1999 році зросла до 17098 осіб. Найбільша кількість працівників в 1998 році мала місце роботи в сфері торгівлі і громадського харчування - 4817, в 1999 році - 5454, промисловості (1998 рік - 3448, 1999 рік - 5668), будівництві (1998 рік - 2048, 1999 рік - 2323). Найменше осіб працювало в таких галузях економіки, як лісове господарство (1998 рік - 8, 1999 рік - 49), операції з нерухомим майном (1998 рік - 27, 1999 рік - 18).
Проаналізувавши діяльність малих фірм, можна зробити висновок, що в 1998-1999 роках найактивніше діяли ті підприємства, що працювали в сферах торгівлі та громадського харчування, будівництва, промисловості.
2.3. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності малих підприємств
Внаслідок реалізації заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку малого бізнесу, зростає роль суб'єктів малого підприємництва у створенні фінансових результатів області, ними забезпечується близько 20% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його дохід і прибуток.
Доход - як показник фінансових результатів - це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Загальна величина доходу підприємства включає доход від: реалізації продукції, робіт, послуг; реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів); позареалізаційних операцій (пайової участі у здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій тощо).
Прибуток - та частина виручки, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства [14].
Вивчаючи ефективність діяльності підприємств, варто розглянути обсяги реалізованої ними продукції (додаток 10). Всього в 1998 році виручка від реалізації продукції становила 487348,6 тис.грн., в 1999 році - 532946,1 тис.грн. Найбільші обсяги зареєстровано в галузі торгівлі та громадського харчування (1998 рік - 347314,7 тис.грн., 1999 рік - 367542,4 тис.грн.), промисловості (1998 рік - 99235,6 тис.грн., 1999 рік - 72856,6 тис.грн.), будівництві (1998 рік - 19953,9 тис.грн., 1999 рік - 26263,4 тис.грн.). Найменші обсяги реалізації робіт та послуг мають місце в сферах операцій з нерухомим майном (1998 рік - 138,1 тис.грн., 1999 рік - 86,5 тис.грн.), а також культури і мистецтва (1998 рік - 88,6 тис.грн., 1999 рік - 96,8 тис.грн.).
Розглянемо фінансові результати госпрозрахункових підприємств за галузями економіки за показником балансового прибутку (додаток 11).
Балансовий прибуток (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто він включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.
Всі підприємства на 1997 рік мали 30281 тис.грн. збитку. В 1998 році він становив 194270 тис.грн., а в 1999 році - 121771 тис.грн. При цьому статистично малі підприємства лише в 1998 році мали збитку 7560 тис.грн., в попередньому і наступному роках збитку не було, а прибутку нараховувалось у 1997 році 15656 тис.грн., 1999 році - 1283 тис.грн. Серед малих підприємств в 1998 році найбільші збитки мали фірми, які працювали в сфері торгівлі та громадського харчування - 5580 тис.грн. В 1997 році ці підприємства вирізнялися серед інших найбільшим прибутком - 11609 тис.грн. Можна помітити, що

 
 

Цікаве

Загрузка...