WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів - Реферат

Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів - Реферат


Реферат на тему:
Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів
Доходи громадян, отримувані від підприємницької діяльності, підлягають обкладенню податком. Особливість обкладення цих доходів полягає в тому, що оподатковуваним вважається сукупний чистий дохід, визначений як різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при здійсненні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки та з питань інтеграції України та Державним комітетом України зі сприяння малим підприємствам та підприємництву.
До витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать ті, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою адміністрацією України і Міністерством економіки та з питань інтеграції України.
Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їх продажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цих товарів в Україну і перерахованою у гривні за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.
Податок з фактичного річного доходу податкові органи обчислюють за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці - за місцем її здійснення з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.
Доходи громадян оподатковуються податковими органами на підставі таких документів:
o декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід;
o матеріалів перевірок діяльності громадян, здійснених податковими органами;
o отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за відповідною довідкою (форма № 2).
Сума податку з доходу підприємця обчислюється в такому порядку. Спочатку на основі декларації визначається сума чистого річного доходу. Потім розраховується середньомісячна сума доходу і з неї за встановленою ставкою оподаткування доходів громадян нараховується сума податку.
Обчислений податковими органами податок нараховується і сплачується в такому порядку:
o протягом року платники щоквартально сплачують у бюджет по 25 % річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше сплачують податок, - 25 % суми, нарахованої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік;
o авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;
o суми плати податку, сплачені протягом року у вигляді авансових платежів, враховуються при остаточному розрахунку суми річного податку.
У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 % і більше проти очікуваного податковими органами мають бути перераховані суми податку за строками сплати, що не настали.
Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають до податкового органу декларацію щоквартально у 40-денний строк після завершення кварталу, а після закінчення року - до 1 квітня наступного року. У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або за інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).
Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, можуть сплачувати податок авансовими платежами з оцінюючого доходу, а за окремими видами діяльності - з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахунком податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахований у 1,5 рази.
Перелік видів діяльності, які можуть здійснюватись за умов фіксованих оплат прибуткового податку (шляхом придбання патенту), і розміри фіксованої суми податку (плати за патент) за ними затверджуються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Придбання патенту здійснюється в податковій адміністрації.
Розмір фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, не може бути меншим від 20 грн і перевищувати 100 грн за календарний місяць.
Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому разі платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у строки, передбачені для його видачі.
Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на
фонд оплати праці, утримань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податком на промисел, збором у Фонд соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове державне пенсійне страхування та ін.
Список використаної літератури:
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Фінансовадіяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...