WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оподаткування доходів фізичних осіб - Реферат

Оподаткування доходів фізичних осіб - Реферат

вигляді заробітної плати, а також сум, наданих податкових соціальних пільг.
Якщо в результаті здійснення перерахунку за випадком закінчення застосування соціальних пільг встановлюється недоплата податку, то ця сума утримується роботодавцем з платника податку за рахунок його будь-якого оподатковуваного доходу за відповідний місяць, а при нестачі сум такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення сум такої недоплати.
Якщо ж в результаті кінцевого розрахунку з платником податку, який закінчує свої трудові відносини з роботодавцем, встановлюється сума недоплати податку, то вона утримується з доходів платника за останній місяць роботи, а якщо ж сума недоплати податку перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання роботодавця - платника податку або утримується з його рахунка.
Якщо в результаті кінцевого розрахунку з платником податку, який закінчує свої трудові відносини з роботодавцем, встановлюється сума переплати податку, що перевищує суму податкового зобов'язання звітного періоду, то ця сума належить відшкодуванню з бюджету у встановленому порядку.
Відповідно до ст. 67 Конституції України усі громадяни, які мають дохід (заробіток) щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (до 1 квітня наступного за звітним року).
Однак згідно з новим Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. № 889-IV усі громадяни, які у 2004 р. отримували і надалі отримуватимуть доходи лише через податкових агентів (підприємств, установ, організацій) незалежно від того, за основним місцем роботи чи за сумісництвом, можуть не подавати декларацію про доходи, тому що всі податкові агенти, які нараховують заробітну плату, утримують із неї податки, відповідають і за правильність нарахування податків, і за своєчасність їх сплати.
Разом з тим громадяни, які отримують заробітну плату не через податкових агентів (підприємств, установ, організацій), а зрук працедавця, повинні звітувати про свої заробітки перед податковим органом, тобто зобов'язані надавати річну декларацію про свої доходи.
З працівників, прийнятих на роботу, податок із сукупного доходу за перший місяць роботи, якщо цей дохід перевищує неоподатковуваний мінімум, утримується з виплат за першу половину наступного місяця. Якщо заробіток виплачується один раз на місяць, податок утримується при його виплаті за поточний місяць. У разі виплати заробітку двічі на місяць, за умови утримання податку з заробітку поточного місяця, податок утримується й перераховується в бюджет у встановлений термін.
Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працівників, стягуються підприємствами, установами й організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.
Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з працівників, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами й організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.
Стягнення заборгованості прибуткового податку з працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Відповідальність за правильність утримання і своєчасне перерахування до бюджету прибуткового податку несуть підприємства, установи, організації, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
Так, за несвоєчасну сплату до бюджету утриманого з доходів громадян прибуткового податку, а також неповне його утримання або неутримання відповідно до чинного законодавства платники податку сплачують пеню в розмірі 120 % облікової ставки Національного банку України від суми недоїмки за кожний день прострочення сплати платежу.
У разі виявлення приховування (заниження) сум оподатковуваного доходу громадян із винуватців утримується сума додатково нарахованого податку з заниженого доходу та штраф у розмірі 200 % суми донарахованого податку. За такі ж самі порушення, допущені вдруге протягом року з дня останньої перевірки, стягується штраф у п'ятикратному розмірі від додатково нарахованої суми податку.
За несвоєчасне подання або неподання податковим органам декларацій, перерахунків за доходами чи включення до них перекручених даних винуватці сплачують штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Список використаної літератури:
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...