WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

певними критеріями: кваліфікація та діловитість працівника, коефіцієнт трудової участі як узагальнююча оцінка реального внеску кожного працівника в результати колективної праці; міра виконання нормованих завдань; кількість відпрацьованих годин.
Можна запропонувати з метою ефективного використання робочої сили застосовувати колективні форми організації та оплати праці.
З ринкових умов господарювання появились і ефективно використовуються, як свідчить зарубіжний досвід та досвід вітчизняних підприємств, нові форми оплати праці. Вони досить непогано себе зарекомендували і прижилися на багатьох підприємствах. Прикладами таких форм може бути використання прогресивної шкали, тижневої преміальної сітки, оплати праці залежно від обсягів реалізованої продукції, відповідно до обсягу комерційної винагороди. Не слід забувати і про преміювання як один з найбільш дієвих стимулів у покращенні результатів роботи.
Розглянуті і курсовій роботі форми і системи оплати праці не є остаточними і обов'язковими. Кожен керівник, підприємець, що має найманих працівників повинен самостійно шукати нові форми оплати праці, які є для них найбільш оптимальними. Оскільки вдалий вибір форм і систем оплати праці частково визначає ефективну роботу підприємства і відношення людей до роботи та стан фірми в цілому.
Список використаної літератури
1. Конституція України. Затвердження ВРУ 28.06.96 № 254/96 - ВР//відомості ВРУ. - 1996. - № 30.
2. Закон України "Про оплату праці" від 20 квітня 1995 р.
3. Бойчик І.М., Харків П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств: Навч. посібник. - К.: Каравела, Львів: Новий світ - 2000, 2001. - 212 с.
4. Варналій З.Сю Основи підприємництва: Навч. посібник. К.: Знання, 2003. - 285 с.
5. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С.Ф. Покронивного. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
6. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред. Я.С. Вітвицького - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002 - 320 с.
7. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред А.В. Шенеди. - К.: Знання - Прес, 2001. - 335 с.
8. Калина А.В. Організація та оплата праці в ринкових умовах. - К.: МЯУП, 1998. - 274 с.
9. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Львів. Інтелігент-Захід, 2005. - 295 с.
10. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К.: Праця, 1997.
11. Лукашевич В.Н. Економікапраці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник - Львів: Новий світ - 2000, 2004.
12. Петрович Й.М. Економіка підприємства. Львів: Новий світ - 2000, 2004. - 680 с.
13. Примак Т.О. Економіка підприємства. К.: Вінар, 2002. - 176 с.
14. Протопопова В.О., Полошський А.Н. Економіка підприємства. - К.: ЦУЛ, 2003. - 220 с.
15. Ткаченко В.А. Економіка підприємства. ЦУЛ, 2003. - 288 с.
16. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2004.
17. Фінанси підприємств: Підручник. / за ред. А.М. Поддєрьогіна - К.: КНЕУ, 2004. - 460 с.
18. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник - К.:КНЕУ, 2000 -248 с.
Додаток 1.
Рисунок 1. Структура заробітної плати
Рисунок 2. Підстави для формування системи організації оплати праці на підприємстві
Додаток 2.
Рисунок 3. Основні складові системи організації оплати праці
Додаток 3.
Форма загального плану з праці і заробітної плати для ПП "Омфал" за місяць
Посада Кваліфікаційні вимоги К-
сть осіб Коеф. пе-реведення явочної чисел. в облікову Форми оплати праці Розцінки, грн. Планове завдання Середня зарплата робітників Фонд зарплати
відря-дна пого-динна випуск проду-кції, шт./міс. фонд робочого часу
1.Директор Вища економічна + вища технічна освіта, творчий підхід, організаторські здібності, комунікабельність тощо 1 0,9 Посадо-вий оклад - - - - 800,00 720,00
2. Заступник директора Вища спеціальна освіта, творчий підхід, комунікабельність, перспективне мислення, винахідливість тощо 1 0,9 Посадо-вий оклад - - - - 700,00 630,00
3. Начальник відділів Вища спеціальна освіта, творчий підхід, раціоналізаторство, пунктуальність, вік до 50 років, міцне здоров'я тощо 2 0,9 Посадо-вий оклад - - - - 550,00 990,00
4. Інженери Вища спеціальна освіта, творчий підхід, пунктуальність, ретельність, ініціативність тощо 1 0,9 Пого-динна - 0,75 - 800 600,00 540,00
5. Бухгалтери Середня спеціальна освіта, ретельність, точність, міцна нервова система 2 0,9 Пого-динна - 0,62 - 800 496,00 892,8
6. Продавці Середня спеціальна освіта, майстерність, відповідальність, бажання працювати, точність виконання 10 0,9 Пого-динна - 0,82 - 800 656,00 5904,00
7. Охорона Середня освіта, надійність, наявність службової собаки, пунктуальність 2 0,9 Пого-динна - 0,45 - 800 373,5 672,3
8. Діловод Середня спеціальна освіта, точність, комунікабельність, відповідальність, пунктуальність 1 0,9 Посадо-вий оклад - - - - 350,00 315,00
Разом 20 594,45 10664,1
Додаток 4.
Таблиця 2.
Шкала оплати праці працівників
Персональний обсяг реалізації продукції, %
$ 50 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Рівні організації а підпорядкуванні
1-3 1-3 4-6 7-11 12+7 перших рівнів
1 7 10 5 + 2 = 7 5 + 4 = 9 5 + 6 = 11
2 7 10 10 + 2 = 12 5 + 4 = 9 5 + 6 = 11
3 7 10 10 + 2 = 12 10 + 4 = 14 10 + 6 = 16
4 7 10 10 + 2 = 12 10 + 4 = 14 10 + 6 = 16
5 7 10 10 + 2 = 12 10 + 4 = 14 10 + 6 = 16
6 5 - 10 + 2 = 12 10 + 4 = 14 5 + 6 = 11
7 4 - 10 + 2 = 12 10 + 4 = 14 5 + 6 = 11
Таблиця 3.
Мотиваційне поле
Посади Сукупний обсяг реалізації (ум.грош.од.) Премії, %
І ступень ІІ ступень ІІІ ступень
Екзекютів до 6000 20 - -
Менеджер до 9000 - 15 -
Супервайзер до 10000 10 5 10
Консультант вище 10000 20 15 10
Додаток 5.
Таблиця 4.
План по праці та заробітній платі торгового підприємства
Показники Од. виміру Звітний період Планований період Плановані зміни в сумі План у % до звіту
1. Товарообіг тис. грн. 62485,2 68542,4 - 6057,2 91,16
2. Облікова чисельність, всього в тому числі:
- продавці;
- управлінський і обслуговуючий персонал
люд.
люд.
люд.
20
10
10
20
10
10
-
-
-
-
-
-
3. Продуктивність праці
- в розрахунку на одного середньо-облікового робітника;
- на одного продавця-касира тис. грн.
4. Фонд сплати праці, сума тис. грн. 10664,1 10664,1 - -
5. Рівень ФОП у % до товарообігу % 17,07 15,56 1,51 109,7
6. Середня заробітна плата грн. 592,45 592,45 - -

 
 

Цікаве

Загрузка...