WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

розраховується в першу чергу як частина планових доходів підприємства.
Плановими розрахунками ФОП на майбутній період передує аналіз використання коштів на оплату праці в базисному періоді.
Плановий фонд заробітної плати - це вся сума коштів що виділяється для оплати праці працівників у плановому періоді. [9, с.174-175]
Суму витрат на основну заробітну плату можна визначити декількома методами відповідно до окремих груп працівників та з урахуванням форм та систем оплати праці.
1. На основі штатного розпису та запланованих в ньому місячних тарифних ставок (розміру посадових окладів), відрядних розцінок зо одиницю товару та ставок за відпрацьований час.
При годинній формі оплати праці планова сума основної заробітної плати торгівельного підприємства визначається шляхом множення тарифної ставки на чисельність та плановий робочий час, сконцентрований на коефіцієнт невиходу на роботу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Формула розрахунку має вигляд:
ОЗПП = Ст х Ч х (1 - Кпр) х Д, (2.2.1)
де ОЗПп - основна заробітна плата робітників, які оплачуються на умові погодинної оплати;
Ст - тарифна місячна ставка;
Ч - чисельність працівників;
КПР - коефіцієнт невиходу на роботу;
Д - тривалість типового періоду в годинах.
Згідно погодинної форми заробітної плати на ПП "Омфал" розраховується фонд заробітної плати інженера по техніці безпеки та будівництва, двох бухгалтерів, працівників охорони та робітників складських приміщень. Відповідні розрахунки проведено в додатку [14, с.157]
Заробітна плата менеджерів по торговому залу залежить від обсягу реалізації в грошовому виразі, тобто їх заробітна плата розраховується згідновідрядної форми оплати праці шляхом множення встановленої відрядної розцінки на одиницю продукції, на плановий обсяг продукції за такою формулою:
ОЗПП = х VПi, (2.2.2)
де ОЗПв = основна заробітна плата робітників підприємства, які оплачуються на умовах відрядної оплати;
Вр - відрядні розцінки за ообсяг товарообігу;
VПі - плановий обсяг робіт;
і - роботи, виконання яких оплачується з використанням відрядної форми оплати праці.
Фонд заробітної плати директора, його заступника, начальників відділів та секретаря-діловода нараховується згідно посадового окладу. Відповідні розрахунки фонду заробітної плати менеджерів та посадових осіб подані в додатку 3.
2. На основі іпдетів зміни чисельності та середньої заробітної плати в плановому році.
3. За прогнозованим рівнем витрат на оплату праці у відсотках до товарообігу:
ФОППЛ = , (2.2.3)
де ФОППЛ - планова сума фонду оплати праці;
Тп - плановий товарообіг;
Уфоп - прогнозований рівень витрат на оплату праці.
4. Виходячи з розподілення планової суми валових доходів.
Планову суму додаткової заробітної плати можна розраховувати не тільки за її складовими елементами (виплата премій, виплата доплат та надбавок), але й виходячи з існуючого або цільового співвідношення між основною та додатковою заробітною платою.
Сума витрат на інші заохочувальні та компенсаційні виплати можна розрахувати, виходячи з планового розміру чистого прибутку та дані чистого прибутку на ці цілі.
Для ефективного управління витратами на оплату праці підприємствам корисно знати мінімально припустимий та максимально можливий фонд оплати праці. Мінімальний фонд (ФОПмін) - це такий рівень ФОП, який визначається на основі законодавчо затвердженою в Україні на плановий рік мінімуму заробітної плати (ЗПмін):
ФОПмін = ЗПмін х Чп х Д, (2.2.4)
Де Чп - планова чисельність персоналу, мод.,
Д - кількість місяців в плановому періоді.
Максимально можливий фонд оплати праці (ФОПмах) - це фонд, який підприємство в майбутньому може створити при високих доходах. Для торгівельного підприємства ФОПмах розраховуємо за формулою:
ФОПмах = ВДцільовий - ПДВ - МВП - Пц, (2.2.5)
де ВДцільовий - сума цільового валового прибутку, тис. грн.;
ПДВ - податок на додану вартість, тис. грн.,
МВП - матеріальні витрати, тобто всі витрати обігу, крім ФОП, тис. грн.;
Пц - прибуток цільовий, тис. грн.
Розмір ФОП може бути обмеженим фінансовими можливостями підприємства, або планується його збільшення згідно з програмою соціального розвитку - програмою максимілізації матеріального стимулювання праці.
Планування коштів на оплату праці повинне не тільки зберегти, але й підвищити стимулюючу роль заробітної плати та преміальної системи.
У процесі планування коштів на оплату праці робітників торгівельного підприємства повинен бути забезпеченим ріст середньої заробітної плати та середніх доходів окремих категорій персоналу за відношенням до рівня оплати праці в інших аналогічних підприємствах міста.
2.3. Обґрунтування економічної доцільності застосування нових форм оплати праці на підприємствах недержавної форми власності.
Розвиток ринкових відносин подав поштовх до появи різних форм організації оплати праці в структурах недержавної форми власності. Досліджуване підприємство ПП "Омфал" на початкових етапах діяльності, коли товарооборот був невеликим і кількість працівників незначною, використовувало наступну схему оплати праці. Кожний розповсюджувач отримував винагороду у вигляді щоденного заробітку, виходячи з норми продажу товарів. Щоденні виплати становлять собою прогресивну шкалу, за принципами більше реалізував - більше отримав.
При цьому кожна фірма має свою шкалу прорахувань, виходячи з обсягу реалізації товарів і відповідно до стану даної фірми на ринку збуту, її авторитету. Дана фірма використовує наступну шкалу виплат:
Обсяг реалізації
До 5000 грн.
5100 - 7000 грн.
7100 - 9000 грн.
9100 - 11000 грн.
11000 - 15000 грн. Відсоток заробітку, %
3 %
6 %
10 %
12 %
14 %
Шкала коефіцієнтів по заробітній платі
Крім того, для розповсюдження найчастіше розробляється тижнева преміальна сітка. Однак, розмір премії у рідкісних випадках перевищує 5-7 % від загального обсягу виторгу за тиждень або за місяць. Для робітників структурних підрозділів, якщо фірма велика, застосовуються "плаваючі" тижневі заробітки залежно від обсягу реалізації в цілому по фірмі. Керівництво фірми отримує ставку, обговорену в договорі, плюс 2 % від тижневого обсягу реалізації в цілому по фірмі.
Слід зазначити, що підприємства торговельно-посередницької діяльності можуть застосовувати іншу систему оплати праці я дане ПП "Омфал". Якщо підприємство постійно залучає нових дистриб'юторів, то чим більше кожний із розповсюджувачів залучить для себе помічників і тим

 
 

Цікаве

Загрузка...