WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

склад основних засобів можна охарактеризувати системою показників:
- коефіцієнтом зносу основних засобів
Кз (2.2)
де З - сума зносу;
Фперв - первісна вартість основних засобів по балансу
- коефіцієнт вибуття (Кв)
Кв = , (2.3)
Де Фвиб - вартість вибувних основних засобів;
Фпоч. - вартість ОЗ на початок періоду.
- коефіцієнт оновлення (Конов.)
Конов. = , (2.4)
де Фв - вартість введених нових засобів;
Фкін - вартість ОЗ на кінець звітного періоду.
Зміна складу основних засобів показана в таблиці 2.3.
Табл. 2.3.
Значення коефіцієнтів використання основних засобів ПП "Омфал"
Показник 2002 2003 2004 2005
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,053 0,061 0,068 0,073
Коефіцієнт вибуття 0,024 0,36 0,029 0,041
Коефіцієнт оновлення 0,164 0,193 0,261 0,208
За аналізований період відбулися певні зміни в структурі оборотного капіталу: найвищими темпами зростали грошові кошти (290,1%), що є позитивною тенденцією в ПП і зменшилася дебіторська заборгованість на 52,1%.
Для аналізу діяльності ПП застосовується значна кількість показників.
Платоспроможність підприємства характеризує його здатність відповідати за зобов'язаннями:
- коефіцієнт автономії показує джерела фінансування підприємства
Кавт. = , (2.5)
де ВК - власнийкапітал;
АП - активи підприємства.
- коефіцієнт концентрації позикового капталу характеризує частку позикових коштів у загальному майні підприємства:
Ккпк = , (2.6)
де ПК - показник капіталу.
- коефіцієнт фінансування показує стільки зобов'язань приходиться на 1 грн. власних засобів
Кф = , (2.7)
де ПЗ - поточні зобов'язання
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує забезпечення поточних зобов'язань власними оборотними коштами:
VЗВОК = , (2.8)
- коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує, яка частина власного капіталу використовується для поточної діяльності:
Кмвлк = . (2.9)
Аналіз показників платоспроможності ПП "Омфал" наведений в табл. 2.4.
Табл. 2.4.
Показники платоспроможності ПП "Омфал"
№ п/п Назва коефіцієнта Роки Аналіз коеф.
2002 2003 2004 2005
1. Коефіцієнт автономії 0,53 0,66 0,66 0,59 0,5
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,24 0,08 0,1 0,19
3. Коефіцієнт фінансування 0,89 0,52 0,52 0,68 1
4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами - 0,19 0,3 0,29 0,06
5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу - 0,17 0,15 0,16 0,04 0
За 2002 - 2005 рр. ПП "Омфал" частково залежало від зовнішніх джерел фінансування. В середньому на 1 грн. власних засобів припадало 0,52-0,68 грн. зобов'язань.
Показники рентабельності показують, настільки прибуткова діяльність досліджуваного підприємства.
Рентабельність активів показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів і розраховується за формулою:
Ра = , (2.10)
де ЧП - чистий прибуток;
СВА - середньорічна вартість активів.
Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу і показує стільки гривень чистого прибутку приходиться на 1 грн. власного капіталу і розраховується за формулою:
Рвлк = , (2.11)
де СВВлК - середньорічна вартість власного капіталу.
Рентабельність продажу показує обсяг чистого прибутку, отриманого підприємством за 1 грн. продажу і розраховується за формулою:
Рп = , (2.12)
де ОРП - обсяг реалізованої продукції.
Рентабельність продукції показує скільки прибутку отримує підприємство в розрахунку на 1 грн. понесених витрат. Вираховуємо за формулою:
Рпр = , (2.13)
де CБ - собівартість продукції.
Показники рентабельності проаналізовано в табл. 2.5.
Табл. 2.5.
Показники рентабельності ПП "Омфал"
№ п/п Назва коефіцієнта Тенденція показника
2002 2003 2004 2005
1. Рентабельність активів 0,28 0,34 0,32 0,37 Позитивна
2. Рентабельність капіталу 0,73 0,65 0,69 0,72 Позитивна
3. Рентабельність продажу 0,18 0,22 0,26 0,27 Позитивна
4. Рентабельність продукції 0,42 0,38 0,32 0,44 Позитивна
Отже, за аналізом економічних показників ПП "Омфал" має стабільний рівень прибутку, забезпечене власним капіталом. На ПП "Омфал" прослідковується зростання обсягів продажу товарів, прискорення товарообігу, що позитивно впливає на економічний стан.
2.2. Планування фонду заробітної плати працівників, вибір форм і систем заробітної плати ПП "Омфал".
У плануванні оплати праці дуже рідко керівникові і плановим підрозділам надається повна самостійність. Як правило оплата праці регулюється і контролюється відповідними державними органами, що виражається насамперед у встановленні певного мінімуму заробітної плати, її обов'язкові індексації. Крім державних обмежень, існують обмеження, передбачені колективними договорами, угодами з профспілками.
Для планування фонду заробітної плати підприємства вибираються відповідні форми заробітної плати і на підставі нормативних працівників розраховуються витрати і на оплату праці.
Премії виплачуються з прибутку підприємства, доплати - з виторгу від реалізованої продукції, тому в планах з праці і заробітної плати плануються тільки відсотки виплат цих показників, і у фонд заробітної плати реальна величина їх не вноситься.
Для оплати праці на кожному підприємстві створюються спеціальні фонди. Скільки коштів виділити, з яких джерел - підприємства вирішують самостійно.
Основна частина коштів на оплату праці формується у фонді оплати праці (ФОП) та включається в торговельно-посередницькому ПП "Омфал" у витрати обігу. Менша частина витрат на додаткове заохочення робітників та інші соціальні виплати формується у фонді матеріального заохочення (ФМЗ) та створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку підприємства.
Як можна побачити в змісті плану по праці і заробітній платі (див. додаток 5), розмір ФОП повинен розраховуватися як частина комплектного плану по праці і заробітній платі.
ПП "Омфал" в своїй звітності використовує план з праці і заробітної плати для підприємства в цілому. Типову форму такого плану на місяць подано в додатку 3.
Якщо на підприємстві нормальне фінансове положення і немає необхідності обмежувати витрати на оплату праці, тоді планова сума ФОП визначається шляхом прямої калькуляції витрат, тобто на основі запланованої чисельності та форм оплати праці.
Якщо підприємством має фінансові проблеми, тоді сума планового ФОТ

 
 

Цікаве

Загрузка...