WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз стану основних фондів підприємства - Реферат

Аналіз стану основних фондів підприємства - Реферат

по обсягу випуску продукції на 1грн. середньорічної вартості основних фондів.
Фондовіддача - узагальнюючий показниквикористання виробничих основних фондів. На величину і динаміку фондовіддачі впливають багато факторів, що залежать і не залежні від підприємства. Разом з тим резерви підвищення фондовіддачі, кращого використання техніки є на кожному підприємстві, ділянці, робітничому місці. Інтенсивний шлях ведення господарства припускає систематичний ріст фондовіддачі за рахунок росту продуктивності машин, механізмів і устаткування, скорочення їхніх простоїв, оптимального завантаження техніки, технічного удосконалення виробничих основних фондів. Для виявлення не використовуваних резервів важливо знати основні напрямки факторного аналізу фондовіддачі, що випливають з розходжень у підходах до моделювання даного показника.
Найбільш простою є двуфакторна модель аналізу:
f = N / Fоп. = Fвп.а / Fвп. * N / Fвп.а
де f - фондовіддача;
Fвп.а - активна частина основних фондів;
N - обсяг продукції, прийнятий для обчислення фондовіддачі.
При аналізі фондовіддачі застосування даної моделі дозволяє відповісти на запитання, як зміни в структурі основних фондів, тобто в співвідношенні активної і пасивний їхніх частин, вплинули на зміну фондовіддачі.
При розрахунку загального показника фондовіддачі у вартості основних фондів враховуються власні й орендовані фонди. Не враховуються фонди, що знаходяться на консервації і резервні, а також здані в оренду іншим підприємствам.
Використання основних фондів визнається ефективним, якщо відносний приріст фізичного обсягу продукції чи прибутку перевищує відносний приріст вартості основних фондів за аналізований період.
Ріст фондовіддачі веде до відносної економії виробничих основних фондів і до збільшення обсягу продукції, що випускається. Розмір відносної економії ресурсів і частка приросту продукції в результаті росту фондовіддачі визначаються спеціальним розрахунком.
Так, відносна економія основних фондів визначається як різниця між величиною середньорічної вартості основних фондів звітного періоду і середньорічною вартістю основних фондів базового року (попереднього року), скоректованої на ріст обсягу виробництва продукції.Частка приросту продукції за рахунок росту фондовіддачі визначається по методу ланцюгових підстановок: приріст фондовіддачі за аналізований період збільшується на середньорічну фактичну вартість основних виробничих фондів.
При проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та їх технічного рівня, темпів оновлення необхідно вивчити, чи достатньо у підприємства основних фондів, які їх динаміка, склад, структура, технічний стан, а також рівень виробництва та його організація. Для аналізу використовуються дані по формах Ф.1, Ф.11 (див. табл. 1).
Підвищення питомої ваги активної частини фондів сприяє зростанню технічної оснащеності, підвищенню виробничої потужності підприємства, збільшенню фондовіддачі.
Оцінку забезпеченості підприємства основними, в тому числі активними, фондами можна провести також за даними таблиці (див. табл. 2).
При аналізі показників у таблиці №15 замість середньорічної вартості основних фондів можна порівнювати їх вартість на кінець попереднього та звітного періодів. При відсутності даних по плану ця графа не заповнюється.
Узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів є коефіцієнти зносу та придатності.
Коефіцієнт зносу:
Кзн = ряд.011 (Ф.1) / ряд. 012 (Ф.1)
Табл. 1. Наявність, склад та структура основних фондів
Найменування основних фондів На початок періоду На кінець періоду Відхилення за період, (+,-)
сума, тис.грн питома вага, % сума, тис.грн питома вага, % сума, тис.грн питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничі основні фонди
1.1. Будівлі
1.2. Споруди
1.3. Передавальні пристрої
1.4. Машини та обладнання
1.4.1. Силові машини та обладнання
1.4.2. Робочі машини та обладнання
1.4.3. Вантажно-розвантажувальні механізми
1.4.4. Вимірювальні та регулюючі прилади, устаткування та лабораторне обладнання
1.4.5. Обчислювальна техніка
1.5. Транспортні засоби
1.6. Інструмент, виробничий, господарський інвентар та інші види основних фондів
2. Виробничі основні фонди інших галузей
3. Невиробничі основні фонди
Всього основних фондів, у тому числі:
- здані в оперативну оренду; (ф. 11, ряд.124)
- взяті у фінансову оренду; (ф. 11, ряд.125)
Законсервовані основні фонди (ф. 11, ряд.126)
Залишкова вартість основних фондів (ф.1, ряд.010)
Табл. 2. Оцінка забезпеченості підприємства основними фондами
Назва показника За попередній За звітний період Фактичні темпи зростання, %
період по плану фак-тично до попереднього плану до плану
1 2 3 4 5 6
1. Середньорічна вартість виробничих основних фондів, тис. грн
1.1. У тому числі середньорічна вартість актив- ної частини виробничих основних фондів, тис. грн
2. Питома вага активної частини виробничих основних фондів, %
Табл. 3. Аналіз зносу основних фондів
Показники Одиниця вимірювання На початок періоду На кінець періоду Зміни за період, (+,-)
1 2 3 4 5
1. Початкова вартість основних засобів тис. грн
2. Зношення основних засобів під час їх експлуатації тис. грн
3. Ступінь зносу основних засобів %
4. Ступінь придатності основних засобів %
5. Середній ступінь зносу в галузі %
Коефіцієнт придатності:
Кпр = ряд. 010 (Ф.1) / ряд. 012 (Ф.1)
Коефіцієнти зносу та придатності розраховуються як на початок періоду, так і на кінець. Чим менший коефіцієнт зносу (або більший коефіцієнт придатності), тим кращий технічний стан, в якому знаходяться основні фонди.
При аналізі основних фондів насамперед треба визначити їхню середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому слід зіставляти темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному вираженні. Останній показник повинен мати більш високі темпи зростання порівняно з основними фондами. Однак економічні труднощі, які мають місце в нашій країні, можуть показати і зворотні тенденції.
Основні фонди підприємства поділяють на виробничі й невиробничі основні засоби. Перші включають основні засоби основного виду діяльності (промисловості) та інших галузей народного господарства. Основні засоби основної діяльності складаються з будівель і споруд, устаткування, інструменту та інших основних фондів.
Аналізуючи склад основних виробничих фондів, їх слід поділити на активні й пасивні, визначивши частку кожної групи. Треба ретельно вивчити, як змінюється співвідношення цих груп упродовж

 
 

Цікаве

Загрузка...