WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Тренінги розвитку здібностей. інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності - Реферат

Тренінги розвитку здібностей. інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Тренінги розвитку здібностей. інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності
У процесі творчості з позиції психології велике значення має уява. За визначенням Т. Рібо, "усі речі, які ми застосовуємо, не виключаючи найпростіших і звичайних, становлять... кристалізовану уяву" . Творча фантазія має знайти вихід у конкретних вчинках. Природа фантазії (уяви) була досліджена багатьма вченими-психологами та фізіологами, зокрема І. М. Сєченовим, О. О. Ухтомським, В. Штерном, Р. Вудвортсом та ін. Пошук смислу і створення нових образів розвивається від міфу до евристичного пошуку. Це є елементом розвитку сили розуму і виховується системою тренінгів і ділових ігор. Цей аспект людської діяльності потребує значної уяви. Надто регламентовані ігрові заняття не мають простору для уяви, якщо вони націлені лише на результат.
Тренінг загалом - це формальний процес, який має такі складові: тренер, ідеї, методи проведення та учасники.
Розглядаючи ділові ігри та тренінги як елементи розвитку творчої сили розуму і творчий процес, необхідно організовувати такі події, як випадковість, форму змагання, драматизму, перипетії.
Ігрові ситуації не повинні бути сталими, сама стратегія має бути прихованою. Для організації такого роду ігрових занять існують різні системи, наприклад ОДІ (організаційно-діяльних ігор).
Тренінги мають безліч варіантів проведення, що керуються тренерським стилем, підходом, інформацією та іншими складовими.
Власне поняття "тренінг" у сучасному вигляді аналогічне поняттям "розвиток здібностей", "активне навчання". Сучасні тренінгові центри пропонують досить широке коло різноманітних тренінгів, що сприяють розвитку знань та вмінь, містять різні біоенергетичні прийоми та вправи, формують зміни життєдіяльних установ людини. Метою вивчення цієї проблеми в курсі "Раціоналізація трудової діяльності" є відбір тільки тих тренінгів та методів, які спрямовані на розвиток творчості, чи інакше - інноваційного підходу. Тренери як особистості і фахівці мають відповідати певним вимогам. Вони повинні мати здібності створювати програми тренінгу та повчальні "переживання", що є новими, стимулюючими, а також бути енергійними та вольовими, дуже емоційними, творчими людьми.
Курс тренінгів з розвитку інтелектуальних здібностей починається з системи тестів, за результатами яких оцінюється здатність до раціоналізації (креативність). До таких належать тести з оцінки коефіцієнту інтелекту, наведені у навчальному посібнику "Теория и практика самоменеджмента".
Процес творчості має виражений особистісний характер. З цієї позиції кожному необхідно визначити власний тип мислення та готовність до раціоналізаторського підходу.
Розрізняють чотири базові типи мислення:
1. Предметне мислення безпосередньо пов'язане з предметом у просторі і часі. Перетворення інформації здійснюється за допомогою предметних дій. Існують фізичні обмеження на перетворення. Операції виконуються тільки послідовно. Результатом є думка, втілена в новій конструкції. Таким типом мислення володіють люди, що мислять практично.
2. Образне мислення не пов'язане з предметом у просторі та часі. Перетворення інформації здійснюється за допомогою дії з образами. Не існує фізичних обмежень на перетворення. Операції можна здійснювати послідовно та одночасно. Результатом є думка, втілена у новий образ. Таке мислення мають люди з художнім баченням світу.
3. Знакове мислення. Перетворення інформації здійснюється за допомогою розумових висновків. Знаки поєднуються у більші одиниці за правилами єдиної граматики. Результатом є думка у формі поняття чи висловлювання, фіксуючого єдині стосунки між визначеними предметами. Таким мисленням володіють гуманітарії.
4. Символічне мислення. Перетворення інформації здійснюється за допомогою висновків (алгебраїчних правил чи арифметичних знаків і операцій). Результатом є думка, яка висловлюється у вигляді структур чи формул, що фіксують істотні відносини між символами. Таке мислення притаманне людям із математичними нахилами.
Рекомендований Г. Никифоровим тест на визначення типу мислення та креативних здібностей наведений у дод. 2.
Творчий потенціал людини та її успіхи у вибраній сфері діяльності є результатом її ставлення до життя. Системи тренінгів, рекомендовані М. Микалко, Д. Скоттом, обов'язково містять підготовчі психотехнології, що формують вміння:
o долати стреси;
o контролювати власну енергію та долати втому;
o бути впевненим у власних силах;
o досягати мети;
o формувати власний імідж.
Існують різні методи та підходи, на основі яких будують та проводять тренінги інтелекту.
Майкл Микалко рекомендує систему з шести методів розв'язання творчих завдань, на основі яких можливо розвинути особистіші здібності до раціоналізації. Є два типи методів.
Методи пошуку протилежних вихідних установок дають змогу:
o уникнути традиційного погляду на проблему;
o отримати нову інформацію про предмет, який вивчаємо;
o виробити новий підхід до проблеми;
o знайти новаторське рішення.
Іншими методами техніки вирішення винахідницьких завдань є методи роздрібнення і деталізації. Застосовуючи ці методи, необхідно роздрібнити завдання на складники, потім, змінюючи кут зору, проаналізувати отриманий "матеріал", відшукати нестандартні підходи до вирішення і насамкінець скласти частини завдання в єдине ціле. До них належать:
Метод "шматочки і кубики" дає змогу висунути новаторську ідею шляхом відбору характерних ознак.
Метод "бульбашки думок" полягає у складанні схеми думок, бажано графічно, при цьому дозволяється вільний вибір асоціацій і фіксується все, що спадає на думку, потім визначаються їх взаємозв'язок та нові ідеї.
Метод "скампер" ґрунтується на складанні переліку питань та маніпуляцій з ними. При цьому відбувається генерування нових, альтернативних ідей.
Метод "скринька ідей" ґрунтується на морфологічному аналізі і спрямований на об'єднання у блоки параметрів завдання та засобів їх опису.
Існує ще одна інтуїтивна, нераціональна сфера, яка при опануванні і правильному використанні може сприяти творчому пошуку нових ідей.
Це рекомендований Д. Скоттом рецептивний метод [66]. Він допомагає отримати проникливість,

 
 

Цікаве

Загрузка...